STAVebný dennÍK

Reportáže

V tejto rubrike vám prinášame aktuálne udalosti zo života školy.


4. 10. 2018: Deň TTSK - deň, ktorý otvára brány stredných škôl deviatakom


Prvý októbrový štvrtok je už tradične zasvätený Dňu TTSK. V povedomí deviatakov je tento deň výnimočný i preto, že stredné školy otvárajú svoje brány tým, ktorí sa o štúdium zaujímajú osobne a chcú si ujasniť svoje predstavy.

A to bol i dôvod, prečo sa vo štvrtok v dopoludňajších hodinách zaplnil priestor nášho vestibulu zvedavými mladými ľuďmi, ale aj ich rodičmi. Po príhovore riaditeľa školy Ing. Jána Godályho, ktorý školu stručne predstavil a povedal aj o aktuálnych študijných odboroch a podmienkach prijímacieho konania v nasledujúcom školskom roku, si návštevníci mohli prezrieť práce žiakov - výkresy, vyhotovené modely stavieb, prácu návrhov budov v 3D programe, geografické spracovávanie údajov v programe KOKEŠ ai. Milým spestrením bolo i sprostredkovanie informácií o štúdiu samotnými žiakmi našej školy, ktorí trpezlivo deviatakom prezentovali svoje odbory a zameranie. Veľké ďakujem patrí preto Samuelovi Moravčíkovi, ktorý prezentoval zameranie "návrhár interiérového dizajnu", Davidovi Ragulovi, ktorý prezentoval "pozemné staviteľstvo" a Norbertovi Gerátovi, ktorý podrobnejšie predstavil deviatakom odbor geodézia, kartografia a kataster.

Potešujúce na tomto dni bolo i to, že k nám dokonca zavítali aj deti či súrodenci bývalých žiakov...

Kto by si chcel tento deň zopakovať alebo dnes nestihol prísť medzi nás, radi ho privítame v prvej dekáde decembra 2018 na druhom Dni otvorených dverí (presný termín bude na stránke školy včas zverejnený).


27. septembra 2018: V cezpoľnom behu sme si vybehali 3. a 6. miesto

Kalokagatia - centrum voľného času uskutočnila vo štvrtok 27. septembra 2018 v športovom areáli AŠK Slávia Trnava "Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu".

Mnohí iste vedia, že cezpoľný beh je súťažou trojčlenných družstiev žiakov a žiačok základných a stredných škôl, no treba i dodať, že každá škola mohla na beh prihlásiť maximálne 2 družstvá v každej kategórii, pričom do súťaže sa mohli zapojiť i jednotlivci. Do stredoškolskej kategórie tento rok patrili žiaci a žiačky strednej školy narodení 1. 1. 1999 a mladší.

Ako sa určuje poradie súťažných družstiev? Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie dvoch najlepších pretekárov z družstva. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev o poradí rozhodne umiestnenie tretieho pretekára z družstva. Dievčatá bežia 3 km a chlapci 5 km.

Ako sme dopadli? Naša škola prihlásila do súťaže 2 družstvá. Prvé bolo dievčenské družstvo, v ktorom súťažila Viktória Škreková, Jaroslava Kamenická a Tatiana Moravčíková. Druhé družstvo bolo chlapčenské, zaň som bežal ja spolu s Milošom Karolom a Patrikom Frankom. Dievčatá si vybehali v teréne pekné 3. miesto, my chlapci sme sa umiestnili na 6. mieste. Z našich sa najlepšie darilo Viktórii Škrekovej s časom 12 minút a 16 sekúnd a Milošovi Karolovi s časom 16 minút.

Samuel Vrábel z III. C


27. 9. 2018: Kráčali sme po stopách Dušana Samuela Jurkoviča

V krásny štvrtkový deň sme sa všetci druháci spolu s pani učiteľkou Mištinovou, s pani učiteľkou Lederleitnerovou, s pánom učiteľom Tuchyňom a s pánom učiteľom Mikušom vybrali na exkurziu "Po stopách Dušana Samuela Jurkoviča". Išli sme až do ďalekej Skalice, a preto sme hneď o 7.45 museli byť všetci pred školou, aby sme o 8.00 mohli vyraziť 2 autobusmi na Záhorie. Pred odchodom nám však pán riaditeľ ešte v autobuse pripomenul, že aj na exkurzii platí školský poriadok...

Cesta bola naozaj dlhá, išli sme takmer dve hodiny. V Skalici oba autobusy zastavili na námestí, odkiaľ sme sa presunuli pred Spolkový dom. Naša sprievodkyňa nám porozprávala nielen o ňom, ale aj o Skalici. Spolkový dom projektoval architekt Dušan Jurkovič a zaujal nás nielen svojím architektonickým riešením (pôvodné priestory na poschodí sú ilúziou dvojpriestorového ľudového domu so sieňou a izbou), ale aj umeleckou výzdobou - priečelie dopĺňa mozaiková dekorácia s motívmi českého maliara Mikoláša Aleša. Dnes v tejto jednoposchodovej budove sídli Záhorské múzeum. Po prednáške nás sprievodkyňa previedla mestom a poukazovala nám stavby, ktoré navrhol p. Jurkovič. Taká bola napríklad aj funkcionalistická veža, no najdlhšie sme sa zdržali v mlyne bratov Pilárikovcov. Mlyn patrí medzi technické pamiatky mesta, je mohutných rozmerov s unikátne zachovaným zariadením. V niektorých častiach mlyna boli zúžené priestory a nie vždy sme sa tam všetci dokázali zmestiť. Potom nás čakala najstaršia stavba v meste - ranorománska Rotunda svätého Juraja, od ktorej sme asi všetci čakali viac. Podľa mňa išlo o takú malú rotundičku. Posledným skalickým miestom bola kníhtlačiareň, no dnes by sme márne čakali na nejaký ten výtlačok, kníhtlačiareň slúži už iba na historické účely. Skalickú prehliadku sme ukončili polhodinovým rozchodom, pretože sa blížil čas obeda a potrebovali sme sa posilniť pred ďalšou cestou na Bradlo. Na ňom sa týči Mohyla M. R. Štefánika, ktorú navrhol práve D. S. Jurkovič. A hoci cesta na Bradlo bola trošku strmšia, cítili sme sa tu veľmi príjemne. Vytvorili sme si dokonca aj spoločnú fotku. Okolo 13. hodiny sme všetci unavení, no plní zážitkov vyrazili spoločne späť do Trnavy.

Janko Sedlák z II. A


7. 9. 2018: V septembri začíname Kurzom na ochranu života a zdravia

V piatok ráno 7. 9. 2018 sme sa zobudili do pekného babieho leta, tešiac sa na branné cvičenie, ktoré nás v tento deň čakalo.

Stretávali sme sa o 8.00 na zadnom ihrisku v areáli školy. Pred odchodom do Kamenného mlyna sme si vypočuli slová pána riaditeľa, ktorý nám vysvetlil, čo všetko nás v tento deň čaká, a nezabudol nám pripomenúť, ako sa máme správať. Cesta sa zdala dlhá, no po jej úspešnom zvládnutí nám učitelia povedali, že si môžeme dať prestávku a načerpať sily dobrou desiatou. Tú si spolu s nami vychutnávali aj oni. No cieľom našej cesty boli prednášky týkajúce sa prvej pomoci. Pre nás si ich v tento deň pripravila p. učiteľka Štrbíková. A pretože nás bolo veľa, najprv si pani učiteľku Štrbíkovú vypočula trieda 2. A, potom 2. B a nakoniec 2. C. Slová pani učiteľky boli zaujímavé - dozvedeli sme sa, ako treba postupovať pri úraze, zlomenine, krvácaní... Ľudský život je veľmi krehký a cenný, preto sme radi, že už v našom veku sa učíme, ako ho zachrániť, ako pomôcť človeku v ohrození života či zdravia.

Po dokončení všetkých prednášok sme vyrazili naspäť do školy. Mnohí sa tešili na chutný obed, iní sa pobrali domov.

Janko Sedlák, Alexandra Závodná z II. A

Pozn. redakcie: V pondelok 10. 9. 2018 sa uskutočnilo aj branné cvičenie žiakov 1. ročníka