STAVebný dennÍK
školský internetový časopis 

Ľudskosť v nás...


Na prelome rokov má človek tendenciu bilancovať. Čo bolo zlé, čo bolo dobré a čo by mohlo byť ešte lepšie. A tradičným klišé je dávať si novoročné predsavzatia. Aj keď teda, popravde, vždy je čo zlepšovať či doladiť. A meniť si tak život k lepšiemu. Alebo iným. Príležitosti sú.

Pred Vianocami sme akísi mäkší, pomáhame, prispievame na charitu, ale po Vianociach akoby sme na to zabúdali. A pritom je niekedy veľmi ľahké byť komusi jeho dobrým anjelom... iba tak, ani o tom nemusí vedieť. Rôzne knihy, časopisy či webstránky sú plné príbehov o ľuďoch, ktorí niekomu pomohli (samozrejme, nemyslím, že mu dali opísať úlohu), ktorí využili príležitosť a urobili dobrý skutok.

Najjednoduchšie je nerobiť a neurobiť nič. Je to aj dokonale pohodlné. Ale niekedy je fajn urobiť niečo - a presne to urobili aj dvaja spomedzi nás - Naďa z 1. C a Patrik z 3. A spolu so svojou kamarátkou Aďou prostredníctvom televíznej relácie vysnívali pomoc pre niekoho, s kým sa život nemaznal, kto má horší štart do života, ale o to viac sa snaží. Traja kamaráti, ktorí videli, s čím sa borí ich rovesník, nezostali ľahostajnými. Študent nemá veľa možností, ale má nápad. A tak napísali do televíznej relácie, ktorá pomáha ľuďom. A pomohli talentovanému hudobníkovi Kristiánovi, aby sa mal o kúsok lepšie a mohol rozvíjať svoj talent... Čo viac napísať? Klobúk dolu!

A ja nám všetkým do nového roka želám, aby sme všetci mali okolo seba samých dobrých ľudí a aby sme aj my všetci boli dobrými anjelmi pre niekoho iného.

Lebo ako som našla napísané na jednej facebookovej stránke:

Malé kamene tvoria veľké hory.

Malé kroky prekonávajú veľké vzdialenosti.

Malé láskavosti vyvolávajú veľké úsmevy.

Malé objatia dokážu vysušiť veľké slzy.

Malé sviečky dokážu osvetliť veľkú tmu.

Šťastný a dobrý nový rok, priatelia!


PaedDr. A. Vaculová

Viac o neobyčajnom príbehu obyčajného chalana si môžete pozrieť na: