STAVebný dennÍK

Reportáže

V tejto rubrike vám prinášame aktuálne udalosti zo života školy.

6. 12. 2018: Mikulááááš!!!

Všetkých ľudí prichádza každoročne 6. decembra potešiť vzácna návšteva - svätý Mikuláš, ktorý ich obdarúva maškrtkou či milým slovom... A vo štvrtok 6. 12. sa zopár milých slov vyskytovalo aj na viacerých tabuliach v jednotlivých triedach. V niektorých prípadoch boli slová Mikuláša dokonca takmer postavené až na úroveň zákona (najmä čo sa učenia a skúšania týka)...


5. 12. 2018: Prezentovali sme našu školu na podujatí Kam na strednú

Rozhodnúť o svojom budúcom povolaní a vybrať si školu, ktorá naplní predstavy a túžby mladého človeka nie je jednoduché! A obzvlášť to nie je jednoduché pre 14-ročného žiaka základnej školy, veď neraz z tohto závažného rozhodovania majú hlavu v smútku aj samotní rodičia žiakov. Pomôcť rodičom i žiakom s výberom tej najvhodnejšej školy malo podujatie Kam na strednú, ktoré sa konalo v stredu 5. 12. 2018 v Mestskej športovej hale v Trnave.

V tento deň sa v hale prezentovalo štyridsať stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Ten podujatie zorganizoval v spolupráci s Národným kariérnym centrom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a zároveň prevzal aj záštitu nad podujatím. Žiaci, ale aj ich rodičia mohli v tento deň získať prehľad o tom, čo im stredné školy v regióne ponúkajú. Stredné školy prezentovali jednak kariérni poradcovia, ale aj riaditelia, zástupcovia či učitelia škôl, no nechýbali ani študenti škôl, ktorí predvádzali svoje už nadobudnuté vedomosti a zručnosti pred návštevníkmi.

Podujatie ráno po ôsmej hodine otváral trnavský župan Jozef Viskupič, a keďže mnohí rodičia mohli prísť so svojimi deťmi až popoludní, celá akcia trvala až do večerných hodín.

Našu školu v hale Družba reprezentoval pán zástupca Chravala, pani učiteľka Mištinová, pani učiteľka Kupcová a pani učiteľka Ježovičová. Za študentov sa na akcii zúčastnili: Samuel Moravčík zo IV. A, Norbert Gerát zo IV. C, Patrik Michálek z III. B a Gerda Blážová zo IV. A.

Veríme, že všetky otázky ôsmakov a deviatakov boli nami zodpovedané a že viacerí z nich si dokážu predstaviť svoju budúcnosť v jednom z našich odborov, pretože ľudia potrebujú niekde bývať a my vieme stavby navrhnúť, rekonštruovať, dokážeme zariadiť interiér, zamerať stavby, vyhotoviť všetky podklady k začatiu stavby, oceniť stavby a... nielen to!


4. 12. 2018: Deň otvorených dverí

V utorok 4. 12. 2018 smerovali do budovy školy nielen kroky našich súčasných žiakov a učiteľov, no tento deň bol obzvlášť výnimočný pre deviatakov základných škôl, ktorí k nám zavítali v rámci Dňa otvorených dverí, aby sa čo-to o našej školičke dozvedeli.

A tak sa v dopoludňajších hodinách zaplnil priestor vestibulu zvedavými mladými ľuďmi, ale aj ich rodičmi, aby si overili svoje predstavy o škole. Po príhovore riaditeľa školy Ing. Jána Godályho, ktorý školu stručne predstavil a povedal o aktuálnych študijných odboroch a podmienkach prijímacieho konania v nasledujúcom školskom roku, sa návštevníci vo väčších skupinách presúvali po jednotlivých podlažiach do tried a odborných učební. Na vlastné oči videli vybavenosť školy, jej technické vymoženosti, prácu žiakov v odborných učebniach, mali možnosť pozhovárať sa so súčasnými žiakmi a vypočuť si ich názory, mohli im klásť otázky, ak im nebolo čosi jasné.

Potešujúce bolo, že v tento deň k nám dokonca zavítali aj naši bývalí žiaci, ale už ako rodičia, ktorí po dobrých skúsenostiach s našou školou tentoraz priviedli do svojej alma mater svoje deti...

Tešíme sa na všetkých, príďte medzi nás, priatelia!


23. 11. 2018: Oceňovanie študentov Trnavským samosprávnym krajom

V piatok 23. 11. 2018 sa v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave stretli najlepší študenti trnavského kraja. Pri príležitosti Dňa študentov sa vedenie TTSK rozhodlo udeliť mimoriadne štipendium vo výške 330 eur na osobu žiakom za úspechy v oblasti športu a za mimoriadne výsledky v oblasti vedomostných súťaží a olympiád.

V tomto roku sa oceňovanie konalo po prvýkrát pod novým vedením samosprávneho kraja. Župa sa tentoraz rozhodla nie pre masovosť, kedy bolo v minulosti odmeňovaných aj do stovky študentov, ale spomedzi všetkých vybrala 20 najlepších študentov z celého kraja. Desať z oblasti športu a desať z oblasti vedomostných súťaží a olympiád.

O to viac nás teší, že medzi takýto úzky výber naj študentov sa dostal aj žiak našej priemyslovky Samuel Moravčík zo IV. A triedy, ktorý získal mimoriadne štipendium za víťazstvo v celoslovenskom kole súťaže "Rodinný dom VELUX" v kategórii interiér, za výborné umiestnenie v medzinárodnej súťaži v projektovaní v ArchiCAD-e v Českých Budějoviciach, ako aj za výborné študijné výsledky.

Ďalším pekným gestom pána župana Jozefa Viskupiča bolo, že na slávnostné oceňovanie okrem učiteľov pozval aj rodinných príslušníkov ocenených študentov. Rodičia, ako aj ocenení si svoju chvíľu slávy užili aj preto, že každému ocenenému bola venovaná dostatočná pozornosť a vyzdvihnuté ich individuálne úspechy.

Úvodný príhovor trnavského župana, ale aj kultivovaný kultúrny program a následný raut po slávnostnom oceňovaní spríjemnili piatkové chvíle, ktoré v ocenených študentoch určite zanechajú pozitívne spomienky a "nakopnú" ich k ďalšej činnosti.

Samovi gratulujeme a želáme úspechy aj v poslednom - maturitnom ročníku.

Ing. Zuzana Mištinová


21. 11. 2018: Odmeňovanie najlepších žiakov školy

Ako sa v našej škole stalo dobrým zvykom, aj tohto roku sme pri príležitosti Dňa študentstva odmeňovali najlepšie triedy za prospech a dochádzku (reportáže o tom ste si už mohli prečítať) a najlepších jednotlivcov za prospech v minulom školskom roku.

Rodičovská rada, ktorá takéto oceňovanie navrhla, prispela nielen na torty pre najlepšie triedy, ale aj formou poukážok na nákup kníh, ktoré dostali jednotlivci.

Najlepší jednotlivci získali ocenenie Summa cum laude (S najvyššou pochvalou) či Magna cum laude (S veľkou pochvalou).

Prvé ocenenie získali tí študenti, ktorí v minulom školskom roku mali v oboch polrokoch celkový prospech 1,00 - k čomu im, samozrejme, blahoželáme!

Boli to: Nina Doková (II. B) a Klára Maťková (IV. A).

Rovnako však gratulujeme aj Barbore Haladovej, Sandre Hornáčkovej (obe z III. A), Diane Plaštiakovej (III. B), Adele Baránkovej (III. C) a Gerde Blážovej (IV. A), ktoré v jednom polroku prospeli s vyznamenaním a v druhom polroku mali celkový prospech 1,00.

Dievčatám srdečne gratulujeme a držíme im palce aj v ďalšom štúdiu. Palce však držíme aj ostatným študentom - nech sú ich mená v nasledujúcom roku na zozname oceňovaných.


20. 11. 2018: Podiel Slovenska na holokauste

V utorok 20. 11. sa naša trieda spolu s II. B zúčastnila na prednáške občianskeho združenia LIVING MEMORY, ktoré sa venuje projektom vzdelávania a kritického myslenia o totalitných režimoch. Predstavitelia združenia sa zameriavajú na diskusiu o slobode s tými, ktorí slobodu žijú ako samozrejmosť, často nevnímajúc jej hodnotu a podliehajúc zvodom rôznych "nedemokratických alternatív". LIVING EMORY však nechce s totalitným vábením bojovať od stola, uvedomuje si, že je nutné chodiť priamo do škôl a viesť so stredoškolákmi podnetné diskusie. A jednu z takých diskusií sme zažili v utorok na stretnutí s pánom Morbacherom a pánom Lehkým, ktorí nám hneď v úvode stretnutia kládli otázky týkajúce sa našich znalostí o totalitných režimoch na Slovensku.

Dozvedeli sme sa, čo znamená používanie pojmov parazity, šváby v prenesenom zmysle a prečo tak niektorí ľudia označujú iných... vypočuli sme si i slová o dehumanizácii, ktorá je cieľom extrémistov (odstraňovanie ľudí), taktiež nám porozprávali o histórii a prevádzke pracovných táborov. Veľmi nás zaujalo svedectvo dvoch utečencov Vrbu a Wetzlera z koncentračného tábora - podarilo sa im nepriamo zachrániť tisícky židov. Boli sme poučení o histórii a konfliktoch židov počas fašizmu a nacizmu - tu sme si spomenuli aj Viedenskú arbitráž, ktorá bola krokom k tomu, aby Slovensko získalo v roku 1938 autonómiu. Taktiež sme sa dozvedeli o činoch šéfa Hlinkovej strany, o historických úlohách Alexandra Macha a Jozefa Tisa, ktorý bol neskôr odsúdený, a úlohe Slovenska pri deportáciách vyše 58 000 židov zo Slovenska (deportácie nariadil minister vnútra Alexander Mach).

Touto prednáškou nám prednášajúci chceli zdôrazniť, aká je sloboda jedinečná a nikto by nám ju nemal zobrať.

J. Gomola z II. A


20. 11. 2018: Dostali sme odmenu za najlepší prospech

Na konci školského roka 2017/2018 nám pán riaditeľ Godály oznámil, že sme vyhrali súťaž o najlepší prospech žiakov našej školy. Odmenou za naše učebné snaženie bola výhra sladkej torty a jeden deň riaditeľského voľna, ktoré si ako trieda môžeme vybrať podľa vlastného uváženia. Oficiálne odovzdávanie torty sa uskutočnilo v utorok 20. 11. 2018 - pán riaditeľ nám priniesol veľkú tortu a odovzdal diplom aj s udelením riaditeľského voľna.

Torta nám všetkým veľmi chutila a radi sme sa o ňu podelili aj s učiteľmi, ktorým sme tortu ponúkli. Táto akcia sa nám všetkým páčila. Tešilo nás, že naša námaha bola ocenená aj takouto milou odmenou.

Milan Farkaš z II. A


Poznámka redakcie: Najlepšou triedou v dochádzke sa stali žiaci III. A, ktorí tiež získali rovnakú odmenu. Obom triedam gratulujeme!16. 11. 2018: Boli sme na geodetickom dni otvorených dverí STU v Bratislave

Začiatkom novembra prišla do školy pozvánka na deň otvorených dverí výhradne pre geodetov maturitného ročníka. A keďže sme sa chceli na tejto akcii zúčastniť, poprosili sme pána učiteľa Dančeka, aby sa do Bratislavy vybral spolu s nami.

Veľkým dňom nahliadnutia za brány STU v Bratislave sa stal 16. november 2018. Zraz sme mali v Bratislave, no zopár z nás sa stretlo už vo vlaku. A hoci sme vystúpili s drobným meškaním, prišli sme medzi prvými, pretože žiaci iných škôl cestovali z väčších diaľok. V budove vysokej školy nás už čakal náš kamarát (bývalý študent našej školy) Štefan Cíferský, ktorý úspešne pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu geodézie.

Približne okolo deviatej hodiny rannej sa nás ujal osobný sprievodca Jakub, doktorand v odbore geodézia a kartografia. Previedol nás fakultou a poukazoval nám jednotlivé technológie, s ktorými sa môžeme v budúcnosti stretnúť ako nádejní inžinieri i v praxi. Zaviedol nás aj do knižnice, vynovenej plavárne, ba dokonca i na najvyššie poschodie budovy, kam sa môže študent v krídle pre stavbárov dostať. Vypočuli sme si mnohé prezentácie, avšak nás najviac zaujal výklad pána Ing. Tibora Lieskovského, Phd. Jeho výklad o detekcii archeologických štruktúr metódami diaľkového prieskumu Zeme i pomocou nového otvoreného študijného odboru geoinformatika bol pre nás prínosný.

Zaujímavou témou boli i lidarové dáta v open source softvéroch LAStools a Fusion a určenie presnosti lidarových dát voči terestrickým meraniam. Pán inžinier pracoval v archeologicky významných lokalitách - v dvoch slovenských hradiskách Belá-Dulice a Neštich - a v dvoch náleziskách mayskej civilizácie Uaxactun a Dos Torres, ktoré sa nachádzajú na území štátu Guatemala. So spolupracovníkmi objavili významné artefakty, ktoré boli zaujímavé až natoľko, že na jeho prezentáciu prišli i redaktori z RTVS a následne vyspovedali aj nás.

Počas ďalšej prednášky sme mali možnosť vidieť absolútny unikát. Išlo o najtenšiu dutú strunu na svete vyrobenú z kremičitého piesku. Používa sa do senzorov pre zachytávanie najmenšieho vzruchu na kilometer. Senzory dokážu predpovedať prírodné katastrofy, napr. tsunami, hurikány, zemetrasenia a podobne. Strunu do senzorov však dokáže vyrobiť len jediný muž na svete a to dokonca ručne. Pri jej výrobe vzniká 98 % odpadu, než sa podarí vytvoriť kvalitnú strunu. Tento pán má už veľa rokov, žije v Indii, a preto zaúča dvoch mladých fúkačov skla, aby sa predišlo strate tohto výrobku. Cena senzora sa pohybuje okolo 50.000 eur, a preto sme sa okolo neho pohybovali opatrne.

Posledným zákutím fakulty bol i bufet, no obľúbili sme si i výťahy, kníhkupectvo (nachádzalo sa priamo v budove) a sálu, kde sme sa ešte mohli opýtať na štúdium, internát, stravu atď.

Vcelku boli prednášky pútavé, odišli sme s mnohými vedomosťami, nachodení a s lepšou odvahou pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Katrin Slabá zo IV. C15. 11. 2018: Zúčastnili sme sa na 6. ročníku barmanskej súťaže

V piatok 16. novembra sme sa s celou triedou a pani učiteľkou Hulkovou vybrali do spoločenskej sály susednej Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave. Po dvojročnej odmlke sa tu konal 6. ročník juniorskej barmanskej súťaže. O putovný pohár župana TTSK zabojovalo 12 nádejných žiakov stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja.

Hlavným sponzorom súťaže bola firma St. Nicolaus, ktorá dodala ingrediencie na prípravu kokteilov.

Po príhovore pána župana Mgr. Jozefa Viskupiča sa súťažiaci mohli pustiť do predvádzania svojich barmanských zručností. Súťažili v troch kategóriách, a to: After diner drink, Soft drink, Hamlet cup. Mladí barmani preukázali svoje schopnosti formou rýchlej prípravy farebných, rôznorodých nápojov. Súťaž vyvrcholila vyhodnotením jednotlivých kategórií a ocenením celkového víťaza.

V rámci triedy sme sa zhodli, že nás táto akcia veľmi zaujala. Pomocou okolitých stredných škôl sme vytvorili výborné publikum. Veríme, že aj budúce roky sa bude táto akcia uskutočňovať a že sa na nej budeme môcť znova zúčastniť.

Veronika Putyerová z I. B


15. 11. 2018: Prezentovali sme našu školu na burze informácií v Senici

V období pred podávaním prihlášok na strednú školu sa žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl môžu informovať na burzách informácií a prezentácií stredných škôl, ktoré sa uskutočňujú po celej SR, o študijných, ale aj učebných programoch stredných škôl. Naša škola sa pravidelne na burzách informácií v rámci trnavského kraja zúčastňuje. V záhorskom regióne prezentujeme možnosti štúdia a mimoškolské aktivity v senickom Dome kultúry, kam sme sa spolu s pánom zástupcom Chrvalom vybrali 15. 11. 2018.

Účasť stredných škôl nás ani tento rok v Senici neprekvapila - školákom a ich výchovným poradcom sa i tento rok predstavilo viac ako 20 stredných škôl zo širokého regiónu i zo susednej Moravy. Stredné školy upútali pozornosť žiakov najmä ukážkami prác žiakov, ale aj prezentáciou informácií o škole. Žiaci ZŠ tu mohli priamo od pedagógov a stredoškolákov získať informácie, ktoré ich zaujímali. Akcia však bolo určená nielen budúcim študentom, ale aj ľuďom, ktorí si hľadajú novú prácu. Tým bolo k dispozícii 13 zamestnávateľov a personálnych agentúr, ktoré ponúkali rôzne pracovné príležitosti. Vďaka tomu sa návštevníci podujatia dozvedeli, ktoré profesie sú na trhu práce žiadané a aké požiadavky sú kladené na zamestnancov.

Príchod žiakov bol presne naplánovaný - o deviatej hodine prišli žiaci zo Základnej školy Šaštín-Stráže a z Borského Mikuláša. Následne prichádzali i žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Dojči, Štefanove, Lakšárskej Novej Vsi a z Kútov. Všetko vyvrcholilo medzi dvanástou a trinástou hodinou, keď prišli žiaci zo základných škôl v Senici. Prostredníctvom prezentácie a propagačných materiálov sme informovali záujemcov z radov žiakov, výchovných poradcov, učiteľov a rodičov o našej škole. Tí, ktorí navštívili náš stánok, sa zaujímali o možnosť štúdia, ale aj o materiálne vybavenie školy, ponuku záujmových krúžkov a aktivít spojených s výchovno-vzdelávacím procesom.

Cieľom búrz je pomôcť mladým ľuďom vybrať si dobrú školu, ktorá ich bude baviť a napĺňať a umožní im nájsť si v živote dobré uplatnenie.

Sára Ráčková z II. A


14. 11. 2018: Zvíťazili sme v školskom volejbalovom turnaji!

Tento rok si naša škola okrem kultúrnej akcie (návšteva predstavenia SND) pripomenula Deň študentstva aj športovým zápolením. V stredu 14. 11. 2018 sa v telocvični našej a susednej školy konala súťaž v zmiešanom volejbale. Pozvanie prijali žiaci a žiačky z Piešťan, ale i z Trnavy, a to z: Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, Strednej priemyselnej školy v Trnave, Strednej priemyselnej školy dopravnej, Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Obchodnej akadémie a našej školy.

Turnaj sa rozdelil na dve skupiny. Prvú skupinu tvorili družstvá žiakov a žiačok obchodnej akadémie, hotelovej akadémie a, samozrejme, naše družstvo. V druhej skupine hrali proti sebe žiaci strednej priemyselnej školy, dopravnej školy a strednej odbornej školy obchodu a služieb.

V prvom zápase sme nastúpili proti súperom z hotelovej akadémie. Už od začiatku bolo jasné, že súper ťahal za kratší koniec. Prvý zápas sme zvládli 2 : 0 na sety. V druhom zápase bolo vidieť, s akou chuťou a zápalom pre hru sme išli do turnaja, keď sme aj druhý zápas zvíťazili 2 : 0 nad obchodnou akadémiou. Boj o druhé miesto v skupine bol vyrovnaný medzi obchodnou akadémiou a hotelovou akadémiou. Ani jeden tím sa nechcel vzdať a dráma to bola až do konca. Po trojsetovej bitke sa z víťazstva nakoniec tešili žiaci hotelovej akadémie výsledkom 2 : 1.

Druhú skupinu jasne ovládli žiaci SPŠ v Trnave po víťazstvách 2 : 0 nad dopravnou a taktiež 2 : 0 nad SOŠ obchodu a služieb. V boji o druhé miesto si žiaci SOŠ obchodu a služieb poradili s dopravnou tiež 2 : 0.

Zápas o 5. miesto bol jasne v réžií obchodnej akadémie, ktorá si ľahko poradila s dopravnou 2 : 0 na sety.

Zápas o 3. miesto medzi hotelovou akadémiou a SOŠ obchodu a služieb vyhrala po druhom namáhavom sete hotelová akadémia. Stav duelu bol 2 : 0.

Aj vytúžené finále so strojárskou priemyslovkou začalo pre nás dobre - v prvom sete sme porazili svojho súpera 25 : 20. Do druhého setu prišli ako vymenení a dokázali vyrovnať stav duelu na 1 : 1. Po zlom vstupe do tajbrejku sme spravili zmeny v zostave a dokázali sme ho vyhrať.

V celkovom poradí sme skončili na prvom mieste, na druhom mieste skončila SPŠ v Trnave, tretie miesto patrilo hotelovej akadémií, štvrtá skončila SOŠ obchodu a služieb, piate miesto si po výhre zaistili žiaci trnavskej Obchodnej akadémie a na poslednom šiestom mieste skončila SPŠ dopravná.

Veľmi sme sa tešili, že pohár víťaza zostal doma!

Jožko Daniš z I. B


13. 11. 2018: Navštívili sme Vysokú školu diváckeho umenia

V utorok 13. 11. 2018 sme sa my žiaci prváckych tried vybrali do Slovenského národného divadla v Bratislave, kde sme si pozreli kabaretné predstavenie Vysoká škola diváckeho umenia.

Predstavenie sa odohráva v divadelnej sezóne 2035/36, keď sú už všetky divadlá zatvorené. K opätovnému otvoreniu divadiel môže prísť vtedy, keď sa z publika stanú profesionálni divadelní diváci. A to sa dá len pomocou dvoch skúsených profesorov a asistenta, ktorí prevedú publikum širokým spektrom prednášok, názorných ukážok a experimentov, snažiac sa z neskúsených jednotlivcov vychovať profesionálnych divadelných divákov. Ukazuje sa, že byť ozajstným divadelným divákom nie je vôbec jednoduché a vyžaduje si to veľké úsilie, odvahu a schopnosť nadobudnúť nemálo zručností, ako sa napokon na riadne vysokoškolské štúdium patrí.

Myslím si, že toto predstavenie nás zábavnou cestou naučilo, ako sa máme správať v divadle.

Katka Korytárová z I. B


8. 11. 2018: Štvrtok nám výhru vo futsale nepriniesol

Vo štvrtok 8. 11. 2018 sme sa ráno zišli na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave, aby sme si my chlapci zmerali sily v 1. kole okresnej súťaže trnavských škôl vo futsale. Okrem našej školy sa na turnaji zúčastnili ešte ďalšie tri školy. Možno to bolo súpermi a možno osudom hry, no tento 4. deň v týždni nám šťastie nepriniesol.

Prvý zápas sme hrali proti arcibiskupskému gymnáziu. Tento zápas sme prehrali 2 : 0. Ďalší zápas sme nastúpili proti domácej škole, s ktorou sme remizovali 0 : 0. Po dvoch zápasoch sme mali dlhšiu prestávku, počas ktorej sme si pripravovali stratégiu na ďalší zápas. No ani to nám nepomohlo, veď už po chvíli sme prehrávali 0 : 1. Neskôr sa nám podarilo vyrovnať, ale nestačilo to a v poslednej minúte sme dostali gól. Zápas tak skončil 2 : 1. S nie príliš lichotivým skóre 1 : 4 sme vo štvrtok skončili na poslednom 4. mieste.

Pozitívne však bolo, že sa nikto nezranil a turnaj prebiehal v dobrej atmosfére.

Milan Farkaš z II. A


6. 11. 2018: Vo futsale nás súperky odsunuli na tretie miesto

V utorok 6. 11. 2018 sme sa zúčastnili na turnaji v sálovom futbale, ktorý mnohí poznajú pod názvom futsal. Okrem našej školy o víťazstvo chceli zabojovať aj hráčky zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb a hráčky z Gymnázia Angely Merici. Na palubovku najprv nastúpili domáce hráčky zo SOŠ proti dievčatám z gymnázia. A hoci gymnazistky bojovali z plných síl, nestačili na dievčatá zo SOŠ, ktoré súperky deklasovali 6 : 0.

Na druhý zápas sme proti hráčkam zo SOŠ nastúpili my. Snažili sme sa, ako sa len dalo, no súperky boli aj v našom prípade lepšie a porazili nás 3 : 0.

Tretí a posledný zápas sme odohrali proti gymnazistkám. Zápasili sme, čo nám len sily stačili, ale ani tento súboj sa nám nepodarilo vyhrať. Napokon sme podľahli súperkám 2 : 1.

V celkovom poradí sa víťazkami turnaja stali dievčatá zo strednej odbornej školy, na druhom mieste skončili dievčatá z gymnázia a na treťom mieste sme sa umiestnili my.

Súperkám gratulujem a verím, že v odvete ich v budúcnosti dokážeme poraziť.

Peťa Trubirohová z II. A


6. 11. 2018: Ekotopfilm nás všetkých veľmi zaujal

V utorok 6. 11. 2018 naše kroky viedli do kina Hviezda na Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm. Tento rok jubilejný 45. ročník festivalu priniesol nové dokumentárne filmy z celého sveta a diskusie nadväzujúce na aktuálne problémy životného prostredia na Slovensku.

Prvý film, ktorý sme si pozreli, bol o farmárovi. Pre globálne otepľovanie sa mu znížila rapídne úrodnosť na poli, a preto musel začať pestovať niečo iné. Poradil sa s mimovládnou organizáciou CARE a tá mu odporučila pestovanie teplomilných rastlín, akými sú napr. melóny. Pestoval rôzne plodiny, aby mal zaručené, že nech prinesie počasie čokoľvek, on bude mať aspoň nejakú úrodu. ,,Moja rodina je zatiaľ zabezpečená, avšak neviem, ako to bude neskôr, " povedal farmár.

Druhý film nám pootvoril dvere do domácnosti rodiny, ktorá chcela dosiahnuť minimálnu produkciu odpadu. Podľa slov členov rodiny len separovanie nestačí, keďže si nemôžeme byť istí, kde odpad skončí a či sa naozaj zrecykluje. Rodina sa zamerala hlavne na plastový odpad. Namiesto kupovania balených potravín kupujú nebalené potraviny, ktoré uskladňujú v sklenených nádobách. Plastový odpad sa im tak podarilo znížiť až na minimum - zmestí sa do jednej sklenenej nádoby. "Začať s takýmto štýlom života je spočiatku možno trocha ťažké, ale časom si na to zvyknete a príde vám to prirodzené," vravela matka rodiny.

Nasledoval film o nedotknutej prírode, v ktorej to prekypuje životom. Videli sme prírodu, ktorú už tak ľahko nenájdeme - veľa druhov zvierat a aj vtáčích druhov.

Ďalší film bol o štyroch mužoch, ktorí bývali spolu a obviňovali sa navzájom, že neumyli riad. Hádzali svoju vinu na iných. V záverečnej scéne každý z mužov bol pri svojom aute na kopci a za nimi bolo mesto s peknou oblohou. Potom sa objavil smog nad mestom. Jednoduchým riešením tohto problému bolo jedno auto pre všetkých štyroch.

V krátkom filme o kravách sme sa dozvedeli, že kravy patria medzi najväčších tvorcov skleníkových plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt a ten má za následok globálne otepľovanie. Tvorcovia filmu nám poskytli riešenie v podobe zníženej spotreby hovädzieho mäsa a mliečnych výrobkov.

Posledný film nám zhrnul celkové problémy našej planéty. No a problémom je i riadny nárast ľudí, čo by mohlo spôsobiť, že by pre nás nebolo dostatok miesta. Je nás až príliš veľa...

Návštevou festivalu sme si uvedomili, aká zraniteľná je naša modrá planéta, ak ju ohrozuje človek.

L. Presalovičová z I. B


22. 10. 2018: Spoznaj svojho spolužiaka

V pondelok prišli do prváckych tried pracovníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave, ktoré nám počas 2 vyučovacích hodín pomohli lepšie spoznať svojich spolužiakov.

Na 1. hodine sme najprv jednotlivo kreslili naše najobľúbenejšie činnosti a potom sme hádali, kto čo nakreslil.

Na 2. hodine sme kreslili, ako si predstavujeme svoju triedu na opustenom ostrove. A ďalšími hrami sme spoznávali spoločné záujmy.

Tieto aktivity sa nám všetkým páčili, pretože sme mohli lepšie spoznať ľudí, s ktorými strávime ďalšie 4 roky štúdia.

K. L.


5. 10. 2018: Prvácka imatrikulácia

Každý rok sa v našej škole uskutočňuje rituál privítania prvákov, tzv. imatrikulácia. Tento rok sme v napätí očakávali, čo všetko si pre nás prichystali starší žiaci. V ten deň sme hneď zrána čakali v triede, kým nás členovia žiackej školskej rady prídu zavolať do telocvične. Tam spolu s nami smerovali i kroky našich triednych učiteľov.

Po príhovore členky žiackej školskej rady Tamary Šafrankovej sme sa mohli tešiť na rôzne disciplíny, ktoré preverili dokonalé pohyby našich tiel (dvojice museli napr. prasknúť balónik vzájomným tlakom medzi sebou), ale aj našu sústredenosť (museli sme nakŕmiť spolužiaka pudingom so zaviazanými očami). Po týchto "strastiplných" disciplínach sme museli prejsť výtyčkovou bránou a zdolať skúšku odvahy v pití jablčného octu. Na záver sme zložili sľub škole a vypočuli sme si i študentskú hymnu.

Zvyšok dopoludnia sme strávili športovaním, pretože v zdravom tele je i zdravý duch.


4. 10. 2018: Deň TTSK - deň, ktorý otvára brány stredných škôl deviatakom


Prvý októbrový štvrtok je už tradične zasvätený Dňu TTSK. V povedomí deviatakov je tento deň výnimočný i preto, že stredné školy otvárajú svoje brány tým, ktorí sa o štúdium zaujímajú osobne a chcú si ujasniť svoje predstavy.

A to bol i dôvod, prečo sa vo štvrtok v dopoludňajších hodinách zaplnil priestor nášho vestibulu zvedavými mladými ľuďmi, ale aj ich rodičmi. Po príhovore riaditeľa školy Ing. Jána Godályho, ktorý školu stručne predstavil a povedal aj o aktuálnych študijných odboroch a podmienkach prijímacieho konania v nasledujúcom školskom roku, si návštevníci mohli prezrieť práce žiakov - výkresy, vyhotovené modely stavieb, prácu návrhov budov v 3D programe, geografické spracovávanie údajov v programe KOKEŠ ai. Milým spestrením bolo i sprostredkovanie informácií o štúdiu samotnými žiakmi našej školy, ktorí trpezlivo deviatakom prezentovali svoje odbory a zameranie. Veľké ďakujem patrí preto Samuelovi Moravčíkovi, ktorý prezentoval zameranie "návrhár interiérového dizajnu", Davidovi Ragulovi, ktorý prezentoval "pozemné staviteľstvo" a Norbertovi Gerátovi, ktorý podrobnejšie predstavil deviatakom odbor geodézia, kartografia a kataster.

Potešujúce na tomto dni bolo i to, že k nám dokonca zavítali aj deti či súrodenci bývalých žiakov...

Kto by si chcel tento deň zopakovať alebo dnes nestihol prísť medzi nás, radi ho privítame v prvej dekáde decembra 2018 na druhom Dni otvorených dverí (presný termín bude na stránke školy včas zverejnený).


27. septembra 2018: V cezpoľnom behu sme si vybehali 3. a 6. miesto

Kalokagatia - centrum voľného času uskutočnila vo štvrtok 27. septembra 2018 v športovom areáli AŠK Slávia Trnava "Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu".

Mnohí iste vedia, že cezpoľný beh je súťažou trojčlenných družstiev žiakov a žiačok základných a stredných škôl, no treba i dodať, že každá škola mohla na beh prihlásiť maximálne 2 družstvá v každej kategórii, pričom do súťaže sa mohli zapojiť i jednotlivci. Do stredoškolskej kategórie tento rok patrili žiaci a žiačky strednej školy narodení 1. 1. 1999 a mladší.

Ako sa určuje poradie súťažných družstiev? Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie dvoch najlepších pretekárov z družstva. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev o poradí rozhodne umiestnenie tretieho pretekára z družstva. Dievčatá bežia 3 km a chlapci 5 km.

Ako sme dopadli? Naša škola prihlásila do súťaže 2 družstvá. Prvé bolo dievčenské družstvo, v ktorom súťažila Viktória Škreková, Jaroslava Kamenická a Tatiana Moravčíková. Druhé družstvo bolo chlapčenské, zaň som bežal ja spolu s Milošom Karolom a Patrikom Frankom. Dievčatá si vybehali v teréne pekné 3. miesto, my chlapci sme sa umiestnili na 6. mieste. Z našich sa najlepšie darilo Viktórii Škrekovej s časom 12 minút a 16 sekúnd a Milošovi Karolovi s časom 16 minút.

Samuel Vrábel z III. C


27. 9. 2018: Kráčali sme po stopách Dušana Samuela Jurkoviča

V krásny štvrtkový deň sme sa všetci druháci spolu s pani učiteľkou Mištinovou, s pani učiteľkou Lederleitnerovou, s pánom učiteľom Tuchyňom a s pánom učiteľom Mikušom vybrali na exkurziu "Po stopách Dušana Samuela Jurkoviča". Išli sme až do ďalekej Skalice, a preto sme hneď o 7.45 museli byť všetci pred školou, aby sme o 8.00 mohli vyraziť 2 autobusmi na Záhorie. Pred odchodom nám však pán riaditeľ ešte v autobuse pripomenul, že aj na exkurzii platí školský poriadok...

Cesta bola naozaj dlhá, išli sme takmer dve hodiny. V Skalici oba autobusy zastavili na námestí, odkiaľ sme sa presunuli pred Spolkový dom. Naša sprievodkyňa nám porozprávala nielen o ňom, ale aj o Skalici. Spolkový dom projektoval architekt Dušan Jurkovič a zaujal nás nielen svojím architektonickým riešením (pôvodné priestory na poschodí sú ilúziou dvojpriestorového ľudového domu so sieňou a izbou), ale aj umeleckou výzdobou - priečelie dopĺňa mozaiková dekorácia s motívmi českého maliara Mikoláša Aleša. Dnes v tejto jednoposchodovej budove sídli Záhorské múzeum. Po prednáške nás sprievodkyňa previedla mestom a poukazovala nám stavby, ktoré navrhol p. Jurkovič. Taká bola napríklad aj funkcionalistická veža, no najdlhšie sme sa zdržali v mlyne bratov Pilárikovcov. Mlyn patrí medzi technické pamiatky mesta, je mohutných rozmerov s unikátne zachovaným zariadením. V niektorých častiach mlyna boli zúžené priestory a nie vždy sme sa tam všetci dokázali zmestiť. Potom nás čakala najstaršia stavba v meste - ranorománska Rotunda svätého Juraja, od ktorej sme asi všetci čakali viac. Podľa mňa išlo o takú malú rotundičku. Posledným skalickým miestom bola kníhtlačiareň, no dnes by sme márne čakali na nejaký ten výtlačok, kníhtlačiareň slúži už iba na historické účely. Skalickú prehliadku sme ukončili polhodinovým rozchodom, pretože sa blížil čas obeda a potrebovali sme sa posilniť pred ďalšou cestou na Bradlo. Na ňom sa týči Mohyla M. R. Štefánika, ktorú navrhol práve D. S. Jurkovič. A hoci cesta na Bradlo bola trošku strmšia, cítili sme sa tu veľmi príjemne. Vytvorili sme si dokonca aj spoločnú fotku. Okolo 13. hodiny sme všetci unavení, no plní zážitkov vyrazili spoločne späť do Trnavy.

Janko Sedlák z II. A


26. 9. 2018: Vyhrali sme Memoriál prof. Františka Gažu!

V stredu 26. 9. 2018 sa na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho v Trnave uskutočnil 30. ročník Stredoškolského pohára v atletike, známy aj pod názvom Memoriál prof. Františka Gažu. Memoriál je poctou rodákovi z Trnavy, ktorý má veľkú zásluhu na rozvoji trnavského športu nielen ako učiteľ a tréner, ale aj ako vynikajúci atlét, hádzanár a kondičný tréner futbalových mužstiev.

Vzdať športom poctu človeku, ktorý bol pohybovo zdatný a talentovaný, je pre nás veľkou výzvou, a preto sa už od úplného začiatku na tomto športovom podujatí zúčastňujeme. No tento rok sa nám podaril husársky kúsok, keď sme po prvý raz vyhrali prvé miesto a porazili sme SPŠ, ktorá túto súťaž každoročne vyhlasuje.

Tento ročník sme nielen ako škola dosiahli pekné prvé miesto, ale aj naše výsledky v rámci jednotlivcov boli výborné.

VÝSLEDKY:

Beh na 100 m: 1. miesto K. Mihálek

Beh na 200 m: 1. miesto M. Ertl

Beh na 400 m: 6. miesto P. Baranovič

Beh na 800 m: 3. miesto O. Ambruš

Beh na 1500 m: 6. miesto R. Boča

Beh 4 x 100 m: 1. miesto Mihálek, Ertl, Baranovič, Gruchalák

Výška: 1. miesto F. Jánoška

Diaľka: 1. miesto F. Gruchalák

Guľa: 6. miesto D. Ragula

Oštep: 3. miesto A. Sudin

Beh na 100 m: 2. miesto A. Baránková

Beh na 200 m: 2. miesto D. Baranová

Beh na 800 m: 2. miesto V. Škreková

Beh 4 x 100 m: 2. miesto Baránková, Baranová, Dóková, Tűrpe

Výška: 4. miesto M. Mináriková

Diaľka: 4. miesto J. Tűrpe

Guľa: 1. miesto A. Mišunová


F. Jánoška z I. B a V. Škreková z III. C


7. 9. 2018: V septembri začíname Kurzom na ochranu života a zdravia

V piatok ráno 7. 9. 2018 sme sa zobudili do pekného babieho leta, tešiac sa na branné cvičenie, ktoré nás v tento deň čakalo.

Stretávali sme sa o 8.00 na zadnom ihrisku v areáli školy. Pred odchodom do Kamenného mlyna sme si vypočuli slová pána riaditeľa, ktorý nám vysvetlil, čo všetko nás v tento deň čaká, a nezabudol nám pripomenúť, ako sa máme správať. Cesta sa zdala dlhá, no po jej úspešnom zvládnutí nám učitelia povedali, že si môžeme dať prestávku a načerpať sily dobrou desiatou. Tú si spolu s nami vychutnávali aj oni. No cieľom našej cesty boli prednášky týkajúce sa prvej pomoci. Pre nás si ich v tento deň pripravila p. učiteľka Štrbíková. A pretože nás bolo veľa, najprv si pani učiteľku Štrbíkovú vypočula trieda 2. A, potom 2. B a nakoniec 2. C. Slová pani učiteľky boli zaujímavé - dozvedeli sme sa, ako treba postupovať pri úraze, zlomenine, krvácaní... Ľudský život je veľmi krehký a cenný, preto sme radi, že už v našom veku sa učíme, ako ho zachrániť, ako pomôcť človeku v ohrození života či zdravia.

Po dokončení všetkých prednášok sme vyrazili naspäť do školy. Mnohí sa tešili na chutný obed, iní sa pobrali domov.

Janko Sedlák, Alexandra Závodná z II. A

Pozn. redakcie: V pondelok 10. 9. 2018 sa uskutočnilo aj branné cvičenie žiakov 1. ročníka