STAVebný dennÍK

Archív

Týmto školským akciám už odzvonilo, ale aj tak radi na ne spomíname...

Archív fotiek z roku 2019:

Archív fotiek t roku 2018: