STAVebný dennÍK

školský internetový časopis 

Marec - mesiac knihy a veľkých zmien


Za mojej ranej mladosti (a starší si teda pamätajú) mesiac marec znamenal dve veci: Marec - mesiac knihy a 8. marec - Medzinárodný deň žien.

Na to prvé sa v súčasnosti už trochu zabúda, hoci - podľa mňa - je to škoda.

Na druhej strane si však treba uvedomiť, že čítaie je činnosť, ktorej by sa mal človek venovať bez ohľadu na mesiac v roku. A chce sa mi dodať: nie je to ani činnosť, lež spôsob života... Či?

Poznám pár ľudí, ktorí sa "chvália" tým, že v živote neprečítali ani jednu knihu. Ale, na rovinu, pre mňa sú to falošní "hrdinovia", myslím, že tu sa naozaj niet čím chváliť.

No a navyše, ako hovorí jeden výrok, "z detí, ktoré čítajú, budú dospelí, ktorí myslia". No veru, byť nemysliacim je asi fakt pohodlné, ale v dnešnom svete ozaj žiadna výhra.

No a k tomu druhému dátumu - nedá mi nespomenúť, že v tomto (a volebnom) roku je to práve sto rokov od prijatia česko-slovenskej ústavy a od chvíle, kedy ženy v našich krajinách získali volebné právo. Konečne!

Aj o tom je 8. marec. Aj o tom, že by ženy nikde nemali byť občanmi (občiankami) druhej kategórie. Ani čo sa týka volebného práva, ani v oblasti miezd, ani celkového fungovania spoločnosti.

Ale treba si uvedomiť, že nie vo všetkých krajinách je to tak.

Tak držme palce - nielen ženám v ich boji, ale aj (ne)čitateľom, aby zasa im knihy prinášali pôžitok a boli pre nich a pre ne, ako svojho času povedal jeden spisovaťeľ "čarovným výletom do nádhernej krajiny".

PaedDr. A. Vaculová