STAVebný dennÍK

Reportáže

V tejto rubrike vám prinášame aktuálne udalosti zo života školy.

20. 6. 2018: V celoslovenskej súťaži Rodinný dom Velux sme porazili súperov vo všetkých kategóriách

V stredu 20. 6. 2018 sa na palube lode Tanker Boat, kotviacej pod Bratislavským hradom, vyhlasovali výsledky 10. ročníka súťaže Rodinný dom Velux. Súťaž dáva možnosti študentom stredných priemyselných škôl stavebných zviditeľniť svoje schopnosti a vedomosti pri vypracovaní štúdie rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu prostredníctvom výrobkov VELUX. Tak ako každý rok, aj tento sa do súťaže zapojili i naši žiaci. A keďže išlo o ročník jubilejný, Velux vyhlásil aj jubilejnú kategóriu - Najlepšie spracovaný interiér obytného podkrovia. Naši študenti sa zapojili do oboch kategórií a ich úsilie pod vedením p. Ing. Mištinovej sa stretlo s obrovským úspechom, pretože práve naši žiaci v oboch kategóriách získali prvé miesto a v kategórii Najlepšie spracovaný interiér obytného podkrovia dokonca i druhé miesto. A nielen to!

1. miesto v kategórii Rodinný dom získal Martin Melicher (III. A),

1. miesto v kategórii Najlepšie spracovaný interiér obytného podkrovia získal Samo Moravčík

(III. A),

2. miesto v kategórii Najlepšie spracovaný interiér obytného podkrovia získala - Klára Maťková

(III. A).

Cenu pracovníkov Velux v kategórii Rodinný dom získala Klára Maťková (III. A).

Práce našich žiakov boli vysoko ohodnotené odbornou porotou. No vďaku by sme radi vyslovili i p. Ing. Mištinovej, ktorá dokáže motivovať a inšpirovať žiakov k perfektným výkonom, pretože už tretí rok stoja na stupienku víťaza v hlavnej kategórii práve naši žiaci.


14. 6. 2018: Noc architektúry nás i tento rok veľmi zaujala

Vo štvrtok 14. 6. 2018 sme sa so spolužiakmi vybrali na výstavu Noc architektúry - študentský projekt, ktorý otvára na jednu noc brány Fakulty architektúry STU v Bratislave a premieňa ich na galériu toho najzaujímavejšieho, čo sa v škole za posledný semester vytvorilo. A keďže tento projekt zaujal i nás stredoškolákov, vybrali sme sa so spolužiakmi do Bratislavy vlakom i my.

Pred vstupom do budovy sa nachádzalo posedenie s občerstvením a zvnútra nás vítala príjemná hudba. Výstava bola situovaná na 4 poschodiach budovy. Celá noc sa niesla v umelecko-architektonickom štýle, ktorý sa odzrkadľoval aj na maketách vystavených budov. Spolu s modelmi sme si mali možnosť prezrieť aj výkresy s vizualizáciou budov. Tieto projekty boli bakalárskymi prácami žiakov STU. Okrem budov (rodinné domy, školy, administratívne budovy...) sa tu nachádzali aj modely mostov, plastické zobrazenia terénu alebo aj umelecké fotky zaujímavých stavieb. Prácam, ktoré sa nám páčili, sme mohli pridať hodnotenie v podobe farebných nálepiek. Milou bodkou na záver bolo i vystúpenie stand-up komikov, ktorých zoskupenie sa nazýva Silné Reči. O 22.00 sa začala vyprázdňovať budova a ľudia pomaly odchádzali.

Plní dojmov sme zostali sedieť na tráve v parku pred fakultou a neskôr sme sa nočnou Bratislavou vybrali na polnočný vlak domov.

Rišo Weiss z III. B

Pozn. red.: Na Noci architektúry sa zúčastňujú žiaci z rôznych ročníkov našej školy. Ide o dobrovoľnú akciu, ktorú iniciujú samotní žiaci, lebo ich táto téma veľmi zaujíma. Niektorí sa na tejto akcii zúčastňujú pravidelne, iní idú do Bratislavy po prvý raz. Preto vám prinášame i pohľad prváka, pre ktorého bola táto akcia doteraz neznáma.

Dňa 14. 6. som sa zúčastnil výstavy Noc architektúry. Z našej triedy som bol v Bratislave iba ja, no z ostatných ročníkov išlo i viac žiakov. Spolu s nami na výstavu cestovala aj p. Ing. Vranková a p. Ing. Mištinová. Noc architektúry otvorila pani docentka, ktorá nám predstavila ten najlepší tím budúcich architektov. Mňa najviac zaujali makety budov, ale i automobilov. Na vystúpení stand-up komikov som sa dosť nasmial. O 21.45 sme išli na vlak aj s pani učiteľkami. Táto výstava sa mi veľmi páčila a bolo mi tam super. Som rád, že som mal možnosť tam byť.

Á. Izsák z 1. A


11. 6. 2018: Odborná exkurzia do Ytongu

Dňa 11. 6. 2018 sme sa vybrali do Zemianskych Kostolian na odbornú exkurziu do firmy YTONG. Cestovali sme autobusom a cesta nám trvala približne dve hodiny. Cestou sme sa nikde nezastavili, išli sme rovno do sídla spoločnosti.

Po príchode sme boli všetci prekvapení, pretože sme si to predstavovali úplne inak. Mali sme mať odbornú prednášku a následne sme sa mali dostať aj priamo do výrobne. No nebol tu prednášajúci, a tak sme prednášku vynechali a išli sme rovno do výrobne. Boli sme rozdelení na dve skupiny, tou prvou boli dievčatá a tou druhou my chlapci. Fotiť vo vnútri bolo prísne zakázané, a tak sme sa, bohužiaľ, nemohli odfotiť. No so sprievodcom sme prešli celou výrobou od miešania pórobetónových tvárnic až po ich konečné balenie a uskladňovanie.

Ako som už spomínal, začali sme od miešania surovín - mohli sme vidieť priamo mlyny a ďalšie výrobné stroje, napríklad vibrátory, ktoré odstraňovali zvyšky vápna. Prešli sme aj okolo mraziarskych boxov, kde sa tvarovky takzvane spevňovali. Z diaľky sme sa pozerali na robotníkov, ako do počítačov zadávajú údaje potrebné na prenos týchto tvaroviek. Nakoniec sme sa presunuli na úsek balenia tvaroviek: oxidom uhličitým sa naplnil baliaci papier a stroj ho nasunul na tvarovku, bolo to dosť zaujímavé. Ako posledné sme mohli vidieť uskladnenie týchto produktov a vlastne všetkých produktov aj zo zahraničia. Celá prehliadka trvala približne hodinku.

Mne sa exkurzia veľmi páčila - bola zaujímavá a náučná. Teoretické poučky, naučené v škole, dostali pre mňa odrazu nový, praktický rozmer videného v skutočnosti. Spolužiaci boli tiež spokojní.
Našej pani učiteľke Ing. Z. Mištinovej sa ale exkurzia pre chýbajúcu odbornú prednášku zdala nedokončená a zbytočne urýchlená. No keďže sme ešte len prváci, nám stačilo aj to údajné máličko a tešíme sa i v budúcom školskom roku na prednášky, ktoré budú po odbornej stránke dokonalejšie.


Janko "BowTie" Sedlák z I. A


30. 5. 2018: Primátor mesta Trnavy ocenil aj našu študentku

Každoročne udeľuje primátor mesta Trnavy ocenenia žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl za mimoriadne výsledky. Medzi ocenenými bola aj naša Alexandra Miháliková, žiačka 3. ročníka odboru staviteľstvo. Ocenenie získala za projekt stavby "Wellness PANAMERA Hlohovec", s ktorým sa zapojila do súťaže SOČ. Alexandra sa v krajskom kole SOČ umiestnila na 1. mieste a v celoslovenskom kole SOČ sa vo veľkej konkurencii umiestnila na 5. mieste. Projektom zaujala dokonca primátora mesta Hlohovec, ktorý nevylučuje ďalšiu spoluprácu... a možno i realizáciu diela.

Gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

tr. uč. B. Prachárová


18. 5. 2018: Rozlúčka štvrtákov so školou

V piatok 18. 5. 2018 sa začal rozliehať budovou školy nečakaný hluk trúbok a rapkáčov. To značilo, že školské lavice natrvalo opúšťajú štvrtáci a odchádzajú na akademický týždeň, aby pred svojím finálnym maturitným vystúpením pred odbornými komisiami zúročili všetky svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti. Slniečko príjemne hrialo, nuž sme sa so štvrtákmi lúčili aj tento rok v átriu školy.

Žiaci z nižších ročníkov a všetci zvedavci si rozlúčku ako na dlani vychutnávali z okien prvého poschodia. Úvodné slovo patrilo riaditeľovi školy Ing. Jánovi Godálymu, ktorý svoj prejav zakončil symbolickým zvonením zvončeka. Následne sa učiteľom a mladším žiakom prihovorila za všetkých štvrtákov Sabínka Bachratá, ktorá sa poďakovala učiteľom za ich prácu. Na znak úcty rozdali štvrtáci učiteľom kvety a osobne im za všetko ešte raz poďakovali. Samozrejme, nechýbali objatia a slzy. Veď sme v škole dosť dlhý čas na to, aby vznikli pekné priateľstvá, ktoré ten posledný deň s menom ROZLÚČKA opäť ukončia. Napokon sa štvrtáci s hlukom a krikom vydali na cestu ukázať svetu vlastné výtvory - tablá. Prekročením školského prahu sa uzavrela ďalšia kapitola ich života.

Zbohom, štvrtáci!!!

3. 5. 2018: Exkurzia do firmy VELUX

Tretieho mája sme sa zúčastnili na odbornej exkurzii do firmy Velux. Hneď na začiatku nás naši sprievodcovia informovali, čo všetko nás v tento deň čaká, a predstavili nám rôzne výrobky firmy, ale i to, na aké požiadavky sa zameriavajú. Potom nám ukázali, ako sa dajú svetelne vyriešiť tmavé priestory práve použitím výrobkov Velux, či už strešnými oknami, svetlíkmi, alebo svetlovodmi. Niektorí mali možnosť si vyskúšať aj virtuálnu realitu. Zaujímavé bolo i predvedenie montáže strešného okna krok za krokom. V showroome sme mali možnosť vidieť rôzne novinky, napríklad dizajnový svetlík a okno, z ktorého po otvorení vznikne balkón, ale zaujali nás i tieniace systémy rôznych vzorov.

A nakoniec sme sa mali predviesť my. Do pôdorysu, ktorý nám dali, sme mali osadiť výrobky Velux, aby sme tmavé priestory dostatočne presvetlili. Náš pôdorys následne preniesli do programu daylight visualiser, v ktorom nás predtým naučili pracovať, aby sme videli, ako sa nám miestnosti podarilo presvetliť. Počas celého dňa sme mali aj chutné občerstvenie. Bagety, ovocie, káva alebo čaj potešili každého z nás.

Valentína Klučková zo IV. B


23. 4. - 27. 4. 2018: Krátkodobý študijný pobyt v Londýne

V tomto roku sme opäť po dlhšej dobe zorganizovali zahraničný pobyt do Londýna. Záujem oň prejavili študenti 3. ročníka (z III. A a III. C triedy).

Počas 3 dní, ktoré sme strávili v metropole Anglicka, sme mali možnosť oboznámiť sa s históriou, architektúrou, kultúrou a súčasným životom v najväčšom kozmopolitnom meste Európy. A mohli sme počúvať angličtinu, ale i komunikovať po anglicky, čím sme sa zároveň v tomto jazyku zdokonaľovali. V hlavnom meste sme navštívili naj atrakcie, napr. Londýnske oko, z ktorého sme počas polhodinovej jazdy videli Londýn z vtáčej perspektívy a bolo to úžasné sledovať z veľkej výšky všetky významné budovy a rušný život pod našimi nohami. Ďalšou atrakciou, ktorú sme nemohli vynechať, bolo Múzeum voskových figúr Madam Tussaud na Marlborou street. Ako stavbári sme nemohli vynechať ani expozíciu jedného z najväčších múzeí sveta - Britské múzeum, kde sme sa ponorili do pradávnej kultúry národov sveta. Mali sme možnosť vidieť hrobky egyptských faraónov, múmie, kultúru Mezopotámie, Sýrie, Grécka, Ríma, antické divy sveta (napr. Mauzóleum v Halikarnase). Pani Vranková, triedna učiteľka III. A, žiakom postupne objasňovala mnohé fakty z architektúry, ktoré preberali a ktoré budú preberať. Vidiac všetku túto krásu vlastnými očami, žiaci tieto fakty lepšie pochopili. Podarilo sa nám nazrieť aj do Katedrály sv. Pavla. Katedrála je najväčšou katedrálou po Katedrále sv. Petra v Ríme a zároveň je to veľdielo jedného z najväčších londýnskych architektov Ghristofera Wrena. Nezabudli sme ani na prehliadku moderných mrakodrapov a boli sme užasnutí, keď sme sa zrazu objavili pred mrakodrapmi Uhorka, Walkie-talkie, Shard.

S týmito mrakodrapmi sa v tesnej blízkosti snúbi najstaršia pevnosť, hrad a múzeum Tower. Úžasné bolo prechádzať sa cez mosty nad Temžou - Tower most, Millenium most, Westminster most, London most. Úchytkom sme prešli popri Shakespearovmu divadlu Globe.

Niektorí z nás stihli navštíviť Národnú galériu na Trafalgare, Hyde park, Kensingtonské záhrady, v ktorých nás uchvátila malá soška rozprávkovej bytosti Petra Pana. Dokonca sa nám podarilo postáť a vyfotografovať sa pred Buckinghamským palácom, pri súsoší kráľovnej Viktórie, prešli sme krásnym St. James parkom a potešili sa nebojácnosťou veveričiek - typických zvieratiek všetkých londýnskych parkov. Rušné tempo života sme pozorovali na Trafalgare, Picadilly, Oxford Street, Picadilly Street, Regent Street, China town.

Greenwich s nultým poludníkom asi chce každý návštevník metropoly vidieť a ani my sme neboli výnimkou. No a nebol by to ten pravý pobyt v Londýne, keby sme sa neviezli na dvojposchodových autobusoch. Nám sa v priebehu tohto krátkeho pobytu podarilo vyskúšať všetky druhy dopravy - autobusy, metro, vlak a cesta loďou po Temži. Sami sme zažili dopravnú špičku v metre, kde sme stáli na jednej nohe a nemuseli sme sa báť, že spadneme pri prudkom zabrzdení, lebo sme boli na sebe ako sardinky v oleji.

Domov sme si okrem fantastických zážitkov z tohto rušného mesta odnášali aj malé suveníry a darčeky nakúpené na Oxford Street pre našich rodičov a priateľov.

Krátkodobý pobyt v Londýne splnil naše očakávania a boli sme radi, že sme mohli toto úchvatné, starodávne, ale aj najmodernejšie mesto navštíviť. Mesto plné kontrastov - ako v histórii, tak aj v súčasnosti, mesto, kde vládne parlament, ale najväčšiu obľubu má stále kráľovná (v tomto čase oslavovala svoje 92. narodeniny a narodil sa jej aj 5. dedič trónu).

Aj takouto formou sa naša škola otvára Európe a ponúka možnosť v ďalšom rozlete našich študentov.

Mgr. Helena Štrbíková


Prinášame vám aj pohľad na Londýn očami účastníčky pobytu Simonky Kloknerovej z III. A:

Vzdelávať sa a rásť spoznávaním. Zblíženie sa s inou kultúrou a aktívne využitie cudzieho jazyka. Účel splnený. Dlhoočakávaný zájazd do Londýna je za nami a domov sme si okrem poschodového autobusu zážitkov priniesli aj čosi navyše - cenné skúsenosti.

Na čo budem spomínať? Cestovali sme zložení ako skladacie metre a po dni strávenom v autobuse nám bol konečne dopriaty (spánok?) presun v preplnenom metre na zastávku Waterloo a pohľad na Big Ben obrastený lešením. No z Londýna sme i tak boli nadšení. Každým ďalším miestom a pamiatkou bol náš pohľad na mesto o niečo ucelenejší.

Londýn je veľké mesto, pocit malosti nie je ničím neobvyklým. Synchronizovaný chaos na Piccadilly Circus jedného zhltne aj s topánkami.

Avšak toto mesto mi ukázalo aj svoju druhú tvár. Stačilo sa trocha zatúlať. Tiché uličky a zákutia chránené tehlovými domami, skromné predzáhradky v okrajovej štvrti Londýna, malé čajovne. A tie rozkvitnuté parky - nádhera!

Rodný dom Virginie Woolf sa nachádzal len kúsok od Hyde parku, ktorým sme prechádzali ku Kensingtonským záhradám - tie na jar hýria životom a sú vtedy azda najpôsobivejšie. S nimi je už ale spájaný iný spisovateľ - J. M. Barrie, teda autor Petra Pana. No prečo sa práve v Kensingtonských záhradách nachádza bronzová socha chlapca, ktorý nechcel vyrásť? Okrem toho, že príbeh samotný na záhrady odkazuje, postavy boli inšpirované deťmi, s ktorými sa tu autor stretol.

Za umením sme sa - ja a pani Štrbíková - vydali aj na Trafalgarské námestie, presnejšie do Národnej galérie, zatiaľ čo zvyšok zájazdu nazrel do múzea voskových figurín. Galéria bola gigantická a moje srdce prvý raz zaplesalo pri miestnosti 41, kde pri obrazoch svietili mená ako Cézanne, Matisse, Monet, Renoir. Slimačou rýchlosťou sme postupovali ďalej impresionizmom (tu sa musím poďakovať pani profesorke za trpezlivosť a pochopenie), to už sa k predošlým pridal Degas, Pissarro, Seurat, Gauguin. A v neposlednom rade van Gogh. Geniálny šialenec. Nikoho obrazy sa nevynímali tak veľmi - vrstvami, sýtosťou farieb a vyobrazením - elektrizovali celú miestnosť. Odchádzala som celkom uveličená.

Ako sme sa zblížili s inou kultúrou? Spoločnými raňajkami, večerou a, áno, spoločnou kúpeľňou. Naša výslovnosť bola Angličanom celkom ukradnutá, "túžili" len vedieť, čo od nich vlastne chceme. Mohli sme rozprávať o čomkoľvek a dozvedeli sme sa napríklad aj čosi o ich školách. Vedeli ste, že za zabudnutú učebnicu by vás v Anglicku (v lepšom prípade iba na niekoľko hodín) vylúčili??

V Londýne sme strávili len tri dni, navštívili sme všetky dôležité pamiatky, no a príhod bolo neúrekom. Veselo nám bolo aj v zdanlivo zúfalých situáciách. Myslím, že všetci boli spokojní. Ja celkom určite, najmä vďaka pani profesorke Štrbíkovej a jej alternatívnemu programu. Študentom z nižších ročníkov Londýn určite odporúčam! Veď napokon bola i tá cesta znesiteľná...

S. Kloknerová z III. A


40. ročník Stredoškolskej odbornej súťaže má svojich víťazov

6. apríla 2018 sa v Senici konalo krajské kolo SOČ. V kategórii č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia suverénne zvíťazila naša Alexandra Miháliková, žiačka III. B triedy, s prácou "Wellness centrum Panamera". Vo svojej práci navrhla wellness centrum na nábreží Váhu v Hlohovci, čím sa snažila poukázať na to, že v meste objekt takéhoto typu veľmi chýba. Svoju prácu predstavila aj primátorovi mesta Hlohovec, ktorému sa jej návrh veľmi páčil. Konzultantkou práce bola Ing. Blanka Prachárová.

Saška si tak priamo vybojovala účasť na Celoslovenskej prehliadke SOČ, kde v každej zo 17 kategórií zvádza boj až 16 súťažných prác (po dve z každého kraja). Hostiteľom 40. ročníka prvýkrát v histórii SOČ nebola stredná škola, ale záštitu nad touto prestížnou súťažou stredoškolákov v jubilejnom ročníku prevzala Žilinská univerzita v Žiline. Celé podujatie sa konalo v univerzitnom campuse v dňoch 24. až 27. 4. 2018.

V "stavbárskej kategórii" sa Saške znova podarilo úspešne obhájiť svoju prácu a umiestnila sa na krásnom, ocenenom 5. mieste. Za svoje úspechy a dobrý prospech je navrhnutá aj na Ocenenie primátorom mesta Trnava.

Ing. Zuzana Mištinová


20. 4. - 26. 4. 2018: Ďalšia zložka skúšky dospelosti je za nami

V dňoch 20. 4. až 26. 4. 2018 sa opäť po roku konala v našej škole praktická maturitná skúška. V piatok 20. 4. sa konali obhajoby vlastných projektov a od pondelka 23. 4. 2018 maturovali tí, ktorí sa rozhodli pre praktickú realizáciu a predvedenie komplexnej úlohy podľa vylosovaného zadania. Na celý priebeh praktickej maturity dohliadala maturitná komisia.

Na PČOZ sme boli rozdelení podľa zamerania, tried a abecedného poradia. Najprv sme boli od 7. 30 hod. poučení o tom, ako sa správať a aké pomôcky je povolené používať, potom sme si vylosovali jednu z maturitných tém, ktorú sme mohli vypracovávať 8 hodín (geodeti 6 hodín). V odborných učebniach potom zavládlo ticho prerušované len klikaním počítačových myšiek a vŕzganím mozgových závitov. Potili sme sa až do konca vypršania nášho času. Výsledok našej celodennej snahy sme museli preniesť na papiere, ktoré sme odovzdali maturitnej komisii. Po tomto akte každého z nás zaplavil pocit šťastia a úľavy, že ďalšia časť maturity je za nami.

O necelý mesiac nás čaká posledná časť - ústna maturita. Držte nám všetci palce!

Patrik Spáčil zo IV. B


24. 4. 2018: Cykloturistický trip mal zastávku aj v našej škole

Aj keď sme len tretiaci a zdá sa nám, že len nedávno sme nastupovali na strednú školu, už budúci rok nás čaká dôležité rozhodnutie: pokračovať v štúdiu alebo začať pracovať. Mnohí z nás už vedia, čo od života chcú (šťastní to ľudia), no niektorí váhajú, kam ísť ďalej študovať.

No túto (pre niekoho dilemu) nám pomohli objasniť študenti zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Mladí študenti zorganizovali pod vedením Ing. arch. Martina Hépala už piaty ročník Cyklistického tripu, ktorého hlavným cieľom je dostať do povedomia budúcich maturantov aj SvF. A 24. 4. 2018 prišli aj k nám. Najprv sme boli prekvapení cyklistickým oblečením, ale potom sme zistili, že sú to naozaj študenti z výšky. Predstavili nám odbory, ktoré môžeme na fakulte študovať. Nás stavbárov asi najviac zaujal odbor pozemné stavby a architektúra. Mladí nadšenci nás informovali aj o programe Erazmus a o rôznych podujatiach, ktoré škola organizuje. Myslím si, že po tejto prednáške mnohí začali o tejto škole uvažovať. Bola to príjemná skúsenosť, ktorá nám ukázala, že vysoká škola je síce najmä o "makaní", ale v neposlednom rade aj o zábave.

Cyklonadšenci v nás vzbudili pozitívne dojmy, teraz je už len nás, po ktorej ceste sa vydáme.

L. K.

Podrobný priebeh 4 dní cyklotripu si môžete prečítať tu.


17. 4. 2018: Školské majstrovstvá okresu v atletike


Výsledky:

Andrej Lanák (I. A):

100 m - 18. miesto, 13,03 s

200 m - 11. miesto, 24,09 s

oštep - 11. miesto, 24,09 m

Ján Slezák (I. B):

100 m - 2. miesto, 13,22 s

3. Miroslav Jelínek (I. A):

diaľka - 3. miesto, 554 cm

4. Matej Klučár (I. A):

100 m - 12. miesto, 12,62 s

5. Pavol Melicher (I. A):

200 m - 11. miesto, 27,57 s

oštep - 13. miesto, 22,80 m

6. Lucia Bažíková (I. A):

100 m - 16. miesto, 19,10 s

diaľka - 12. miesto, 318 cm

7. Katarína Labajová (I. B):

guľa - 9. miesto, 7,19 m

1500 m - 5. miesto, 7:34,09 min.

8. Lenka Špitalská (I. B):

guľa - 6. miesto, 8 m

9. Nina Dóková (I. B):

100 m - 11. miesto, 15,66 s

200 m - 4. miesto, 31,95 s

10. Nina Hozlárová (I. B):

guľa - 7. miesto, 7,89 m

11. Sebastián Masarovič (I. A)

400 m - 7. miesto, 1:04,30 min.

12. Sebastián Blaško (I. B):

guľa - 9. miesto, 9,98 m

13. Oliver Polakovič (I. B):

100 m - 24. miesto, 13,53 s

200 m - 14. miesto, 28,25 s

14. Ondrej Ambruš (I. B):

800 m - 9. miesto, 2:35,26 min.

15. Tomáš Slabý (I. C):

800 m - 12. miesto, 2:58,35 min.

16. Filip Gruchalák (II. A)

diaľka - 1. miesto, 612 m

guľa - 4. miesto, 11,57 m

17. Viktória Škreková (II. C)

800 m - 3. miesto, 2:54,97 min.

1500 m - 3. miesto, 6:23,49 min.

18. Adela Baránková (II. C)

100 m - 3. miesto, 14,18 s

19. Matej Repka (II. C)

100 m - 5. miesto, 12,22 s

20. Adrián Mrva (II. B)

100 m - 15. miesto, 12,77 s

21. Dávid Benca (II. B)

guľa - 10 m

22. Adam Gergely (I. C)

oštep - 14. miesto, 20 m

23. Marek Ertl (III. A)

100 m - 3. miesto, 11,72 s

diaľka - 4. miesto, 548 cm

24. Filip Chalabala (III. A)

výška - 4. miesto, 155 cm

oštep - 8. miesto, 29,57 m

25. Gerda Blážová (III. A)

200 m - 5. miesto, 32,2 s

26. Radoslav Boča (III. B)

3000 m - 3. miesto

27. Patrik Baraňovič (III. B)

100 m - 14. miesto, 12,66 s

28. Dávid Ragula (III. B)

diaľka - 14. miesto, 432 cm

29. Kristína Schusterová (III. B)

400 m - 7. miesto, 20,56 s

30. Andrea Mišunová (III. B)

guľa - 1. miesto, 10,65 m

oštep - 6. miesto, 19,72 m

31. Paulína Branišovičová (IV. A)

800 m - 5. miesto, 3:08,56 min.

32. Branislav Kralovič (III. B)

guľa - 1. miesto


1. miesto 4 x 100 m chlapci : Baraňovič, Gruchalák, Mrva, Repka, čas: 50,25

3. miesto švédska štafeta: 400 m - Lanák, 300 m - Branišovičová, 200 m - Masarovič, 100 m - Baránková

6. miesto 4 x 100 m dievčatá: Závodná, Schusterová, Bažíková, Dóková


Vedúca: Štrbíková


13. 4. 2018: Prispeli sme ku Dňu narcisov

Začiatkom apríla sa v mnohých záhradách objavili tulipány, narcisy... A s nimi - ako každý rok - prišiel aj Deň narcisov.

Tohtoročný pripadol na 13. apríla a v tomto roku to už bol 22. ročník verejnoprospešnej zbierky, ktorej účelom je získať finančné prostriedky na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny i na poskytovanie podpory onkologickým pacientom a ich príbuzným.

Organizátorom každoročnej zbierky je Liga proti rakovine, ktorá nám tento rok poskytla aj propagačné materiály - tie sme využili na prípravu nástenky a informovanie o dôležitosti prevencie, napríklad samovyšetrenia, ktoré by si mala robiť nielen každá žena, ale aj muž.

Okrem toho sme v piatok 13. apríla zbierali vo vestibule školy do kasičky dobrovoľné príspevky.

Výsledkom bolo, že v našej škole sme nielen upozornili na problematiku onkologických ochorení, ale aj vyzbierali sumu 102,46 eur. Všetkým, ktorí pomohli, prispeli, patrí jedno veľké: ĎAKUJEME!

PaedDr. Vaculová


12. 4. 2018: Na CONECU nás zaujali najmodernejšie technológie

Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa celý náš 2. ročník vybral do Bratislavy na stavebný veľtrh Coneco - Racioenergia. Cesta nám trvala až hodinu, pretože na diaľnici sme sa, bohužiaľ, dostali do dopravnej zápchy.

39. ročník veľtrhu nám ponúkol široké spektrum riešení či nápadov, ktoré dodajú stavbe všetko od základov až po posledné detaily. Spoznali sme nové produkty rôznych firiem. Do kolien nás dostal najmä produkt, ktorý pozostával z aplikácie vytvorenej na komunikáciu "online"' s domom. To znamená: môžete si zapnúť/vypnúť svetlo na diaľku alebo zapnúť televízor len jediným dotykom telefónu. Takisto sme sa dozvedeli, že namiesto klasického otvárania dverí na kľúč je možné použiť otváranie na odtlačok prsta rovnako, ako to funguje na telefónoch.

Návšteva výstavy v bratislavskej Inchebe nám bola určite veľkým prínosom, myslím, že hovorím za všetkých, ak poviem, že sme sa veľmi radi zúčastnili na akcii zameranej na stavebné prostriedky, materiály, doplnky atď.

CONECO opäť nesklamalo a prinieslo nové trendy v stavebníctve, ale i v architektúre. Na jednom mieste sme mali možnosť vidieť všetko potrebné na rekonštrukciu, ale aj novú stavbu.

Čo sa týka časového harmonogramu, o 09.30 sme mali voľný rozchod po celej hale a zároveň aj dobrú príležitosť zoznámiť sa s najmodernejšími technológiami v stavebníctve. Organizátori si pre nás prichystali veľa hravých, ale i poučných atrakcií, vďaka ktorým sme mohli bližšie spoznať technické vymoženosti 21. storočia. Na svoje si prišli aj fanúšikovia hier, čakala tu na nich virtuálna realita, pomocou ktorej mohli objavovať druhy stavebných materiálov. Ale i tak najväčším lákadlom, ktoré pritiahlo naozaj mnohých návštevníkov, boli dvere, ktorých zamykanie funguje na princípe odtlačku prsta.

A. Bujačková z II. C


11. 4. 2018: Vzdelávali sme sa vo vysokoškolskom rádiu Aetter

11. apríla 2018 sme sa vybrali na exkurziu na Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave. Táto exkurzia sa konala v rámci vyučovania publicistického štýlu, ktorým sme sa zaoberali na hodinách slovenského jazyka.

Na miesto sme sa odviezli autobusom, cesta nám trvala pár minút. Hneď vo vestibule školy nás privítal pán Mgr. Andrej Brník, PhD., riaditeľ študentského rádia AETTER. Pán Brník nám povedal zopár základných informácií o škole a potom sa nám už venovala p. Mgr. Magdaléna Švecová, vedúca kabinetu online žurnalistiky portálu Gaudeo, ktorá sa nám snažila vysvetliť, aké je dôležité vybrať správny titulok k článku, pretože titulok upútava čitateľovu pozornosť a dáva dôvod prečítať si ho. Pani Švecová nám ukazovala niektoré "nepodarky", ktoré čitateľa určite nezaujmú. Zistili sme veľa zaujímavostí z praxe, ktoré nám na hodinách ani pani učiteľka nehovorila, ako napríklad to, že ak chcete, aby titulok upútal, musíte ich k článku vymyslieť až 25. Nakoniec nám dala úlohu vymyslieť 3 titulky k článku, ktorý sme si mali možnosť všetci prečítať. Niektorí vymysleli naozaj zaujímavé titulky.

Potom sa nás opäť ujal pán Brník, ktorý nás zaviedol do štúdia televízie. Vyšliapali sme neuveriteľné množstvo schodov a v malom štúdiu sme si mohli pozrieť kamery, zelené plátno na stene, no stretli sme aj študentov - redaktorov, ktorí sa už pripravovali na vysielanie. Zo všetkého najviac nás upútalo zelené plátno za chrbtom moderátora, ktoré vraj môžu v réžii zmeniť za čokoľvek iné. Pozitívom stretnutia bolo aj poznanie, že všetku prácu v rádiu a v televízii robia študenti dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Z telky sme sa vybrali do štúdia rádia AETTER. A aj tam sme vyšliapali ďalšie schody. V rádiu nás čakala študentka 2. ročníka, ktorá pre nás prečítala správy do éteru. Jej hlas bol veľmi príjemný a všetko prečítala bez chybičky. Dokonca si aj niektorí z nás mohli skúsiť čítať správy, ale to už, samozrejme, nešlo do éteru. Potom sme si tieto správy všetci vypočuli. Niektorí sa tvárili rozpačito, pretože človek sám seba počuje inak, ako ho počujú ostatní. Veľmi sme sa na tom nasmiali. Zistili sme, že každý dobrý moderátor by mal mať pripravený scenár vopred. Vraj si nemôžete len tak prísť do rádia a hovoriť čo chcete, pokiaľ nie ste Sajfa.

Túto exkurziu sme všetci vnímali veľmi pozitívne, pretože väčšina z nás nie je rozhodnutá, či chce ísť ďalej smerom, ktorý teraz študuje. Možno niekto z nás sa v takomto niečom našiel a možno to bola pre niekoho len jedna zo zaujímavejších foriem odučeného učiva.

V. Škreková z II. C


6. 4. 2018: V brannom súboji študentov sme skončili na 8. mieste

Písal sa šiesty apríl 2018 a náš školský tím sa po roku opäť zúčastnil branného súboja študentov, ktorý organizovali ozbrojené sily SR.

Ako minulý rok, tak aj tento bolo v každej skupine päť členov. Zväčša traja chlapci a dve dievčatá. O každý tím sa vzorne staral jeden vojak, ktorý chodil po stanovištiach a zapisoval body za rôzne úlohy.

Chlapci sa zapojili do disciplín zameraných na fyzické aktivity (napr. dvanásťminútový beh, strieľanie zo zbraní). My dievčatá sme bodovali v zdravotnej príprave, ale aj vo vedomostnom kvíze.

Našou odmenou bol výborný guláš a čaj, ktorý bol sladký, ale veľmi chutný. Umiestnili sme sa na ôsmom mieste z celkového počtu desať. Minulý rok sme boli deviati. Ktovie, možno o rok to bude znova o jedno miesto vyššie. Ale podstatné je zúčastniť sa, získať nové vedomosti a hlavne sa zabaviť, čo sa podarilo na jednotku s hviezdičkou.

V. Švecová z III. C


26. 3. 2018: V okresnom kole hádzanej sme súperkám nedali žiadnu šancu

V pondelok 26. marca sa v trnavskej Mestskej športovej hale uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v hádzanej dievčat. Na súťaži sa zúčastnilo päť družstiev vrátane našej školy. Trnavské školy sa rozdelili na dve skupiny a víťazi skupín následne bojovali o prvé, druhé a tretie miesto. Náš tím tvorili žiačky rôznych ročníkov a spoločne sme sa snažili zvíťaziť. Prvý zápas sme hrali so Strednou odbornou školou obchodu a služieb, tzv. Lomonoskou. Tento zápas bolo šťastie naklonené na našej strane a súperky sme ľahko zdolali. Druhý zápas už nebol taký priaznivý ako ten predošlý, no nenechali sme sa zastrašiť a podarilo sa nám so Strednou zdravotníckou školou remizovať. Posledný zápas v skupine so Strednou priemyselnou školou dopravnou rozhodol o našom postupe do finále a vďaka výhre a väčšiemu počtu nahratých bodov (než zdravotnícka škola) sme hrali o prvé miesto s dievčatami zo Športového gymnázia Jozefa Herdu. Zápas bol veľmi nerozhodný až do posledných minút, no súperky sme porazili a postúpili sme do krajského kola.

Ďakujem všetkým žiačkam, ktoré ukázali, že aj stavbári vedia športovať a nielen rysovať.

H. Mačáková zo IV. B


26. 3. 2018: ERASMUS po francúzsky

Zo všetkých momentov, ktoré sa v mojom živote doposiaľ udiali, je pre mňa práve tento najdôležitejší. Nebyť mojej spolužiačky a dobrej kamarátky, asi nikdy by som sa neocitol na mládežníckej výmene. Ani fakt, že by som vycestoval do cudzej krajiny úplne sám, ma nepresvedčil o tom, aby som túto príležitosť nevyužil. Jedného dňa mi prišiel mail s tým, že som bol vybraný ako jeden z piatich slovenských účastníkov v projekte "Here We Are!". Bol som neskutočne šťastný, ale aj trochu neistý v tom, či si na to naozaj trúfam. Veru trúfal. 26. marca sme prekročili hranice Francúzska a následne prišli na miesto činu - nádherné mesto Le Mans. Privítalo nás 21 zvyšných účastníkov pochádzajúcich z Grécka, Španielska, Talianska, Palestíny a, samozrejme, Francúzska. Čakala na nás aj už studená večera, po ktorej začala prvá aktivita projektu (čistou náhodou som prišiel ako posledný) - predstavovanie sa. Bohužiaľ, tých 11 dní ubehlo ako voda. Jedným z dôvodov, prečo ma tento projekt oslovil, bola jeho téma. Prostredníctvom hravých i vážnejších aktivít sa projekt zaoberal ľudskými právami nás všetkých, ale aj ľudí, ktorí ich v minulosti (ale aj v súčasnosti) nemali. Na mysli mám ľudí s odlišnou farbou pleti, iným pôvodom, vierovyznaním, sexualitou, sociálnou vrstvou atď. Každý jeden z nás by mal mať predsa rovnaké práva na život, pretože sme si všetci rovní, a mali by sme sa navzájom akceptovať. Aj takto by sa dala opísať hlavná myšlienka celého projektu. Okrem mnohých aktivít tu prebiehali aj rôzne workshopy, napríklad vytváranie posterov či nakrúcanie videí s tematikou ľudských práv. Veľa zábavy sme si užili aj pri kultúrnych večeroch každej jednej krajiny alebo večeroch strávených v meste niekedy až do neskorých hodín. Tento projekt mi dal do života veľmi veľa a dozvedel som sa fakty o situácii v ostatných krajinách. Vďaka nemu som dostal šancu spoznať úžasných ľudí a zistiť, aké to je na pár dní žiť úplne sám v cudzine. Aj keď prvé dni boli pre mňa veľmi náročné a nie vždy som dokázal nadviazať reč s ostatnými účastníkmi, vždy tu boli ľudia, ktorí mi dodali sebavedomie, začo som im veľmi vďačný. Týmto sa chcem taktiež poďakovať organizácii ADEL, ktorá mi niečo takéto umožnila zažiť. Ak uvažujete o vycestovaní do zahraničia a chcete sa dozvedieť niečo nové, spoznať nových ľudí, kultúry a miesta, túto príležitosť určite využite.

Marek Benian zo IV. A

Video si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=wFp8kAYTgoY


23. 3. 2018: Nosická nádrž nás očarila

Počuli ste niekedy o vodnej nádrži v Nosiciach? My geodeti sme sa o nej učili na odborných hodinách a našu zvedavosť upútala tak, že sme si ju v piatok 23. marca išli na vlastné oči pozrieť. Nádrž sa nachádza na rieke Váh pred mestom Púchov.

Do Púchova sme cestovali skoro ráno rýchlikom spolu s pánom učiteľom Dančekom a odtiaľ ešte potom vlakom do Nosíc. V Nosiciach, mestskej časti Púchova, sme boli o chvíľu. Zastávka sa nachádzala nad obcou ako horská stanica. K priehrade to bolo na skok. Vstup na priehradu je sprístupnený z kúpeľov Nimnica. Dozvedeli sme sa, že ide o najmladšie kúpele. Ich vznik je vcelku dosť zaujímavý - počas výstavby priehrady robotníci objavili prameň, no voda bola agresívna na betón, preto museli prameň oddeliť od výstavby. Voda však mala liečivé účinky, preto kúpele vznikli v bytovkách po robotníkoch. Dole k priehradnému múru sme šli strmým schodiskom, tam boli vstupné dvere na priehradu. Vnútorné priestory mali nízke stropy s množstvom strojov na otvorenie horného a dolného výpustu priehrady. Ďalej sme šli do malej elektrárne, ktorú vlastní štát. Veľká elektráreň patrí súkromnej firme. Točitým schodiskom sme sa dostali k najnižšej časti priehrady. Bolo tam veľmi zima a vlhko. Pri spájaní betónových blokov priehrady sme videli geodetické body na meranie posunov a deformácií a taktiež vonku na ceste na priehradnom múre, kde bola aj umiestnená žeriavová dráha. Prehliadka bola veľmi zaujímavá, zúčastnilo sa na nej asi 20 ľudí. Medzi nimi bola aj redaktorka z rádia Regina, ktorá urobila s nami krátky rozhovor.

Plní nových poznatkov sme sa vlakom opäť odviezli do Trnavy.

Lukáš M zo IV. C


22. 3. 2018: Súťaž vo florbale dievčat

Vo štvrtok 22. 3. 2018 sa v telocvični našej školy uskutočnil florbalový turnaj dievčat medzi hráčkami našej školy a Súkromnej strednej odbornej školy Gos - Sk Trnava. Dievčatá hrali o 7. - 8. miesto. A hoci nešlo o zlaté medaily, naše hráčky sa s vervou pustili do boja a porazili súperky 4 : 2. V celkovom umiestnení tak získali tú lepšiu priečku a mohli sa tešiť zo 7. miesta.

Gratulujeme!


21. 3. - 23. 3. 2018: Na súťaži v Českých Budějoviciach

V dňoch 21. 3. - 23. 3. 2018 sa v Českých Budějoviciach konala celoštátna súťaž v grafických programoch pre žiakov 3. - 4. ročníka, pričom súťažiť mohli aj študenti zo zahraničia. A tak sa do Čiech spolu s pani učiteľkou Vrankovou vydali aj naši žiaci: David Ragula z III. B a Samuel Moravčík z III. A. Chlapci mali v ľubovoľnom grafickom programe určenom na projektovanie pozemných stavieb vytvoriť priestorový model pozemnej stavby a vygenerovať ďalšie prílohy projektovej dokumentácie podľa zadania. To všetko museli stihnúť počas 3 hodín. Úspešnejší z našej dvojice bol Samo Moravčík, ktorý sa v medzinárodnej konkurencii umiestnil na krásnom 12. mieste z 50 súťažiacich. Pri náročnosti tohtoročného zadania ide vskutku o krásny výsledok nášho študenta. Gratulujeme!


20. 3. 2018: Dni športu - Memoriál Márie Zavarskej

Dňa 20. 3. 2018 sa naša škola zúčastnila na Majstrovstvách okresu stredných škôl, známych aj pod názvom "Memoriál Márie Zavarskej". Súťaž pozostávala z vytrvalostných štafiet dievčat a chlapcov. Dievčatá behali 5 x 800 m a chlapci 10 x 1000 m. Memoriál sa uskutočnil na štadióne ASK Slávia. Do súťaže sa zapojili 3 trnavské stredné školy: naša škola, Gymnázium J. Herdu a Stredná priemyselná škola.

O náročné podmienky počas pretekov sa postaral silný vietor spolu s mrazom, avšak to neodradilo našich zdatných bežcov a bežkyne od veľmi dobrých výkonov. Bojovali nielen s nepriaznivým počasím, ale najmä so silnou konkurenciou. Preteky odštartovali dievčatá, tie naše si suverénne počas behu strážili 2. miesto a atakovali na 1. miesto. V závere si však úspešne vybojovali výborné 2. miesto. Potom nasledovali chlapci, ktorí striedavo bežali na druhom a treťom mieste s chlapcami zo strednej priemyslovky. Napokon posledné metre rozhodli o konečnom umiestnení našich chlapcov, ktorí vybojovali veľmi dobré 3. miesto.

Naši študenti preukázali aj v posledných metroch odhodlanosť. Napriek nepriaznivému vývoju to nevzdali a zabojovali. V mene našej školy im patrí vďaka.

Jakub Gomola z I. A


19. 3. 2018: V Matematickom klokanovi si mnohí vyskákali cenný úspech

Dňa 19. 3. 2018 sa tak isto ako každý rok konala súťaž Matematický klokan, v ktorej nejde úplne o to, čo sme sa doteraz naučili na hodinách matematiky, ale skôr o logické rozmýšľanie.

Ráno sme čakali pred dverami geodetickej učebne plní očakávania, aké otázky nás čakajú tento rok. Vždy je to tak, že prvých 8 otázok je najľahších, potom ide 8 stredne ťažkých a nakoniec 8 najťažších otázok. Niekedy sú úlohy naozaj poriadne náročné. Tento rok sa na súťaži zúčastnilo z našej školy celkovo 33 žiakov v 2 kategóriách:

21 žiakov 1. a 2. ročníka súťažilo v kategórii Kadet O12, v ktorej sa najlepšie umiestnil Martin Záhorák z II. A (66. - 70. miesto) a Filip Krejči z I. B (103. - 117. miesto). Vo vyššej kategórii Junior O34 (tretiaci a štvrtáci) bol najúspešnejší Adrián Vrbovský zo IV. A (135. - 149. miesto). V teste bolo 24 úloh rozdelených podľa úrovne náročnosti: 3-bodové, 4-bodové, 5-bodové.

Ďalší úspešní žiaci sú: Nina Bukorová z I. A, Daniela Brisudová z I. B, Tomáš Stacho z II. C, Gábrišová Karolína a Valentína Klučková zo IV. B, Matúš Mihálik z III. B a Gerda Blážová z III. A.

Všetkým šikovným klokanom vo svojom obrovskom skoku v oblasti matematiky srdečne blahoželáme!


13. - 15. 3. 2018: Maturita - formalita?

13. - 15. 3. 2018 sa pre nás štvrtákov začala prvá časť skúšky dospelosti. V areáli školy sa miešali rôzne pocity a viacerí z nás mali obavy, no zároveň veľké očakávania. Prvý deň sme najprv dopoludnia písali test zo slovenského jazyka a literatúry. Časť žiakov IV. B dokonca maturovala na počítačoch, čoho výhodou bolo, že sa hneď dozvedeli svoje výsledky. V poobedňajších hodinách sme sa popasovali so slohovou prácou.

Na ďalší deň sme písali test a slohovú prácu z vybraného cudzieho jazyka. Na slovenský jazyk sme mali podstatne viac času ako na cudzí jazyk, čo nie každému vyhovovalo. Cudzí jazyk nie je silnou stránkou každého študenta. Tí, čo sú slabší, mali čo robiť, aby stihli napísať sloh podľa všetkých daných kritérií. No a vo štvrtok nasledovala posledná písomná (ale iba formálne písomná, pretože všetci aj vo štvrtok opäť maturovali elektronicky na počítačoch) maturitná skúška z matematiky. Matematika je voliteľný predmet, na ktorý si trúfli iba niektorí.

Písomná forma odštartovala sériu maturitných čiastkových skúšok, ktoré vyvrcholia ústnou formou. No ešte predtým musíme v apríli zvládnuť praktickú časť maturít.

Týmto by som chcela popriať veľa šťastia a pevných nervov všetkým študentom, ktorých čaká spomínaná praktická časť.

BT


14. 3. 2018: Učili nás odborníci z praxe

V stredu 14. marca 2018 sa v našej škole konali písomné maturitné skúšky. Keďže sme nemohli rušiť štvrtákov v ich dôležitých chvíľach, bol pre zvyšné ročníky školy pripravený náhradný program. Prváci sa zdokonaľovali v kurze prvej pomoci, druháci sa zaoberali finančnou gramotnosťou a my tretiaci sme sa tešili na odborné prednášky týkajúce sa troch rôznych odvetví staviteľstva, v ktorých sme sa mali dozvedieť o produktoch jednotlivých firiem, ich zložení alebo realizácii projektov.

Prvý sa nám predstavil bývalý absolvent našej školy pán Pavol Péchy z firmy KA-NA-PY INTERIÉR, s. r. o., Trnava. Táto firma sa venuje podlahovinám, ich montážam a návrhu. Ešte pred začiatkom samotnej prezentácie nám pán Péchy povedal základné informácie o firme, jej výrobkoch, dokonca sme mali možnosť si pozrieť aj vzorky. S prezentáciou sme si zopakovali najskôr rozdelenie podlahových krytín, ich použitie v rôznych prostrediach podľa vlastností, zloženia či materiálu, z ktorého sú vyrobené. Pán Péchy nás tiež oboznámil s výrobou podlahových krytín a ich neskoršou realizáciou. Našu pozornosť upútali aj novinky firmy, najmä podlahové lišty zapustené do steny.

Druhá prezentácia sa týkala drevostavieb a drevených konštrukcií, prišiel nám o nich porozprávať pán Ing. Ivan Kolárik z firmy KONTRAKTING stavebné montáže, spol. s r. o., Žilina. Pán Kolárik hneď v úvode vyvrátil zopár mýtov o drevených konštrukciách a vysvetlil nám niekoľko zásadných faktov, napríklad aj to, že drevené konštrukcie vydržia väčší nápor tepla ako oceľové. Na fotkách a v katalógoch nám ukázal výstavbu konkrétnych budov, či už nadstavieb, rodinných domov, striech, našu pozornosť však najviac upútala známa budova Tatralandie v Liptovskom Mikuláši. Uznanlivo sme reagovali aj na fakt, že jedna zo stavieb tejto firmy sa dokonca uchádza o titul drevostavby roka.

Posledná prezentácia sa týkala striech značky BRAMAC a prišiel nám ju predniesť pán Ing. Branislav Audy z firmy BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., Ivanka pri Nitre. Pán Audy nám predstavil širokú škálu výrobkov rôznej veľkosti, farby a kvality, vysvetlil nám, ako správne pokladať škridlu a aké zásady pri tom platia. Dozvedeli sme sa, že táto firma disponuje aj solárnymi panelmi, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie a ohrev vody. Dajú sa zapustiť do strechy, takže nevytŕčajú nad škridlu a nekazia tak jej vzhľad.

Všetky prezentácie boli spracované na profesionálnej úrovni, vysvetlené a podané tak, aby sme všetkému rozumeli a aby nás odborný výklad zaujal. Veľkou výhodou pre nás boli obrázky a vzorky, vďaka ktorým sme ešte viac porozumeli danej problematike. Prednášky boli zaujímavým zopakovaním učív z minulých ročníkov, ale zároveň nás obohatili o nové informácie aj z hľadiska praxe. Na záver by sme všetkým prednášajúcim chceli poďakovať za trpezlivosť a čas, ktorý nám venovali.

Autori: Adriana Prachárová, Dávid Boroň z III. A


14. 03. 2018: Kurz prvej pomoci

14. 3. 2018 sa žiaci prvého ročníka v rámci 2. cvičenia na ochranu života a zdravia zúčastnili na kurze prvej pomoci, rozšírenej prvej pomoci a základov prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti. Boli poučení, ako ošetrovať rôzne zranenia, ako sa správať pri dopravných nehodách, ako transportovať pacienta, ako vykonávať kardiopulmonálnu resuscitáciu, čiže súbor výkonov na okamžité zaistenie alebo obnovenie prietoku okysličenej krvi mozgom u osoby s náhlym zlyhaním funkcie dýchania a krvného obehu. Väčšinu poznatkov si mohli aj prakticky vyskúšať na figurantoch a figuríne, taktiež sa mohli zapojiť do diskusie a dostať rady v rôznych odvetviach zdravotníctva a urgentnej medicíny. Kurz prvej pomoci vykonával študent našej školy Andrej Šipka, ktorý pracuje v Slovenskom Červenom kríži a Dobrovoľnej zdravotnej službe.


14. 03. 2018: Finančná gramotnosť

14. 03. 2018 sme sa my žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili počas písomných maturít našich štvrtákov na prednáškach o finančnej gramotnosti. Prednášky sme absolvovali pod vedením pani učiteľky Ševčíkovej, Vrankovej Ježovičovej. Ráno po zazvonení školského zvončeka, kedy sme už všetci sedeli v určených triedach, sa prednášky začali. Každú prednášku sme absolvovali v inej triede, pod vedením inej pani učiteľky a vždy na inú tému.

Cieľom prednášok bolo nás naučiť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov, aby sme dokázali celoživotne finančne zabezpečiť seba a svoju domácnosť.

Každá pani učiteľka sa nám snažila vysvetliť niečo iné, napr. pani učiteľka Ševčíková nám porozprávala o forme peňazí, pani učiteľka Vranková rozprávala o ich využití, sporení a pani učiteľka Ježovičová nám vysvetlila rôzne formy podvodov, skorumpovania, objasnila nám aj, ako prebieha cyklus prania špinavých peňazí.

Pozitívom prednášok okrem získania nových poznatkov bola aj ich realizácia formou hrania hry na tabletoch, kde sme sa snažili riadiť mesto v roli starostu, ktorý sa mohol správať čestne alebo skorumpovane, ale zaujímavé bolo aj zapájanie sa do vysvetľovania uvádzaním vlastných príkladov.

Myslím, že prednášky nám mnoho dali.

Adel Baránková z II. C


2. 3. 2018: Môžeme ísť študovať aj do Brna

Nás štvrtákov čaká dôležitý výber. Výber vysokoškolského štúdia, v ktorom by sme sa mali zdokonaliť v tom, čo chceme robiť. Vysoké školy alebo univerzity nás pozývajú na dni otvorených dní, kde nám školu prezentujú a lákajú nás na štúdium. Pre niektoré školy sme až takí dôležití, že sa prídu zviditeľniť až k nám do školy. Takouto školou bola aj vysoká škola VUT (Vysoké učení technické) v Brne. O štúdiu na tejto škole nám prišli porozprávať dvaja českí študenti a jedna slovenská študentka. Informovali nás o rôznych študijných programoch, ubytovaní, prezentovali nám mesto Brno a jeho výhody... Vo viacerých veciach je táto univerzita podobná s našou Slovenskou technickou univerzitou, či už to je úroveň vzdelania, alebo uplatnenie po štúdiu. Tá doba, keď bol priepastný rozdiel medzi slovenskými a českými univerzitami, je už minulosťou. Dozvedeli sme sa, že v Brne stoja internáty v rovnakej kvalite, ale vo väčšej vzdialenosti od školy dvojnásobne viac ako na Slovensku. Plusom je, že škola ponúka ubytovacie štipendium pre istú skupinu študentov. Jediným rozdielom je asi spôsob prijatia, ktorý závisí od celkového priemeru študenta, a do určitej hranice sa nemusia robiť prijímacie skúšky. To mi príde férovejšie voči študentom, ako prijať všetkých bez prijímačiek.

Výber vysokej školy je jedna z prvých dôležitých úloh v našej ranej dospelosti. Nemali by sme sa riadiť spolužiakmi alebo kamarátmi, ale vlastnou hlavou a schopnosťami. VUT nie je určite zlá voľba, ale je lepšie podporiť naše slovenské vysoké školy hlavne vtedy, keď nám vedia ponúknuť rovnaké vzdelanie ako tie zahraničné.

L. Bačkády zo IV. B


2. 3. 2018: Z histórie Slovanov

2. 3. 2018 sme vyučovací deň začínali trocha netradične - v susednej Strednej odbornej škole obchodu a služieb sa uskutočnilo predstavenie pre žiakov druhého a tretieho ročníka, na ktoré sme sa všetci vybrali.

Predstavenie nám malo priblížiť históriu Slovanov - čím všetkým si naši predkovia prešli, až kým sa kolesá času nezastavili pri súčasnosti. Všetci Slováci by sa mali zaujímať aspoň o tú základnú históriu, ktorú nám toto predstavenie ponúklo. Herci hrali ukážky z rôznych dôb, či už išlo o dobu pravekú, alebo o dobu, kedy nás Avari okrádali, alebo o dobu, keď sme získali písmo vďaka Cyrilovi a Metodovi. No zaujímavé bolo i obdobie vlády Svätopluka a všetky ďalšie, ktoré viedli k terajšiemu štátu. Dozvedeli sme sa, že pôvodné územia obývané Slovanmi - pravlasť Slovanov - sa rozprestierali na sever od Karpát medzi riekami Visla a Dneper. Boli to nížiny a pahorkatiny s lúkami, močiarmi a lesmi.

Predstavenie bolo veľmi zaujímavé, prinieslo nám mnoho informácií, herci zapájali do vystúpenia aj nás, hrali s vtipom, čo vyvolalo u všetkých veľa smiechu.

Adel Baránková z II. C


25. 2. - 2. 3. 2018: Náš "lyžarák"

V dňoch 25. 2. - 2. 3. 2018 usporiadala naša škola Zimný kurz pohybových aktivít alebo po našom "lyžarák". Vyrážali sme spred školy v nedeľu o 12.00, no mali sme prísť skôr, aby sme si mohli naložiť batožinu do malého autobusu. Do lyžiarskeho strediska Skalka pri Kremnici nás viezli dva autobusy. Ja som sa viezol v tom väčšom, v tom menšom autobuse sa zväčša viezla batožina. Cestovali sme približne 2 hodinky.

Autobusy nás však nepriviezli rovno pred hotel, kus cesty sme šliapali aj s batožinami po vlastných. Dievčatá sa ubytovávali ako prvé, pretože chalanské izby boli ešte neupratané, a tak sme aj s ostatnými chalanmi čakali na recepcii, kým nám nachystajú izby. Ostatní sa medzitým rozdeľovali do skupín od 1 do 5, pričom v prvej skupine boli tí najlepší a v piatej tí najslabší lyžiari, ktorí nikdy nestáli na lyžiach. Každá skupinka mala svojho inštruktora (pani učiteľku alebo pána riaditeľa). Ja som bol v 4. skupine, čo znamená, že som niečo na lyžiach zvládol, ale nie až tak dobre. Našu štvrtú skupinku viedla pani učiteľka Chreneková.

Ale späť k ubytovaniu. Po dlhom čakaní sa konečne každý dostal do svojej izby. V izbách sme boli ubytovaní po troch a po dvoch. Dievčatá boli na druhom, my chalani na treťom poschodí. Večerali sme o 18. hodine. Musím povedať, že kuchárky varili dobre a chutne. Po večeri sa nám prihovoril pán riaditeľ a oznámil nám, čo nás čaká počas celého týždňa - budíček o 7.00, raňajky o 8.00, no a potom, samozrejme, lyžiarsky výcvik.

Lyžovali sme od 9.10 (o 9.00 sme sa stretávali pred hotelom) do 11.00. O 11.30 sme sa posilnili obedom. Popoludňajší výcvik začínal od 14.00 do 16.00 - potom už zatvárali lanovku. Žiaci 4. a 5. skupiny nešli hneď v prvý deň na náročný svah, ale na zjazdovku určenú pre deti. Prvý deň sme sa teda učili, ako sa máme pri spadnutí postaviť. A poobede zas, ako treba brzdiť. Po tomto výcviku bol každý z nás unavený a hladný. Aj preto sme sa tešili na večeru, po ktorej sa len tak zaprášilo.

V utorok sme my zo 4. skupiny išli na malú lanovku, kde sme sa učili pomaly lyžovať. Boli sme tu aj doobeda, aj poobede, niektorým to išlo lepšie, niektorým horšie, ale každý zo seba vydal MAXIMUM! Pred 16.00 sme sa vyviezli prvýkrát hore lanovkou a spustili sme sa dolu lesnou cestičkou priamo k hotelu. Na lanovke sme sa viezli so skupinou č. 1, pretože sme nemohli ísť sami, keď sme v živote na lanovke neboli. Večer nám pán riaditeľ porozprával o lyžiarskom výstroji. Z krátkej 15-minútovej prednášky bola napokon hodinová udalosť.

V stredu odišiel pán riaditeľ späť do Trnavy a nahradil ho pán zástupca Chrvala. My zo štvorky skupiny sme sa učili už lyžovať bez pluhu a dokonca poobede sme už išli aj postupne dolu svahom. Po krátkom čase to už každý zvládol. Preto sme vo štvrtok už lyžovali sami a urobili sme si aj spoločnú fotku našej skupiny. Odfotili sme si aj nádherný výhľad z vrcholu lanovky!

Na poludňajšom poslednom lyžovaní každý vystrájal, pretože to bolo posledné lyžovanie. Po večeri bola tiež zábava. Organizoval som párty a učitelia nám predĺžili večierku do 22.30 (predtým bola iba do 22.00). Tancovali sme na pesničky rôzneho žánru. Niektorí sa hanbili a nepripojili sa k nám, zato pani učiteľka Chreneková si s nami zatancovala.

V piatok nás čakala cesta domov, batožiny tentoraz odnieslo terénne vozidlo. My sme si teda vyšliapali cestu k autobusu pešo, ale bez batožín. Cesta domov trvala tiež približne 2 hodiny. Niekomu bolo málo lyžovania a niekto sa už nevedel dočkať, kým príde domov.

Janči Sedlák z I. A


21. 2. 2018: Vo florbale sme skončili na 3. mieste

Dňa 21. 2. 2018 sme sa zúčastnili na Majstrovstvách okresu stredných škôl vo florbale dievčat. Zápasy sa konali na SOŠ obchodu a služieb v Trnave. Na turnaji sa zúčastnili 3 školy: dievčatá z domácej školy, Gymnázia J. Herdu a z našej školy, hralo sa systémom každý s každým.

V zápase s domácimi hráčkami sme prvý polčas ukončili remízou 0 : 0, v druhom polčase sme však prehrali o 2 góly. Druhý zápas sme hrali s gymnazistkami. V prvom polčase sme prehrávali 0 : 2, v druhom sme vyrovnali na 2 : 2. Potom sme dostali gól a bolo 3 : 2, vyrovnali sme na 3 : 3, no v poslednej minúte sme dostali ešte 4. gól. Takže zápas skončil 3 : 4 v náš neprospech. Celkovo sme skončili na 3. mieste, druhú priečku obsadilo domáce družstvo a víťazkami sa stali dievčatá z Gymnázia J. Herdu.

Rada by som ocenila našu najúspešnejšiu hráčku Kláru Maťkovú, ktorá premenila najviac gólov, a Jessicu Tűrpe, ktorá tiež zabodovala. Poďakovanie však patrí všetkým dievčatám. Držali sa dobre, pekné útočné kombinácie vyhrali. Aj v obrane sa snažili pomáhať brankárke Katke Labajovej, bohužiaľ, súperky boli v tento deň úspešnejšie.

Mgr. H. Štrbíková


15. 2. 2018: Oslovilo nás štúdium na STU v Bratislave

Vo štvrtok 15. 2. 2018 sme privítali u nás na Strednej priemyselnej škole stavebnej D. S. Jurkoviča pána prodekana Ing. Petra Kyrinoviča, PhD., ktorý nám prišiel ozrejmiť možnosti štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Toto stretnutie s pánom prodekanom bolo určené predovšetkým študentom štvrtého ročníka.

Prednáška bola podložená stručnou prezentáciou, aby nám študentom jasne ukázala študijné bakalárske programy, ktoré sú pre nás časovo najbližšie. Pán prodekan nám vysvetlil každý jeden bakalársky program - Civil Engineering, Geodézia a kartografia, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Krajinárstvo a krajinné plánovanie, Pozemné stavby a architektúra, Matematicko-počítačové modelovanie, Technológie a manažérstvo stavieb, Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Veľmi si cením, že hovoril o aktuálnom dopyte po absolventoch jednotlivých štúdií, ako sú napríklad Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Taktiež nám vysvetlil možnosti uplatnenia po skončení inžinierskych štúdií. Vďaka tejto prednáške sa my maturanti určite budeme ľahšie rozhodovať ako predtým. Boli sme informovaní nielen o termínoch podaní prihlášky v elektronickej alebo papierovej forme, ale dozvedeli sme sa aj o ubytovaní v bratislavských internátoch.

Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou tejto prednášky, ktorá nielen mne, ale aj ostatným študentom umožnila porozumieť možnostiam pokračovania v štúdiu po strednej škole.

Henrieta Horváthová zo IV. B


14. 2. 2018: Štvrté miesto v basketbale je naše!

V stredu 14. 2. 2018 naše dievčatá súťažili na Majstrovstvách okresu v basketbale o 4. - 7. miesto. Turnaj sa konal na Strednej priemyselnej škole v Trnave. Keďže prišli iba 2 družstvá, bojovali sme o 4. a 5. miesto.

Úvodný zápas hrali naše dievčatá proti domácim hráčkam. V prvom polčase sme viedli 12 : 10 a v druhom sme svoj náskok ešte zvýšili na 27 : 12. Dievčatá boli super - predviedli turnaj s výbornými prihrávkami, streľbou aj obrannou akciou. Najviac košov dala Viktória Škreková a Jessica Türpe, no snažili sa aj ostatné dievčatá.

Všetky sme sa tešili z víťazstva!

H. Štrbíková, vedúca družstva


5. - 9. 2. 2018: Educate Slovakia

Naša škola sa zapojila do projektu pod názvom Educate Slovakia, ktorého iniciátorom je organizácia AIESEC. Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť kultúrne povedomie a globálne zmýšľanie medzi žiakmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov.

V týždni od 5. do 9. februára sme na našej škole privítali dve vysokoškolské študentky z dvoch krajín sveta - Marianu z Brazílie a Hanah z Indonézie. Obe stážistky viedli hodiny anglického jazyka tretieho a štvrtého ročníka a komunikovali so žiakmi na rôzne témy. Ich cieľom bolo priblížiť študentom kultúru, zvyky a tradície v daných krajinách a taktiež diskutovať o globálnych témach.

Výuka prebiehala formou prezentácií, diskusií a workshopov za aktívneho používania anglického jazyka. Hodiny boli doplnené o hry a názorné ukážky napr. tradičného oblečenia. Študenti získali veľa nových a zaujímavých informácií o daných krajinách.

Návšteva zahraničných stážistiek bola zaujímavá skúsenosť nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Tieto hodiny boli vítaným spestrením vyučovania.

D. Móderová


6. - 7. 2. 2018: Generálka maturitnej skúšky zo slovenčiny a matematiky

Dňa 6. - 7. 2. 2018 sa vybraní štvrtáci zišli v internetových učebniach našej školy, aby si s mesačným predstihom na vlastnej koži vyskúšali generálnu skúšku maturitnej skúšky zo slovenčiny a matematiky. Naozaj išlo len o skúšku, pretože výsledky oboch testovaní boli len dobrou informáciou pre tých, ktorí pôjdu v marci maturovať elektronickou formou. No táto skúška bola potrebná aj preto, že NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) si ňou preveroval záťaž systému a zvládnutie "online" elektronickej formy našou školou. Žiaci počas testovania zo slovenčiny mohli 105 minút riešiť 64 úloh zameraných nielen na čítanie s porozumením, ale aj na vedomosti z materinského jazyka a literatúry. Niektorí boli spočiatku vyľakaní, čo príde, no po testovaní sa takmer všetci usmievali - test im pomohol odhaliť svoje schopnosti, ale aj slabiny. Iné to nebolo ani z matematiky - maturanti si preverovali svoje vedomosti zo základov matematiky, planimetrie, stereometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky. Na zvládnutie týchto tém dostali 155 minút, keďže ešte 5 minút dostali navyše (aj zo slovenčiny) za prenos odpovedí do papierových odpoveďových hárkov.

Záverečným odoslaním svojich odpovedí sa testovaní maturanti dozvedeli, ako by sa im darilo na tzv. ostrej maturite. Niektorí boli so svojím výsledkom spokojní, iní si uvedomili, že do 15. 3. ešte majú čo doháňať. Nech je tak či onak, všetkým držíme na maturitnej skúške v marci palce!


23. 1. 2018: Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

23. 1. 2018 sa v trnavskom kine Hviezda konalo divadelné predstavenie v anglickom jazyku, ktoré si pre nás pripravili herci z Divadelného centra.

Prestavenia sa zúčastnili angličtinári druhého a tretieho ročníka. Pokyny sme dostali hneď ráno po príchode do školy, o 10.00 hodine sme sa mali všetci zísť vo vestibule, kde sme sa zoradili podľa tried a vydali sa na cestu. Cesta do kina bola veľmi zaujímavá, pretože od rána snežilo ako v rozprávke a chlapcom sa páčilo vytvárať snehové gule a rozpútať medzi sebou vojnu. Po príchode do kina sme chvíľku čakali, kým sme sa mohli ísť posadiť. Každý bol zvedavý, čo nám herci predvedú. Tentoraz prišli do Trnavy s anglicko-slovenskou inscenáciou Hrdinovia ("The heroes"), ktorá ukazuje, že hrdinstvo má v skutočnom živote mnoho podôb, hoci často si ho predstavujeme úplne inak. V hre boli predstavené autentické postavy a príbehy mladých ľudí, ktoré nás dokázali osloviť a inšpirovať. Uvedomili sme si, že v každom z nás sa skrýva hrdina, musíme len potlačiť strach ním byť. Vďaka rozdeleniu inscenácie na samostatné príbehy sme všetkému dobre rozumeli, herci rozprávali plynulo a pochopiteľne.

Myslím, že nám predstavenie v anglickom jazyku veľa dalo, veď je príjemné raz za čas zmeniť prostredie lavíc za kino, v ktorom sa vlastne tiež dá učiť.

Adel Baránková z II. C


17. 1. 2018: Olympiáda z anglického jazyka (okresné kolo)

Anglický jazyk je nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Na jeho počesť sa ako každoročne konala súťaž - Olympiáda z anglického jazyka. V okresnom kole, ktoré sa organizovalo v Centre voľného času v Trnave, si zmerali sily tí najlepší študenti z rôznych trnavských stredných škôl.

Študenti boli rozdelení do štyroch kategórií:

  • 2A (nižšie ročníky 4- a 6-ročných gymnázií a nižšie ročníky obchodných a hotelových akadémií)
  • 2B (vyššie ročníky 4- a 6-ročných gymnázií a vyššie ročníky obchodných a hotelových akadémií)
  • 2C2 (anglofónni žiaci - žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia a príslušných ročníkov osemročných a šesťročných gymnázií)
  • 2D (žiaci stredných odborných škôl a obchodných a hotelových akadémií, žiaci stredných škôl hotelového zamerania a obchodného zamerania s maturitou)

Súťažiaci sa museli popasovať s dvomi časťami olympiády - písomnou a ústnou. Písomná časť obsahovala počúvanie, čítanie s porozumením a praktické využitie jazyka. Ústna časť bola zameraná na tvorbu dialógu a opis obrázka.

V kategóriách 2A, 2B a 2C2 sa na prvých miestach umiestnili študenti z Gymnázia Jána Hollého v Trnave. Ale nás zaujíma posledná kategória - 2D. V nej prvé miesto obsadila naša študentka - Adriána Prachárová z III.A, ktorá postupuje do krajského kola. Výherkyni úprimne blahoželáme a zároveň prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!

Mgr. S. Hýbelová


17. 1. 2018: Majstrovstvá okresu v basketbale

Dňa 17. 1. 2018 sa študentky našej školy zúčastnili na Majstrovstvách okresu v basketbale. Súťaž sa uskutočnila na Športovom gymnáziu Jozefa Herdu. V našej skupine mali hrať domáce gymnazistky a dievčatá zo Súkromnej strednej odbornej školy Gos-Sk, tie však na turnaj neprišli, čím kontumačne prehrali. A tak si opäť naše družstvo meralo sily s gymnazistkami. Nebolo to však ľahké, naše dievčatá museli zdolávať útoky a streľbu trénovaných basketbalistiek. No bojovali statočne. Snažili sa čo najlepšie zahrať, brániť a strieľať. Najväčšie nedostatky ale mali v presnej streľbe.

Celkovo však skončili druhé a budú bojovať vo finále o 4. - 6. miesto. Najviac premenených košov dala J. Türpe.

Mgr. Štrbíková


12. 1. 2018: Spoznaj svojho spolužiaka

Dňa 12. 1. 2018 sa aj naša trieda stala súčasťou série odborných prednášok pod vedením pracovníčok z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave.

Dve vyučovacie hodiny sa nám venovali pani psychologičky, ktoré s nami pracovali na tému Spoznaj svojho spolužiaka.

Najprv sme si zahrali hru s obrázkami - každý nakreslil svoje záľuby a potom sme museli hádať, čie sú to záľuby. Zdá sa to byť ľahké, no nie je to tak, pokojne si to vyskúšajte v skupine kamarátov, je to celkom zábava. Druhá hra bola zameraná na priestor. Dali sme si stoličky do kruhu, jeden z nás stál v strede a snažil sa obsadiť si stoličku. Celkom sme sa na tejto hre zasmiali.

Tretia a posledná hra bola zameraná na kreslenie - každý žiak dostal papier a mal niečo do 10 sekúnd nakresliť. Po uplynutí času sme mali svoj obrázok posunúť žiakovi po pravici a mali sme ďalších 10 sekúnd na dokreslenie niečoho na obrázku. Takto prešlo celé kolo a kreslili sme dovtedy, kým každý nedostal svoj pôvodný obrázok. Poviem vám, výsledné obrázky stáli zato.

Tieto dve hodiny boli pre nás užitočné a zábavné - ešte viac sme sa navzájom uvoľnili a sa aj lepšie spoznali.

Janči Liška Sedlák z I. A

11. 1. 2018: Školské majstrovstvá okresu vo volejbale

Dňa 11. 1. 2018 sa študentky našej školy zúčastnili na Školských majstrovstvách okresu vo volejbale. V našej skupine malo hrať družstvo dievčat zo Športového gymnázia Jozefa Herdu a Gymnázia Angely Merici. Dievčatá z Gymnázia Angely Merici však na turnaj neprišli, čím kontumačne prehrali. Proti športovému gymnáziu sa tak postavili naše dievčatá: A. M. Masaryková, K. Schusterová, P. Šuranová, S. Pavlíková, K. Labajová, G. Blážová, P. Čavojská a M. Kurtišová. Súperky zdolali naše dievčatá 2 : 0, hoci sa ony snažili a hrali v rámci svojich možností. Chýbala nám však súhra a väčšia aktivita v poli. Za všetky by som rada pochválila Paťu Šuranovú, Sabínu Pavlíkovú a Annu Máriu Masarykovú, ktoré ukázali výbornú hru, dobrý smeč a prehľad o situácii v poli.

Mgr. Štrbíková


10. 1. 2018: Turnaj chlapcov vo volejbale

Dňa 10. 1. 2018 sme sa zúčastnili na volejbalovom turnaji na SPŚ dopravnej v Trnave. Našimi súpermi malo byť domáce družstvo a chalani z Gymnázia Angely Merici. Keďže gymnazisti na turnaj neprišli, odohral sa len jeden zápas, ktorý sme proti dopravnej škole poľahky vyhrali, pričom sme hrali na dva víťazné sety. Bodovo dopadli sety nasledovne - 25 : 14, 25 : 16. Touto výhrou sme postúpili tak ako aj minulý rok na turnaj do trnavskej Mestskej športovej haly o 1. - 4. miesto, ktorý sa uskutoční 6. 2. 2018.

Matúš Javor zo IV. B


8. 1. 2018: Učili sme sa správne komunikovať a riešiť konflikty

V pondelok 8. 1. 2018 sa naša trieda zapojila do série odborných prednášok pod vedením pracovníčok z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave. Prednášky absolvovali všetky triedy 1., 2. a 3. ročníka na rôznu tematiku. Našej triede bola pridelená téma Komunikácia a riešenie konfliktov. Pani psychologička nám prezentovala druhy komunikácie, ktoré sme si aj sami vyskúšali, čím sme sa ešte lepšie spoznali ako kolektív. Veľmi sme sa pobavili na scénkach, ktoré sme si sami pripravili. Občas našu prácu spestrila aj naša triedna pani učiteľka. Celkovo sme dedukovali spomedzi seba vodcov triedy, ale aj tých menej výrečných. Myslím, že prednáška bola pre každého z nás obohacujúca.

Katrin Slabá z III. C

Pozn. redakcie: Druháci mali prednášku na tému Šikana.


22. 12. 2017: Vianočné zvonenie

Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami bolo takmer z každého kúta cítiť jemné chvenie sprevádzané chytľavou melódiou kolied šíriacich sa počas prestávok z vestibulu školy do našich myslí. Každého z nás si podmanilo to čarovné slovo, ktoré otvára brány do všetkých sŕdc a vyvoláva na tvári prirodzený, nenútený úsmev. Áno, aj v našej škole sa v piatok "zvianočnievalo". A túto krásnu, tajomnú atmosféru blížiacich sa Vianoc umocnili ešte aj všetci učitelia školy, ktorí nás v tento deň pozvali do vestibulu školy na vynikajúci nealkoholický punč a sladké koláčiky. Študenti zo IV. C, dievčatá z III. B a pani učiteľka Ježovičová sa postarali o to, aby sme si mohli vychutnať punč i sladké dobroty až do záverečného zvonenia. Milým prekvapením bolo i triedne vystúpenie žiakov II. A - ich vianočné piesne s gitarovým sprievodom Marcela Polakoviča nás ešte viac priblížili k týmto krásnym sviatkom.

Vianočné zvonenie dalo krásnu bodku za spoločne stráveným posledným dňom kalendárneho roku 2017 a príjemne nás naladilo na prázdniny, ktoré strávime v kruhu najbližších.

Ďakujeme!


22. 12. 2017: Vedomostná súťaž Brainbattle


Predvianočný čas, konkrétne posledný školský deň pred Vianocami, zvyčajne v našej škole patrí aj vedomostným súťažiam. Kedysi to bola súťaž v lúštení SUDOKU, v poslednom období sa udomácnil vedomostný kvíz pre tímy - BRAINBATTLE.

Tento školský rok ma niektoré tímy vyhľadávali už v októbri, chceli sa zapísať a poistiť si tak miesto, pretože konkurencia býva veľká. Inak to nebolo ani teraz. Zišlo sa osem tímov, z ktorých každý dúfal vo víťazstvo a aj v cenu - tou je poukaz na pizzu, resp. iné menu pre celý tím.

A tak sme sa 22. decembra 2017 hneď o 8.00 ráno zišli v učebni ISV, aby si prihlásené tímy zmerali sily. Niektoré otázky sa zdali ťažšie, iné takmer všetci zvládli "ľavou zadnou".

Stratégiou bolo mať dobre vystavaný tím, ktorého členovia mali prehľad v rôznych oblastiach - od varenia cez módu, zemepis, autá či šport.

Treba povedať, že všetky tímy obstáli so cťou, dokonca ani prváci, ktorí mali premiéru, sa nenechali zahanbiť! Celkové víťazstvo však napokon patrilo tímu "Kto Vlada nájde..." v zložení Simona Kloknerová, Klára Maťková, Vít Jankovič a Jakub Karol (všetci z III. A).

Víťazom blahoželáme, prajeme dobrú chuť a všetkým ostatným hádžeme pomyselnú rukavicu o rok!

Pozn. autorky: Víťazmi svojím spôsobom boli všetky tímy, hádam to nebolo len predvianočnou atmosférou, ale najkrajšie z pohľadu autorky reportáže i kvízu bolo vidieť, ako pri vyhlasovaní poradia všetky tímy spontánne a srdečne zatlieskali svojim súperom na rôznych miestach rebríčka a ocenili tak ich snahu. Ako hovorí klasik: "Mít klobouk, smekám!"

PaedDr. A. Vaculová


20. 12. 2017: Za Ťapákovcami do kina Hviezda


V stredu 20. 12. 2017 sa v trnavskom kine Hviezda konalo predstavenie Ťapákovci, ktoré nám žiakom 4. ročníka prišlo zahrať divadelné zoskupenie Teatro Moliére z Nitry. Predstavenie sa začínalo o 10.00 hod., preto sme sa hneď po druhej vyučovacej hodine odobrali zo školských lavíc do spomínaných priestorov kina. Mnohí z nás boli zvedaví, ako sa režisér Branislav Matuščin zhostil neľahkej úlohy, veď zaujať mladých študentov starou klasikou nie je jednoduché. Veľkou výzvou bolo aj naštudovanie hry presne podľa autorkinej verzie, aj v pôvodnom jazyku. A hoci bola novela napísaná pred viac ako 100 rokmi, zistili sme, že je stále aktuálna. Mladí talentovaní študenti, ale aj absolventi VŠMU nám predstavili tragikomickú dramatizáciu plnú humoru s nádychom irónie a sarkazmu. Pomocou mnohých detailov boli jemno dokreslené jednotlivé charaktery v Ťapákovskej rodine, čím sa tak vytvorili ďalšie a ďalšie odtiene ťapákovskej "duše".

Novela Ťapákovci patrí ku klenotom slovenskej literatúry. Timrava sa vo svojich dielach neostýcha kritizovať zaužívané tradície a praktiky dedinského života. Jej výnimočný pozorovací talent a cit pre spoločenskú kritiku sa aj v tomto diele prejavuje s veľkou dávkou humoru. Na scéne sa nám odhaľovala široká škála pováh, ktoré robili život postáv ešte farbistejším a pravdivejším.

Myslím, že vtipné, no pravdivé predstavenie a výborné výkony hercov boli príjemnou zmenou pre nás študentov a mohli sme aj inak načerpať informácie ako len v školských laviciach.


Henrieta Horváthová zo IV. B


19. 12. a 21. 12. 2017: Vianočné turnaje vo volejbale a basketbale

Predvianočný čas už tradične patrí ročníkovému zápoleniu v kolektívnych športových hrách - basketbale a volejbale. Ani tento rok to nebolo iné - dňa 19. 12. 2017 a 21. 12. 2017 sa v našej škole uskutočnil tradičný vianočný basketbalový a volejbalový turnaj.

Žiaci od prvého ročníka po štvrtý si zostavili svoje tímy. Atmosféra na palubovke bola zväčša dobrá, všetci sme vnímali zápasy ako jednu veľkú zábavu. Myslíme si, že nás tieto školské aktivity spájajú či už po triedach, ale hlavne po ročníkoch. Obidva turnaje sa niesli vo veľmi dobrom duchu, na turnaje nás chodili povzbudzovať naši spolužiaci, niektoré ročníky povzbudzovali mladšie tímy alebo mladší zasa povzbudzovali starších.

A ako to celé dopadlo? Prečítajte si výsledky!

Vyhodnotenie vo volejbale (21. 12. 2017):

1. miesto - 3. ročník

2. miesto - 2. ročník

3. miesto - 4. ročník

4. miesto - 1. ročník

Stav zápasov:

1. r. - 2. r. = 0 : 2

3. r. - 4. r. = 2 : 1

2. r. - 4. r. = 2 : 0

1. r. - 3. r. = 0 : 2

4. r. - 1. r. = 2 : 0

Vyhodnotenie v basketbale (19. 12. 2017):

1. miesto - 2. ročník

2. miesto - 1. ročník

3. miesto - 4. ročník

4. miesto - 3. ročník

Stav zápasov:

1. r. - 2. r. = 15 : 21

3. r. - 4. r. = 18 : 19

2. r. - 4. r. = 16 : 10

1. r. - 3. r. = 24 : 16

4. r. - 1. r. = 20 : 22

2. r. - 3. r. = 24 : 30

Športové turnaje dali definitívnu aktívnu školskú bodku za starým kalendárnym rokom a my sme sa začínali pomaličky chystať na vianočné prázdniny, ktoré sa nezadržateľne blížili...

Z. Ondreáková zo IV. B


18. 12. 2017: Na vianočné trhy do Viedne sme sa nedostali...

Dňa 18. 12. 2017 sa nemčinári našej školy a tiskári z tried I. C. a II. C pod vedením p. u. Kucharíkovej, Uhríkovej a Mištinovej zúčastnili na exkurzii do Viedne.

Mali sme navštíviť čokoládovňu Hauswirth v Kittsee, presunúť sa do Viedne, tam ísť do múzea a pozrieť si vianočné trhy. No plány sa nám zmenili hneď zrána.

Zišli sme sa na stanici, hneď nato prišiel náš autobus, no po nastúpení doň pani učiteľky zistili, že Viedeň je uzatvorená pre protesty proti vláde a vstup do mesta je možný len pod pokutou. Pani učiteľky vymysleli ihneď náhradný plán. Samozrejme, nás to neodradilo a naďalej sme sa tešili na exkurziu. Odchod z Trnavy sa tak o čosi predĺžil, než bol predpokladaný.

Cesta bola dlhá, niekto si pospal, niekto počúval hudbu, iný sa zabával spolu so svojimi spolužiakmi, a tak nám cesta utekala rýchlo.

Prvá zastávka sa nám nezmenila - áno, prišli sme do čokoládovne. Všetci povystupovali z autobusu s veľkým očakávaním, čo nové sa dozvedia a koľko druhov čokolád ochutnajú. Čokoládu, ktorú sme mohli najskôr ochutnať, sme si mohli nakoniec kúpiť aj domov. Presunuli sme sa do miestnosti, kde nám naša sprievodkyňa pustila krátky film o čokoládovni. Po jeho prezretí sme išli na prehliadku samotnej čokoládovne. Mohli sme vidieť výrobu rôznych čokolád, čokoládových cukroviniek či už pomocou strojov, alebo zručnosťou samotných zamestnancov.

Po prehliadke a stálych komplikáciách s Viedňou sa pani učiteľky rozhodli, že pôjdeme do nákupného centra SÜDPARK Shopping Center Klagenfurt, kde sme sa zdržali 4 - 5 hodín. Väčšina z nás sa orientovala na nákup vianočných darčekov. Mnohí sa však z odborného hľadiska rozhodli tiež navštíviť Modrú lagúnu - park hotových domov na kľúč - ktorá je hneď vedľa nákupného centra. V Modrej lagúne sa nachádza 85 najnovších modelov rodinných domov, dvojdomov, domov v radovej zástavbe, bungalovov i záhradných domčekov. Varianty domov boli rôzne - od jednoduchých po luxusné, od klasických po detsky hravé, od dizajnovo orientovaných stavieb po architektonicky moderné stavby.

Na záver sme sa presunuli do mestečka Hainburg, že si pozrieme vianočné trhy aspoň tam, no šťastie nám neprialo. Stánky boli, bohužiaľ, zatvorené, čiže sme nemali možnosť byť na vianočných trhoch. Samozrejme nás to mrzelo, ale nedalo sa nič robiť. Exkurziu sme si aj tak užili.

Adel Baránková z II. C

Video: Samuel Vrábel z II. C (video sa spustí po kliknutí na fotku)


7. 12. 2017: Prezentácia Paneurópskej vysokej školy

Vo štvrtok 7. 12. 2017 prišla k nám študentka Paneurópskej vysokej školy, aby nám porozprávala o možnostiach štúdia v tejto škole.

Začiatkom 4. vyučovacej hodiny sme sa my žiaci 4. ročníka stretli v jedálni školy, aby sme si vypočuli všetky dôležité informácie o škole a jej fakultách, o spôsobe štúdia, o známych osobnostiach, ktoré v škole študovali, resp. študujú. Prednášajúca študentka rozprávala aj o významných profesoroch, ktorí v škole vyučujú. Dokonca sme si mali možnosť zasúťažiť - hádali sme, koľko študentov v súčasnosti v škole študuje. No a jedna z nás to povedala celkom presne, za čo získala keramický hrnček.

Prednášajúca vysokoškoláčka si vraj štúdium užíva, škola ju baví a napĺňa obzvlášť preto, že počas štúdia sú veľmi spätí s praxou a vidia zmysel svojho snaženia.


6. 12. 2017: Mikulááááš!!!

Všetkých ľudí prichádza každoročne 6. decembra potešiť vzácna návšteva - svätý Mikuláš, ktorý ich obdarúva maškrtkou či milým slovom... A v stredu 6. 12. sa zopár milých slov vyskytovalo aj na viacerých tabuliach v jednotlivých triedach. V niektorých prípadoch boli slová Mikuláša dokonca takmer postavené až na úroveň zákona (najmä čo sa učenia a skúšania týka)...


6. 12. 2017: Deň otvorených dverí

V stredu 6. 12. 2017 smerovali do budovy školy nielen kroky našich súčasných žiakov a učiteľov, no tento deň bol obzvlášť výnimočný pre deviatakov základných škôl, ktorí k nám zavítali v rámci Dňa otvorených dverí, aby sa čo-to o našej školičke dozvedeli.

A tak sa v dopoludňajších hodinách zaplnil priestor vestibulu zvedavými mladými ľuďmi, ale aj ich rodičmi, aby si overili svoje predstavy o škole. Po príhovore riaditeľa školy Ing. Jána Godályho, ktorý školu stručne predstavil a povedal o aktuálnych študijných odboroch a podmienkach prijímacieho konania v nasledujúcom školskom roku, sa návštevníci vo väčších skupinách presúvali po jednotlivých podlažiach do tried a odborných učební. Na vlastné oči videli vybavenosť školy, jej technické a odborné vymoženosti, mali možnosť pozhovárať sa so súčasnými žiakmi a vypočuť si ich názory, mohli klásť otázky, ak im nebolo čosi jasné.

Potešujúce bolo, že v tento deň k nám dokonca zavítali aj naši bývalí žiaci, ale už ako rodičia, ktorí po dobrých skúsenostiach s našou školou tentoraz priviedli do svojej alma mater svoje deti...

Tešíme sa na všetkých, príďte medzi nás, priatelia!

Pozn. red.: Vo štvrtok 5. 10. 2017 mohli deviataci ZŠ v rámci Dňa župy vo vestibule školy získať podrobné informácie o možnostiach štúdia v našej škole. Deviatakom sa v tento deň venovali nielen učitelia jednotlivých odborov, ale aj vybraní budúci absolventi, teda žiaci 4. ročníka.


28. 11. 2017: Kam na strednú

28. 11. 2017 sa v trnavskej hale Družba konala výstava Kam na strednú, ktorá určite pomohla mnohým návštevníkom, deviatakom základných škôl a ich rodičom rozlúsknuť tvrdý oriešok ohľadom výberu tej najvhodnejšej strednej školy.

V tento deň sa v hale prezentovali stredné odborné školy, gymnáziá a obchodné akadémie z Trnavy a širšieho regiónu. Okrem návštevy stánkov stredných škôl sa záujemcovia mali možnosť tiež rozprávať s firmami, ktoré spolupracujú s konkrétnymi školami a ktorých študenti majú možnosť zamestnať sa v danom podniku. Našu školu prezentovali 4 študenti - Jakub Munko zo IV. C, Lucia Danišová z III. C, Paulína Branišovičová zo IV. A a David Ragula z III. B. No dôležité informácie o škole poskytli deviatakom aj naši učitelia, a to: p. učiteľka Mištinová, p. učiteľka Chreneková, p. učiteľka Vaculová a pán učiteľ Mikuš. Všetci potenciálnych uchádzačov informovali o prijímacom konaní, o jednotlivých študijných odboroch, vyučovacích predmetoch, o možnosti ubytovania v školskom internáte a stravovaní v školskej jedálni, o mimoškolských aktivitách a stredoškolskej odbornej činnosti. Pomocou dataprojektora premietali vizualizácie projektov študentov a niektoré ich práce. Návštevníci veľtrhu si mohli prezrieť vynikajúce práce žiakov, modely budov i terénu, i odborné prístroje.

Veríme, že mnohí deviataci sa pri vlastnom výbere školy lepšie zorientovali a vyberú si školu, ktorá ich v budúcnosti bude baviť a napĺňať...


24. 11. 2017: Olympiáda z cudzieho jazyka

Ovládať dobre cudzí jazyk je dnes už nevyhnutnosť. Aj naši študenti zvádzajú s týmto fenoménom neľútostný boj - jedni sú úspešní, iní menej. No a tí najlepší sa stretli 24. 11. 2017 v jazykovej učebni v školskom kole olympiády z anglického jazyka, aby sa popasovali s náročnými úlohami a predviedli, ako výborne angličtinu ovládajú.

V piatok ráno prišlo do učebne 15 žiakov. Rozdelení boli do dvoch kategórií - do prvej kategórie boli zaradení žiaci 1. a 2. ročníka (celkovo 5 žiakov), do druhej kategórie sa prihlásilo 10 žiakov 3. a 4. ročníka. Už počet žiakov vypovedá o tom, že konkurencia bola veľká a všetci sa snažili vydať zo seba maximum. Súťažiaci museli zvládnuť 2 časti: ústnu a písomnú. Písomná časť bola zameraná na posluchové cvičenia, porozumenie textu, jazykové štruktúry, pretváranie slovných útvarov. V ústnej časti museli žiaci zvládnuť opis obrázka a riešenie určitej situácie. No a kto bol najlepší? V prvej kategórii sa víťazkou stala Laura Holková z II. A a v druhej kategórii zvíťazila Adriána Prachárová z III. A. Obe súťažiace postupujú do okresného kola a k výhre im, samozrejme, srdečne blahoželáme!

Pozn. red.: V piatok 10. 11. 2017 sa uskutočnilo aj školské kolo olympiády z nemčiny a víťazom sa stal Radoslav Boča z III. B. Gratulujeme!


23. 11. 2017: Chutná odmena pre naj triedu a knižné odmeny pre naj jednotlivcov

Ako sa na našej škole stalo dobrým zvykom, aj tohto roku sme pri príležitosti Dňa študentstva odmeňovali najlepšie triedy za prospech a dochádzku a najlepších jednotlivcov za prospech v minulom školskom roku.

Rodičovská rada, ktorá takéto oceňovanie navrhla, prispela nielen na tortu pre najlepšiu triedu, ale aj formou poukážok na nákup kníh, ktoré dostali jednotlivci.

Zámerne som napísala tortu, nie torty, ako to bolo zvykom po minulé školské roky, pretože v šk. roku 2016/2017 áčkarskú štafetu po bývalej IV. A prevzali prváci, tohtoroční druháci - v priemere na žiaka najlepšiu dochádzku a zároveň najlepší prospech mala trieda I. A (dnešná II. A) p. učiteľky Kucharíkovej. V prospechu iba tesne - o stotiny - predbehli terajšiu II. B.

Samozrejme, keďže na každé víťazstvo je naviazaný deň riaditeľského voľna, terajšia II. A si tak v tomto školskom roku môže čerpať dni dva. Nielen k tomu, ale predovšetkým k vynikajúcim výsledkom im srdečne blahoželáme!

Najlepší jednotlivci získali ocenenie Summa cum laude (S najvyššou pochvalou) či Magna cum laude (S veľkou pochvalou).

Prvé ocenenie získali tí študenti, ktorí v minulom školskom roku mali v oboch polrokoch celkový prospech 1,00 - k čomu im, samozrejme, blahoželáme!

Boli to: Gerda Blážová (terajšia III. A), Klára Maťková (rovnako terajšia III. A) a Karolína Gábrišová (terajšia IV. B).

Rovnako však gratulujeme aj Barbore Haladovej, Sandre Hornáčkovej, Michaele Kubalovej (všetky z terajšej II. A) a Valentíne Klučkovej (IV. B), ktoré v jednom polroku prospeli s vyznamenaním a v druhom polroku s celkovým prospechom 1,00.

Považujeme to za vynikajúce úspechy, ku ktorým srdečne gratulujeme a držíme palce počas ďalšieho štúdia. Palce však držíme aj ostatným študentom - nech sú ich mená v ďalšom roku v zozname oceňovaných.

PaedDr. Vaculová


22. 11. 2017: Nelátkové závislosti

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka, realizujú pracovníci Trnavského osvetového strediska v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave zdravotno-výchovné aktivity zamerané na tému prevencie sociálno-patologických javov. Našu školu navštívili v rámci tejto kampane v stredu 22. 11. 2017 dve lektorky z Trnavského osvetového strediska, aby nám priblížili problematiku nelátkových závislostí.

O drogách a návykových látkach sme už od základnej školy počuli toho pomerne dosť, no prekvapilo nás, koľko nelátkových závislostí si dokáže aj mladý človek vytvoriť. S obdivom sme preto počúvali lektorky, ktoré nám vysvetlili, že aj nelátkové závislosti patria medzi novodobú formu závislosti. Nové technológie so sebou priniesli nielen rôzne vymoženosti, ktoré pomáhajú dnešnému modernému človeku, ale aj ďalší rozmer, produkujúci problémy dnešnej doby. Ide napríklad o gambling (hracie automaty, počítačové hry, stávkovanie, hazardné hry), závislosť na internete (chat, e-mail, pornografománia, stávkovanie prostredníctvom internetu), závislosť na televízii, mobilománii, workoholizme (závislosť na práci), shopoholizme (závislosť na nakupovaní nových vecí), o poruchy stravovania (anorexia - žiadny príjem potravy, bulímia - vyvrátenie zjedenej potravy, chorobné prejedanie sa), závislosť na sektách a kultoch, závislosť na sexe, vzťahoch...

Myslím si, že všetko treba robiť s mierou, len tak si človek zachová svoju slobodu a dôstojnosť.

Viki Reháková z II. C


22. 11. 2017: Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave

Medzinárodný deň študentstva je dňom oslavy študentov. V našej škole si každoročne pripomíname tento sviatok návštevou kultúrneho alebo spoločenského podujatia. Tento rok sme sa my dievčatá prvého ročníka vybrali do hlavného mesta na komédiu Zdravý nemocný a chlapci navštívili Múzeum polície SR.

Divadelné predstavenie sa odohrávalo v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave a všetky sme sa už od rána veľmi tešili na skvost tvorby svetoznámeho dramatika J. B. P. Moliéra. V divadle sme dostali skvelé miesta, z ktorých sme mohli dobre sledovať dej predstavenia. Hlavnou postavou bol celkom zdravý Argan (hral ho známy herec Ľuboš Kostelný), ktorý si namýšľal rôzne choroby a následne si ich nechával liečiť. Arganov "zlý" zdravotný stav začala zneužívať jeho manželka a dokonca aj lekári. Okrem toho musel riešiť aj šťastie svojej dcéry Angeliky (v podaní herečky Dominiky Žiaranovej) vo veci manželstva s mužom, ktorého jej vybral, pričom ona bola zamilovaná do niekoho iného. Hlavná postava tohto predstavenia musela prekonať rôzne prekážky a nedorozumenia, aby pochopila, že zdravie má v poriadku a šťastie jeho dcéry nezávisí len od neho. V predstavení účinkovali známi herci, ktorých môžeme bežne vidieť hrať na slovenskej scéne.

Verím, že každý z nás sa vracal domov obohatený o ďalší pekný zážitok.

Saška Závodná z I. A

22. 11. 2017: Návšteva Múzea polície SR v Bratislave

Rád by som vám za všetkých chlapcov napísal svoje postrehy z návštevy Múzea polície v Bratislave. No ešte pred samotným vstupom do múzea sme si išli pozrieť sídlo prezidenta a jeho záhradu, v ktorej sa uskutočňujú slávnostné privítania vzácnych návštev. V celej záhrade sú vysadené stromy prezidentov - každý z nich dostal lopatu a zasadil strom. Nie sú tu stromy posadené iba slovenskými prezidentmi, ale aj prezidentmi z celého sveta.

V múzeu bolo zakázané fotiť, preto by som vám ho rád aspoň sčasti opísal. Múzeum je rozdelené na tri časti. Prvá časť obsahuje históriu polície, kde sa môžeme okrem iného dozvedieť aj všetko o starých zbraniach a uniformách. Druhá časť obsahuje počiatky vzniku polície a posledná tretia časť sa zaoberá kriminalistickou a dopravnou políciou. Táto časť bola pre všetkých najzaujímavejšia. Mali sme možnosť vidieť aj presne miesto činu.

Exkurzia bola pre nás chlapcov v rámci Dňa študentstva zaujímavá a poučná.

Janči Sedlák z I. A


22. 11. 2017: V stolnotenisovom turnaji sme skončili tretí!

Dňa 22. 11. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na stolnotenisovom turnaji, ktorý sa konal na pôde SOŠ automobilovej v Trnave. A zostave z I. A (Daniel Krivošek, Pavol Melicher, Matúš Baláž) sa mimoriadne darilo.

V prvom zápase sme stáli proti domácim (SOŠA), ktorí nás porazili veľmi tesne 3 : 4. V druhom zápase sme prevalcovali našich susedov (SOŠ obchodu a služieb) 4 : 1. V treťom a zároveň poslednom zápase sme narazili na veľmi silného a neporaziteľného súpera zo SPŠ, no nezľakli sme sa a uhrali sme pozoruhodný výsledok 2 : 4.

V celkovom poradí sme skončili na konečnom 3. mieste.

P. Melicher z I. A


14. 11. 2017: Trnavský samosprávny kraj oceňoval najlepších študentov

Trnavský samosprávny kraj každoročne pri príležitosti Dňa študentov nezabúda na tých, ktorí svojimi činmi šíria dobré meno stredných škôl a gymnázií v pôsobnosti kraja. Nebolo to inak ani tento rok.

14. novembra 2017 v zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave boli ocenení pamätným listom a finančnou odmenou študenti, ktorí v oblasti športu, olympiád, vedomostných a odborných súťaží na celoslovenskej úrovni dosiahli úspech a umiestnili sa na popredných miestach.

Tak ako minulý rok, i v tomto roku boli ocenení aj dvaja študenti našej školy - teraz už jej absolventi - Denis Zeman a Oliver Hacaj z bývalej IV. A triedy. Trnavský samosprávny kraj ich ocenil za druhé miesto v celoštátnom kole SOČ a za prvé miesto, respektíve účasť v celoslovenskom kole súťaže v projektovaní "Rodinný dom Velux". Tohto podujatia sa spolu s ocenenými študentmi zúčastnila aj Ing. Zuzana Mištinová, ich vyučujúca a triedna učiteľka, ktorá ich počas štúdia na našej škole k spomínaným úspechom doviedla.

Gratulujeme, ďakujeme za šírenie dobrého mena školy a želáme Oliverovi a Denisovi veľa úspechov v ďalšom štúdiu či v praxi.


9. 11. 2017: Prezentácia našej školy deviatakom

Vo štvrtok 9. 11. 2017 sa konala v senickom kultúrnom dome Burza práce a informácií. Naša škola tam mala ako každý rok tiež svoje miesto.

Po príchode na miesto sme si prichystali stánok - rozložili sme súťažné práce, projektor s plátnom, na ktorom sme premietali prezentáciu o škole, prospekty a ostatné veci, ktoré sme si priniesli. Postupne prichádzali zvedaví deviataci, ktorých oslovila najmä prezentácia premietaná dataprojektorom. Snažili sme sa poskytnúť všetky potrebné informácie o škole, vyučovaných predmetoch, o možnostiach ďalšieho štúdia, prípadne uplatnení v praxi, o vybavení školy a školského internátu, o kvalite stravy a o možnostiach mimoškolských aktivít. Týmto sme našich potenciálnych záujemcov zaujali a dúfame, že mnoho z nich uvidíme budúci rok v našich školských laviciach. Čas strávený na tejto akcii nám spríjemňovali žiačky zdravotníckej školy z Trnavy, ktoré nám poskytli masáž a ponúkli teplý čaj.

Túto skúsenosť hodnotím veľmi pozitívne a som rada, že som mohla posunúť svoje zážitky a postrehy žiakom základných škôl, ktorí stoja pred otázkou: Kam ísť na strednú školu? Verím, že sme im pomohli v rozhodovaní, ktoré môže ovplyvniť ich život.

Val Klučková zo IV. B


8. 11. 2017: O možnostiach štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši


Dňa 8. 11. 2017 k nám do školy prišli členovia regrútskej skupiny, ktorá je zložkou Personálneho úradu OS SR Liptovský Mikuláš. Vojaci nás prišli informovať o možnostiach štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ale aj o vstupe do ozbrojených síl SR po strednej škole. Akadémiu nám prezentovali ako miesto s disciplínou a prísnym každodenným režimom. Akadémia má viaceré katedry, napr. Katedru informatiky, strojárstva, elektroniky, manažmentu, spoločenských vied a jazykov, telesnej výchovy a športu, bezpečnosti a obrany. Areál akadémie ponúka veľa športovísk, bazén, posilňovňu a je len pár minút od centra. Zaujímavosťou bolo, že už počas štúdia dostávajú žiaci plat. Pri porušení pravidiel akéhokoľvek typu je žiak vylúčený a musí zaplatiť obrovské pokuty. Pri nástupe do ozbrojených síl musí absolvent strednej školy vyplniť formulár a bude musieť absolvovať rôzne testy od zdravotných až po fyzické a potom mu začne výcvik. Nemôže zatajiť žiadne zdravotné problémy a mať záznam v registri trestov.

Vstup do ozbrojených síl je vec, ktorú by si mal každý poriadne premyslieť, pretože je to obrovská zodpovednosť a skúška životom.

L. Bačkády zo IV. B


8. 11. 2017: Do Piešťan sme išli jasne po víťazstvo

Dňa 8. 11. 2017 sa študenti našej školy zúčastnili na priateľskom basketbalovom turnaji v Piešťanoch. Jeho organizátorom bola piešťanská Hotelová akadémia Ľ. Wintera. Tento rok sa uskutočňoval už 20. ročník turnaja a zúčastnilo sa na ňom 5 družstiev: 2 družstvá hotelovej akadémie - družstvo A a družstvo B, Gymnázium P. Coubertina, Gymnázium J. B. Magina Vrbové a družstvo našej školy. Táto športová akcia sa konala pri príležitosti blížiaceho sa Dňa študentstva a pod záštitou projektu Zober loptu, nie drogy.

V tento deň sa proti sebe postavili zmiešané družstvá, čo znamená, že v každom družstve boli chlapci a dievčatá. Našu školu reprezentovali: S. Száraz, R. Mecel (zo IV. A), D. Matušica, M. Mihálik, R. Boča (z III. B), K. Labajová, S. Blaško (z I. B), V. Škreková (z II. C).

Naše družstvo sa vynikajúco ujalo svojej úlohy, pretože sme hneď v prvom zápase proti družstvu B hotelovej akadémie vysoko vyhrali 15 : 4. Nasledovalo druhé víťazstvo 8 : 5 proti Gymnáziu J. B. Magina Vrbové. No najťažší súperi nás ešte len čakali, aj keď v kútiku duše sme ich túžili poraziť, veď naše družstvo doteraz zvládalo bravúrne streľbu, prihrávky, orientáciu v priestore, obranu. Boli sme zohraní a vedeli sme, komu presne podať loptu. A keď sa nám zopárkrát podarilo vystreliť z trojky, hneď sa skóre zvýšilo. Ale tretí zápas bol najťažší - hrali sme s A družstvom hotelovej akadémie.

Začiatok hry nebol najlepší - prehrávali sme. Ale potom sa podarila jedna trojka a už to chlapci a Viktória zobrali do svojich rúk. Po 10 minútach trvania zápasu rozhodca odpískal a my sme si vydýchli. Vyhrali sme 9 : 8. Vyskakovali sme od radosti. No čakal nás posledný zápas s Gymnáziom P. Coubertina Piešťany. Minulý rok naši chlapci s nimi prehrali a toto družstvo i teraz viedlo. Rozhodnúť o víťazovi mal posledný zápas. Ale keď sa naši chalani a Viktória postavili na ihrisko a začali rozohrávať hru, hneď padali koše. A to bolo veľmi dôležité pre podporu tímu. Začali sme viesť a vyhrávať veľmi vysoko Nakoniec sme hravo zvíťazili 15 : 7.

V konečnom poradí sme sa stali víťazmi bez porážky. Ale zaslúžene! Chlapci a dievčatá hrali super. A dokonca náš najlepší hráč Sebastián Blaško hral s výronom v členku. Ani pán riaditeľ si nemyslel, že to dotiahneme do takého úspešného konca. Stalo sa a nás všetkých to veľmi teší. Bola to ďalšia pekná reprezentácia našej školy!

Mgr. Helena Štrbíková


7. 11. 2017: Na majstrovstvách v halovom futsale sme si vybojovali striebro


7. novembra 2017 sme sa ja Adela Baránková z II. C, Nina Doková, Katarína Labajová z I. B, Lucia Poništová z II. B, Gerda Blážová z III. A, Katrin Slabá z III. C, Katarína Šimnová, Gabriela Lapšanská zo IV. A, Sabína Bachratá, Hana Mačáková zo IV. B a Natália Sasková zo IV.C zúčastnili na Školských majstrovstvách v halovom futsale študentiek SŠ. Na starosti nás mal pán učiteľ Gašparík, ktorý nám zostavoval družstvá a viedol nás k čo najlepšiemu výkonu. Školské majstrovstvá sa uskutočňovali v telocvični Strednej priemyselnej školy dopravnej. V našej tabuľke sme boli my, dopravná a zdravotnícka škola.

Po prezlečení nám rozhodca vysvetlil pravidlá. Hrali sme systémom 4 + 1. Prvý zápas sme remizovali so SPŠ dopravnou 0 : 0. Druhý zápas patril SPŠ dopravnej a zdravotníckej škole, ktorý skončil výsledkom 2 : 1. Po ňom sme opäť nastúpili my proti zdravotníckej škole a obhájili sme výsledok 0 : 0. So získanými bodmi sme skončili na druhom mieste.

Prvé miesto obsadili domáce hráčky, druhé miesto sme získali my a tretie patrilo družstvu zo zdravotníckej školy. Sme veľmi rady, že naša škola je zapojená aj do dievčenského futbalu, pretože týmto dokazujeme, že v našej škole sú žiačky, ktoré vedia hrať aj futbal.

A. Baránková z II. C


7. 11. 2017: JOBspoTT

V utorok 7. novembra 2017 sa v trnavskej hale Družba uskutočnil veľtrh práce a kariéry pod názvom JOBspoTT.

Vo veľkej športovej hale sme mohli osobne spoznať budúcich zamestnávateľov, spíkrov a koučov. Ako sme prechádzali pomedzi jednotlivé stánky s pracovnými ponukami rôznych regionálne známych výrobcov (napr. ZF Slovakia, Boge, Simunek, PSA Peugeot Citroën Slovakia, Amazon Sereď, Jaguar Land Rover Slovakia...), dozvedali sme sa, že tento región ponúka prácu technikom, ekonómom, ľuďom s perfektnou znalosťou cudzích jazykov, administratívnym zamestnancom a iným. Veľa nám dalo aj osobné stretnutie so spisovateľom Danom Hevierom, ktorý nám rozprával o perspektívnej orientácii pri voľbe povolania. No organizátori mysleli aj na budúcich vysokoškolákov - tí, ktorí mali záujem o túto oblasť svojho budúceho pôsobenia, si mohli vypočuť rady Zuzany Zahradníkovej o správnom využití vlastného talentu a zvolení si tej správnej vysokej školy. No a na záver sme mohli nakuknúť aj do Workshop zóny určenej študentom vysokých škôl.

Projekt JOBspoTT je určite perfektná akcia pre tých, ktorí ešte váhajú s výberom zamestnania či vysokej školy. Určite sa treba na týchto akciách zúčastňovať, pretože nám mnohým pomáhajú vidieť naše perspektívy v reálnom svetle.

KB


27. 10. 2017: Prezentácia firmy Geoteam v našej škole

Spoločnosť Geoteam patrí už dlhé roky k najväčším dodávateľom geodetickej a stavebnej meracej techniky na Slovensku. Zaoberá sa obchodnou činnosťou a službami súvisiacimi s predajom geodetických a stavebných meracích prístrojov a vykonávaním geodetických prác. Tieto a iné zaujímavosti sme sa dozvedeli v rámci prezentácie firmy v našej škole v piatok 27. 10. 2017. Zástupcovia Geoteamu nám ochotne a s porozumením z našej strany sprostredkovali informácie o vývoji firmy, o práci a spoľahlivosti kontaktu medzi zamestnancami a klientmi, dokonca nám prezradili i tajomstvo úspechu Geoteamu, ktorý spočíva v dlhoročnom a prínosnom pôsobení na trhu, pretože v rámci obchodnej činnosti je firma autorizovaným zástupcom firmy Geomax, ADA Instruments, ALTUS, SOLA, GEO FENNEL a TRAMEX pre Slovensko.

Katrin Slabá z III. C


20. 10. 2017: Geodézia v reálnej praxi

V piatok 20. októbra sme my - starší študenti geodézie - mali prednášku a prezentáciu o inžinierskej geodézii. Malé interview s naším úspešným absolventom geodézie Michalom Konečným, ktoré sa uskutočnilo v podobe prezentácie orientovanej na tretí a štvrtý ročník geodézie, kartografie a katastra na našej škole, bolo obohacujúce najmä o zaujímavú predstavu práce v zahraničí a pozoruhodné využitie praktickej geodézie. Michal, náš bývalý vzorný študent, študoval v Brne. No už počas štúdia svoju prax orientoval na pôsobenie v zahraničí, čo sa mu podarilo - dostal sa až za polárny kruh do Švédska, kde momentálne už pracuje ako zamestnanec dodávateľskej firmy. Zaoberal sa napríklad riešením presťahovania obrovskej časti mesta Kiruna na opačný koniec regiónu pre neďalekú ťažbu železnej rudy, ktorej sa tu vydolujú milióny ton. Presun v týchto podmienkach, keď teplomer ukáže aj mínus 23 stupňov Celzia, nie je nič pre slabé nátury. My sme si na Michalovi všimli očividný zápal pre toto remeslo, ktorý z neho vyžaroval už pri samotnej prezentácii. Dozvedeli sme sa, ako je presťahovanie zorganizované, kto ho zabezpečuje, no najmä nás zaujímali geodetické aspekty takéhoto projektu. Geodet je v takomto prípade ako prvý pilier na stanovisku, od neho sa zrazu všetko prvotne odvíja.

Nezabudnuteľné pri takejto práci a v takomto regióne musí byť aj pozorovanie polárnej žiary. Michal spomenul, že medzi atrakcie patrí i ľadový hotel v meste. Meranie sa uskutočňuje v prostredí extrémne náročnom na výkon práce geodeta. Bezpečnostné prvky tu musia byť tie najvyššie, a to: reflexná vesta, reflexné nohavice s minimálne dvoma pruhmi, prilby, ochranné okuliare. Používajú sa, samozrejme, tie najlepšie vybavenia.

Ako sme sa dozvedeli, pri tejto práci je okrem odbornosti zásadne používaný anglický jazyk a ostatné odborné pojmy dokážete pochytiť pri opakovaní na stanovisku.

Uvedomili sme si, že praktická geodézia je veľmi zaujímavá, ale aj veľmi náročná, musí človeka baviť a musí byť pripravený na rýchle riešenie všemožných problémov.

Vaša Katrin Slabá z III. C


16. 10. 2017: Kraj, ktorý je mojím domovom

16. 10. 2017 sme sa ja Adela Baránková, Róbert Bartoš a Sabína Danišová zúčastnili školského kola súťaže Kraj, ktorý je mojím domovom. V tomto roku sa uskutočňoval už 9. ročník súťaže, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie o príslušnosti k nášmu kraju a podporiť súťaživosť v radoch stredoškolskej mládeže.

Po prvej vyučovacej hodine si po nás do triedy prišla pani učiteľka Vaculová, naša dejepisárka, ktorá nás zaviedla do učebne s počítačmi. Boli sme v nej sami, počítače sme mali prichystané, bolo už len na nás, ktorý si vyberieme. Usadili sme sa a čakali na 9.00 hod. O tomto čase totiž začínala súťaž, čiže všetky prihlásené školy začínali pracovať v rovnakom čase.

Dostali sme zadania so 4 okruhmi: príroda, história, kultúra a umenie, osobnosti a zaujímavosti. Tieto témy sme si medzi sebou rozdelili. Všetky otázky súviseli s naším regiónom. Na otázky, ktoré tam boli, sme museli hľadať odpovede. Keď sme už všetky otázky vyplnili, zadali sme ich do odpoveďového hárka a odoslali sme ich. Niektoré úlohy boli náročné, niektoré sme vedeli hneď zodpovedať.

Súťaž nás bavila a sme radi, že sme mohli reprezentovať našu školu.

Adela Baránková z II. C


11. 10. 2017: Dobrodružné zmierenie v Bratislave

Dňa 11. 10. 2017 sme boli divákmi predstavenia Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch od Jána Palárika. Predstavenie hrali v SND v Bratislave.

Táto veselohra nás zaviedla do porevolučného obdobia, ukázala nám vzťahy medzi prostými ľuďmi a šľachtou. Dej sa odohrával na panstve mladej grófky zastávajúcej česť slovenského národa i napriek nátlaku pomaďarčených slovenských šľachticov. Téma to bola najmä vlastenecká. Riešila sa v nej otázka útlaku Slovákov Maďarmi. Myslím si, že obsah bol veľmi pútavý a zaujímavý, pretože ide o našu históriu.

Radi sme sa na tomto predstavení zúčastnili a tešíme sa na ďalšie.

Tamara Šafranková z II. B


6 . 10. 2017: Po stopách Dušana Samuela Jurkoviča

Dňa 6. 10. 2017 sme sa vydali po stopách Dušana Samuela Jurkoviča, významného slovenského architekta, ktorého meno nesie aj naša škola. D. S. Jurkovič zanechal významné stopy svojho pôsobenia i v trnavskom regióne, a preto sme si išli obzrieť jeho výnimočnú prácu do Skalice.

Cesta autobusom nám ráno ubiehala rýchlo. Keď sme dorazili na miesto, čakala nás sprievodkyňa. Najprv sme navštívili Spolkový dom, ktorý Jurkovič naprojektoval v r. 1904 na žiadosť troch spolkov. Mal prezentovať kultúrnu vyspelosť ľudí zo Záhoria. Nás však zaujal najmä farebnosťou a figurálnou mozaikovou výzdobou. Dnes je dom využívaný ako informačné centrum a svoje priestory ponúka i organizátorom spoločenských akcií. Potom sme si pozreli aj Rotundu svätého Juraja. Je to najstaršia historicko-architektonická pamiatka v Skalici, postavená v ranorománskom štýle. Rotunda slúžila i ak

tradičnom trdelníku.

Zo Skalice sme následne vyrazili na Mohylu M. R. Štefánika na Bradle, kde sme si stihli urobiť zopár spoločných fotografií, no, bohužiaľ, zrazu sa veľmi rozpršalo, a tak sme po pár minútach výkladu utekali do autobusu.

Tamara Šafranková z II. B


5. 10. 2017: Naša imatrikulácia!!!

Každý rok sa v našej škole uskutočňuje rituál privítania prvákov, tzv. imatrikulácia. Tento rok sme v napätí očakávali, čo všetko si pre nás prichystali starší žiaci. V ten deň sme hneď zrána čakali v triede, kým nás členovia žiackej školskej rady prídu zavolať do telocvične. Tam spolu s nami smerovali i kroky našich triednych učiteľov.

Po príhovore riaditeľa školy Ing. Jána Godályho sme sa mohli tešiť na rôzne disciplíny, ktoré preverili dokonalé pohyby našich tiel (dvojice museli napr. prasknúť balónik vzájomným tlakom medzi sebou), ale aj našu sústredenosť (museli sme nakŕmiť spolužiaka jogurtom so zaviazanými očami). Po týchto "strastiplných" disciplínach sme museli prejsť výtyčkovou bránou a zdolať skúšku odvahy v pití octu. Na záver sme zložili sľub škole a vypočuli sme si i študentskú hymnu.

Zvyšok dopoludnia sme strávili športovaním, pretože v zdravom tele je aj zdravý duch.

Viki Danielová z I. C


5. 10. 2017: Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 5. 10. 2017 sme v rámci Dňa TTSK spolu s ostatnými tretiackymi triedami navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Ide o autentické miesto tragického obdobia "riešenia židovskej otázky" na Slovensku v období druhej svetovej vojny. Naša exkurzia bola zameraná na prehliadku celého múzea a vhodne ju dopĺňal výklad sprievodcu.

V múzeu sme videli dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov bol i dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Dozvedeli sme sa, že múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Špeciálnym a neplánovaným zreálnením histórie väznených ľudí bola prítomnosť Slováka žijúceho v Izraeli, ktorý v barakoch hrôzy prežil časť svojho smutného detstva, takže sme si vypočuli množstvo zaujímavých, no o to krutejších informácií z prvej ruky.

A. Šipka z III. C

Pozn. redakcie: Konkrétne vyjadrenia tretiakov k problematike vnímania holokaustu dnešným mladým človekom, ako aj hodnotenie významu návštevy múzea si prečítate v najbližšom období...


3. 10. 2017: Návšteva divadelného predstavenia v Nitre

Dňa 3. 10. 2017 sme sa zúčastnili v nitrianskom Divadle Andreja Bagara na predstavení Bukovčanovej drámy Kým kohút nezaspieva. Keďže je to jedna z maturitných tém, privítali sme možnosť ísť si predstavenie osobne pozrieť.

Mnohí z nás už z tretieho ročníka vedeli, že pôjde o dramatický príbeh desiatich obyvateľov okupovaného mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú rukojemníkmi nemeckého dôstojníka, ktorý chce pomstiť svojho vojaka zabitého na stráži bodnutím do chrbta. V uzavretých priestoroch opusteného domu sa stretáva skupina ľudí rôzneho veku, spoločenského postavenia a životných postojov, aby v hodinách zostávajúcich do svitania spoločne prežila strašné čakanie na výsledok vyšetrovania násilného činu. V prípade, že sa nájde vinník, majú byť všetci prepustení, ak nie, veliteľ dá všetkých obesiť. Rukojemníci v tejto situácii naplno preciťujú životnú neistotu. Vyhrotená situácia ich núti premýšľať o všetkých možnostiach záchrany života. Následne však vychádza najavo, že zavraždený vojak bol opitý, čo veliaceho dôstojníka privedie k zmene postoja. Nariadi potrestať len jedného z rukojemníkov. Rozhodnutie však necháva na nich samých...

Viac ako dve hodiny sme prežívali s postavami boj o holý život, pričom nami lomcovali mnohé emócie, či už tie najkrajšie (obeta, láska k blížnemu), ale aj tie najhoršie (vražda, spoluzodpovednosť, vina).

Bukovčan naozaj precízne vyzdvihol význam správania sa jedinca v hraničnej, vypätej situácii a psychiku postáv formovanú zradou a pudom sebazáchovy.

Myslím si, že to bolo jedno z tých predstavení, ktoré v nás budú doznievať ešte dlho, pretože odkrylo otázky správania sa človeka. A toto správanie bolo v mnohých prípadoch veľmi zložité, tak ako aj myslenie rukojemníkov. Ešte i na druhý deň sme so svojimi učiteľmi viedli v škole debatu o nitrianskom vnímaní tejto hry, o posolstve hercov a režiséra, ktoré bolo úchvatné! Dokonca si spomínam, že som si osobne so svojimi spolužiakmi kúsok z tohto diela kedysi na hodinách literatúry zahrala. Ako sme sa medzi sebou rozprávali aj s ostatými triedami, vo všeobecnosti mi potvrdili, že toto predstavenie nemalo chybu. Dokonca s nami súhlasili aj pani učiteľky, ktoré boli v ten večer v divadle s nami.

Z. Ondreáková zo IV. B


20. 9. 2017: Generácia XYZ

Dňa 20. 9. 2017 sme sa zúčastnili v kine Hviezda interaktívneho výchovného koncertu "Generácia XYZ". Rasizmus, intolerancia, extrémizmus a radikalizácia časti mládeže, to boli hlavné témy, ktoré boli podané z pohľadu mladej generácie a členov hudobnej skupiny FOREVER. Skupina FOREVER sa zamerala na dôležité medzníky našej histórie od vzniku Veľkej Moravy, prvého československého štátu, povojnového obdobia... až po súčasnosť.

S členmi skupiny sme objavovali vlastné korene, svoju históriu a kultúru. Chalani vo svojich piesňach vyjadrovali lásku, úctu a spolupatričnosť medzi všetkými ľuďmi bez rozdielu rasy, vierovyznania, čo umocňovali i hovoreným slovom a oživenými vizuálnymi animáciami.

Výchovný koncert bol veľmi zaujímavý, poukázal na základné životné hodnoty človeka a toleranciu ľudí na celom svete.


13. 9. 2017: Branné cvičenie 2. ročníka

V stredu ráno 13. septembra sme sa zobudili do pekného babieho leta, tešiac sa na branné cvičenie, ktoré nás v tento deň čakalo.

Zraz sme mali na ihrisku, kde sme sa chvíľu zdržali, aby sme si vypočuli úvodné pokyny pána učiteľa Gašparíka. Po krátkej prestávke a kontrole dochádzky sme napokon vyrazili... Cieľom našej cesty bol Kamenný mlyn, ľudovo zvaný "Kamenáč", kde sme najprv dostali hodinový rozchod. Boli sme obdivovať krásy prírody a mali sme možnosť ísť pozrieť aj hlbšie do lesa. Žiaľ, bufet nebol otvorený, tak sme sa najedli aspoň zo svojich zásob. Keď sa všetci vrátili na dohodnuté miesto, pán učiteľ Michal Gašparík nám urobil zaujímavú a poučnú prednášku o prvej pomoci.

Cestu späť sme si užívali rovnako ako cestu tam. Po príjemne strávenom dni v prírode sme šli ešte kúsok spolu a potom sme dostali rozchod. Tí, ktorí chodia na obedy do školy, sa šli najesť a my ostatní sme utekali na vlaky či autobusy.

Čechová, Holková z II. A


8. 9. 2017: Veni Sancte - oslava nového školského roka

8. septembra 2017, t. j. v piatok, kroky mnohých žiakov, študentov, pedagógov i nepedagogických zamestnancov základných či stredných škôl smerovali v dopoludňajších hodinách nie na Tradičný trnavský jarmok, ale do Katedrály svätého Jána Krstiteľa. Je to deň, ktorým sa začínal nový školský rok, tzv. "Veni Sancte". Na prerušenú tradíciu nadviazal otec arcibiskup už na konci minulého školského roka, kedy prvýkrát pozval na slávenie svätej omše Te Deum (na poďakovanie Pánu Bohu) pedagógov a žiakov trnavských základných a stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo 27. júna 2017. Tak ako na konci školského roka, i teraz na jeho začiatku pozval otec arcibiskup všetkých žiakov, ako i ostatných pedagogických i nepedagogických zamestnancov na Veni Sancte, svätú omšu spojenú s osobitnou prosbou o dary Ducha Svätého.

Katedrála sa začala postupne zapĺňať žiakmi, študentmi, pedagógmi, veriacimi.

Svätá omša začala o 9.30 hod. a spolu s otcom arcibiskupom koncelebrovali: riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Dp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor, a Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, assessor.

Pri pohľade na zaplnenú katedrálu mladými ľuďmi otec arcibiskup vyjadril svoju úprimnú radosť. Na začiatku svätej omše sa prihovoril pedagógom, ktorí to nemajú ľahké s mládežou. Napriek všetkému ideologickému nátlaku, ktorí cítime v spoločnosti, mladý človek cíti smäd po radosti, láske, spravodlivosti, pokoji...

Mladý človek je veľmi otvorený veľkým požiadavkám a hodnotám. Nestačí len vyučovať, ale treba vychovávať. Nadväzovať na to dobré z minulosti, na to, čo nám priniesli aj naši vierozvestcovia: svätý Cyril a Metod. Treba zachovávať dedičstvo našich otcov a odovzdávať ho ďalej...

Pretože je to veľmi ťažká a náročná úloha, otec arcibiskup pripomenul všetkým prítomným žiakom, pedagógom a všetkým zamestnancom, že túto svätú omšu obetuje na tento úmysel. Aby nás tento nový školský rok posunul nielen v tej rozumovej, intelektuálnej rovine, vo fyzickej kondícii, ale predovšetkým v tej duchovnej oblasti.

Po týchto úvodných slovách zaznela pieseň k Duchu Svätému.

V homílii otec arcibiskup povzbudil pedagógov, aby sa aj oni s veľkou trpezlivosťou a láskou venovali svojim žiakom, pretože aj oni majú veľkú zásluhu na tom, aká osobnosť zo žiaka, študenta vyrastie. Či už nejaký odborník, vedec alebo jednoducho dobrý otec, dobrá matka. Ku koncu príhovoru vyzdvihol ešte jednu učiteľku - Pannu Máriu, ktorá je vzorom pre všetkých učiteľov, rodičov, pre matky a ženy. Prijala pozvanie, ktoré od Boha dostala.

Dokázala sa stať aj našou učiteľkou a pod jej vedením sa ostatní podieľali na výchove, formovaní a odovzdávaní vedomostí mladému človeku. Ale nielen Panna Mária, ktorej Sviatok narodenia sme dnes v cirkvi slávili, ale aj iní známi pedagógovia, vychovávatelia, napr. svätý katolícky kňaz, pedagóg Jozef Kalazanský a svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže - aj od týchto sa môžeme učiť.

Na konci príhovoru nám všetkým poprial pán arcibiskup, aby nás viedol životným putovaním Pán, k dovŕšeniu nášho povolania nielen na tomto svete, ale až do večnosti.

Po skončení slávnostnej svätej omše sme si urobili spoločné foto a rozišli sa späť do škôl.

Mária Mikušová