STAVebný dennÍK

Reportáže

V tejto rubrike vám prinášame aktuálne udalosti zo života školy.

20. 6. 2019: Odborná exkurzia do Heluzu nás všetkých zaujala

Vo štvrtok 20. 6. 2019 sme sa vybrali my prváci do juhomoravského mestečka Hevlín nahliadnuť do výrobne tehál značky Heluz.

Cesta nám všetkým veľmi rýchlo ubehla, pretože sme sa nevedeli dočkať, kedy uvidíme priebeh výroby tvaroviek, ktoré sú také potrebné na výstavbu rôznych objektov.

Po príchode do jednej z troch výrobní firmy Heluz si nás sprievodcovia rozdelili na dve rovnaké skupiny a porozprávali nám o získavaní materiálov a samotnom postupe pri výrobe keramických tvaroviek.

Po týchto slovách išla naša skupina priamo do výrobne, ktorá je rozdelená na dve samostatné haly. Tá, do ktorej sme vstúpili najprv, je o niečo staršia a nie je plne automatizovaná. Hneď po vstupe do nej sa nám naskytol pohľad na výpalovňu, v ktorej sa práve nachádzali čerstvo vyrobené tvarovky . Postupne s nami pán sprievodca prešiel celou výrobnou halou a ukázal nám všetky dôležité súčasti výroby od uskladnenia surovín do veľkých zásobníkov až po samotné tvarovanie vo formách a uskladňovanie samotných výrobkov na palety. Druhá hala bola o niečo modernejšia a väčšia. Taktiež sa v nej vyrábali rovnaké tvarovky, avšak ich výroba bola omnoho rýchlejšia. V druhej budove sa rovnako nachádzali zásobníky surovín, ktorých tam bolo celkovo až 6, a každý vydržal 24-hodinovú výrobu.

Po skončení prehliadok v halách sme všetci išli do miestnosti, kde nám jeden zo sprievodcov povedal o histórii spoločnosti, o jej produktoch a zistili sme taktiež rôzne zaujímavosti o značke Heluz.

Všetkým sa nám vo výrobni tehál páčilo, v praxi sme videli, ako výroba funguje, a s dobrým pocitom a poznatkami sme sa šťastne vrátili domov.

Dominik Pašák z I. B


19. 6. - 21. 6. 2019: Letný kurz pohybových aktivít splnil naše očakávania!

V dňoch 19. 6. - 21. 6. 2019 sa uskutočnil letný telovýchovný kurz pre žiakov druhého ročníka. V stredu a piatok sme sa boli kúpať na kúpalisku Castiglione na sídlisku Družba. Vstup bol hromadný, takže sme platili iba 50 centov. Vo štvrtok 20. 6. 2019 sme si mohli vybrať z viacerých športových aktivít. Na výber sme mali horskú turistiku, splav Malého Dunaja, cyklistiku a korčuľovanie. Ja som si vybral splav Malého Dunaja, pretože som tam ešte nebol a táto športová ponuka prevýšila ostatné. A keďže sa nás na raftovanie prihlásilo až 29 (plus 4 učitelia ako pedagogický dozor), museli sme sa rozdeliť na dve časti.

Naše splavovanie začalo prípravou (fúkaním) raftov a potom sme mohli vyraziť na vodu. Počasie bolo príjemné, mnohí sa preto aj v Dunaji okúpali. V Jelke mala prvá polovica cieľovú stanicu, aby druhá polovica mohla pokračovať v splavovaní. Myslím si, že naše raftovanie bolo pre každého zábavné a veselé. Jedinou nevýhodou bolo čakanie na spolužiakov, ktorí po nás prevzali pádla, aby si aj oni mohli užiť deň na vode.

Som rád, že som bol na splave a mohol si vyskúšať tento druh športu. Ak by sa v budúcnosti ešte naskytla takáto možnosť, určite rád pôjdem!

Janko Sedlák z II. A


19. 6. 2019: Štvornásobný úspech v celoslovenskom kole súťaže "Rodinný dom VELUX"

Už v školskom kole v polovici mája mala porota ťažkú úlohu. Vybrať spomedzi sedem prác maximálne päť postupujúcich do celoslovenského kola bolo ťažké. Nakoniec do celoslovenského kola postúpili Nina Bukorová (II. A), Lea Dominika Ondrejková (III. A), Samuel Moravčík a Dávid Štibraný (IV. A), Barbora Haladová (III. A) a Adriána Prachárová (IV. A). Čierny Peter a nepostupujúce miesta sa ušli Michaele Haladovej (III. A) a Anete Kondrčkovej (III. B). Aj ich práce mali dobrú úroveň, no, bohužiaľ, počty nepustili...

Kto v škole žije aspoň trošku stavarinou, vie, že už tretíkrát po sebe naša škola v tejto prestížnej súťaži v rámci Slovenska zvíťazila, čo začalo biť do očí ostatným školám. Aj preto, napriek výborným projektom, sme šli do celoslovenského kola s malou dušičkou. Dúfali sme aspoň v jedno umiestnenie.

Každoročne sa usporiadateľ súťaže - spoločnosť VELUX, spol. s r. o., snaží vybrať na slávnostný ceremoniál spojený s vyhlásením výsledkov nejaký atraktívny priestor. Atraktívny hlavne zo stavebného alebo architektonického hľadiska. Tento rok sme mali možnosť 19. júna 2019 pobudnúť na najvyššie položenej terase na Slovensku, na 22. podlaží Twin City Tower v Bratislave. Vyhlásenie výsledkov bolo spojené aj s malou prednáškou o tejto zaujímavej stavbe. Moderátorom bol výborný, vtipný a pohotový Martin Madej.

Porota pracovala tento rok v zložení:

Ing. Arch. Ľubomír Závodný - Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s. r. o.,

Ing. Arch. Štefan Polakovič - Architektonický ateliér GutGut (o. i. aj člen poroty CeZaAr),

Ing. Arch. Klára Bukolská - VELUX,

Ing. Alena Galanová - vedúca odboru vzdelávacích programov, ŠIOV,

Ing. Arch. Martin Doršic - Architektonická kancelária ddak, s. r. o. (zakladateľ súťaže).

Pred vyhlásením výsledkov sa naša nervozita stupňovala. No nakoniec sme zistili, že na to nebol dôvod. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou... Študenti našej školy štvrtý rok po sebe získali najvyššie ocenenie spomedzi 60 prác zo 14 stavebných priemysloviek na Slovensku:

miesto: Lea Dominika Ondrejková, III. A (konzultant Oliver Hacaj),

miesto: Barbora Haladová, III. A (konzultant Oliver Hacaj, Ing. Zuzana Mištinová),

3. miesto: SPŠS Žilina.


Odmena:

Nina Bukorová, II. A (konzultant Oliver Hacaj),

Samuel Moravčík, Dávid Štibraný, IV. A (konzultant Ing. Zuzana Mištinová),

SPŠ techniky a dizajnu Poprad,

SPŠS Trenčín,

SPŠS a G Bratislava.

Odmeny pre žiakov od spoločnosti VELUX, spol. s r. o.: 1. miesto 400 €, 2. miesto 250 €, Odmeny: po 50 €.

Porota vysoko ocenila kvalitu prác našich študentov, ako aj prácu konzultantov. Bolo veľmi príjemné počúvať, že trnavská priemyslovka je TOP medzi priemyslovkami, o čom svedčí fakt, že každoročne valcujeme svojich konkurentov. Myslíme si, že toto je to správne PR na šírenie dobrého mena našej školy, za čo ďakujeme zúčastneným žiakom, ako aj ich konzultantom, najmä Oliverovi Hacajovi, ktorý viedol žiakov v rámci krúžkovej činnosti "Architektonický ateliér". Zároveň je to výzvou pre študentov, ktorí by mali záujem o takúto formu svojho osobného odborného rastu, aby sa aj v budúcom školskom roku zapojili do krúžkovej činnosti.

Ing. Zuzana Mištinová


13. 6. 2019: V župnom terénnom prekážkovom behu triumfovali naše dievčatá!

Dňa 13. 6. 2019 sme sa zúčastnili na akcii pod názvom ŽUPNÝ RACE (terénny prekážkový beh). Prvý ročník tejto skvelej akcie sa uskutočnil na Jahodníku pri Smoleniciach v ALFA INDRUSTRIES sports centre.

Ráno po príchode sme sa zaregistrovali a absolvovali krátku inštruktáž o priebehu súťaže. Na štart sa nás v tento deň postavilo viac ako 100 účastníkov. Povzbudiť nás prišiel i župan TTSK Jozef Viskupič. Následne sme dostali čas na prezlečenie a mohli sme sa pripraviť na beh kvalitnou skupinovou rozcvičkou so zopakovaním techniky cvikov potrebných pri plnení úloh na prekážkovej dráhe. Tento župný terénny prekážkový beh sa skladal z viacerých častí, ktorými sa preverila tak fyzická, ako aj psychická kondícia súťažiacich. Za veľmi horúceho počasia sme vyštartovali na 5-kilometrovú trasu s dosť veľkým prevýšením smerom do lesa a naspäť do areálu. Hneď potom sme sa vrhli na prekážkovú dráhu s 28 prekážkami všetkých typov: rúčkovanie, tire flip s veľkou pneumatikou, 250-metrový šprint do kopca, preliezanie steny a veľa ďalších. Po úmornom, ale úspešnom behu (teplota sa vyšplhala nad 32 stupňov) sme boli obdarení balíčkami s jedlom a vodou. Potom sme dostali priestor na studenú sprchu a odpočinok. Nasledovalo vyhodnotenie, odovzdávanie diplomov, medailí a pohárov.

Najúspešnejšie z nás boli Dominika Baranová (získala vynikajúce 1. miesto) a Dominika Zifčáková (obsadila skvelé 2. miesto).

Tešíme sa na túto akciu aj o rok a dúfame, že aj chlapci obsadia popredné priečky.

S. Vrábel z III. C


Príloha: Video zachytávajúce celý beh z pohľadu súťažiaceho27. 5. - 30. 5. 2019: Ústnou maturitou sa zavŕšilo naše štúdium...

Koncom mája sme predstúpili pred maturitné komisie, aby sme z odborných predmetov, slovenčiny a cudzieho jazyka zvládli posledné skúšanie, ktoré nás posunie zo statusu študenta do pozície absolventa.

Mnohí sme mali pred týmito ústnymi skúškami veľký rešpekt a cez akademický týždeň sme sa učili s veľkou zanietenosťou. No i tak sme predstupovali pred komisie so spotenými dlaňami, zrýchleným dychom a bubnujúcim srdcom. Otázky, ktoré sme si ťahali zo zelených vreciek, nám buď sadli, ale našli sa i takí, čo improvizovali a svoje odpovede sa snažili logicky vyvodiť zo skúseností z praktického života. Niektorým sa podarilo uspieť a svojou odpoveďou uspokojiť maturitnú komisiu, iným to tentoraz nevyšlo a budú si musieť svoju maturitu zopakovať v septembri.

Myslím si však, že nech to už dopadlo akokoľvek, všetci sa tešíme na zaslúžený odpočinok v podobe prázdnin, ktoré budú v našom stredoškolskom živote posledné!

Zbohom, naša alma mater!


17. 5. 2019: Rozlúčka štvrtákov so školou

V piatok 17. 5. 2019 sa začal rozliehať budovou školy nečakaný hluk trúbok a rapkáčov. To značilo, že školské lavice natrvalo opúšťajú štvrtáci a odchádzajú na akademický týždeň, aby pred svojím finálnym maturitným vystúpením pred odbornými komisiami zúročili všetky svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti. A hoci bolo chladnejšie počasie, lúčili sme sa so štvrtákmi aj tento rok v átriu školy.

Žiaci z nižších ročníkov a všetci zvedavci si rozlúčku ako na dlani vychutnávali z okien prízemia a prvého poschodia. Úvodné slovo patrilo riaditeľovi školy, Ing. Jánovi Godálymu, ktorý svoj prejav zakončil symbolickým zvonením zvončeka. Následne sa učiteľom a mladším žiakom prihovoril za všetkých štvrtákov Matej Škrabák zo IV. B, ktorý sa poďakoval učiteľom za ich prácu. Na znak úcty rozdali štvrtáci učiteľom kvety a osobne im za všetko ešte raz poďakovali. Samozrejme, nechýbali objatia a slzy. Veď sme v škole dosť dlhý čas na to, aby vznikli pekné priateľstvá, ktoré ten posledný deň s menom ROZLÚČKA opäť ukončia. Napokon sa po triednickej hodine štvrtáci s hlukom a krikom vydali na cestu ukázať svetu vlastné výtvory - tablá. Prekročením školského prahu sa uzavrela ďalšia kapitola ich života.

Zbohom, štvrtáci!!!


15. 5. 2019: Exkurzia do Viedne

III. A, III. B

V stredu sme si všetci privstali do upršaného rána, a predsa, kam som sa pozrela, videla som úsmevy. Máj nás prekvapil nezvyčajnou zimou, preto sme museli oprášiť teplé bundy, spolužiačka si zohrievala ruky pohárikom kávy, ale našou náladou to otriasť nedokázalo. Na celý deň sme sa uvoľnili zo školských lavíc! Čoskoro sme sa predbiehali, kto ukáže skôr triednej občianky, a ponáhľali sa chytiť si dobré miesta v autobuse. Tam nás privítala pani sprievodkyňa a o 7:00 sme už štartovali v ústrety mestu krásnej architektúry a padlej slávy Habsburgovcov, hlavnému mestu Rakúska - Viedni.

Dve hodiny cesty a nás svojou širokou náručou vítali schönbrunnské záhrady a parky. Okamžite nás upútal rokokový zámok, kedysi letné sídlo Habsburgovcov. Ich pýcha a bohatstvo dýchali odvšadiaľ. Veď aj dôvod, prečo Schönbrunn postavili (Francúzi mali Versailles) mali Rakúšania jasný - vyrovnať sa Francúzom, čo dokonale dokázali. Najstaršia zoologická záhrada, parky, labyrinty, botanická záhrada, skleník... Dnes sa schönbrunnská žltá na fasáde zámku pokladá už za poznávacie znamenie.

Hovorí sa, že od čias Márie Terézie sa Schönbrunn veľmi nezmenil, ja tomu neverím. Možno architektonicky. Honosnosť rokoka a majestátne schodiská udivovali v minulosti šľachtu a poddanstvo rovnako ako súčasníkov, a predsa toľko vecí je iných! Po nádvoriach sa na kočoch ťahaných koňmi nevozili králi, ale nadšení turisti a na každom kroku sa fotili cudzinci, ktorí sa snažili zachytiť kúsok minulosti.

Po návšteve parku sme načas zanechali históriu a preskočili naspäť do dvadsiateho prvého storočia. Našou ďalšou zastávkou sa stal komplex Modrá lagúna alebo aj "park domov na kľúč". Napohľad obyčajné, moderné ulice, ale neobyčajný na nich bol voľný vstup. S radosťou sme sa rozišli obzerať pasívne rodinné domy, dvojdomy, domy v radovej zástavbe, bungalovy či záhradné domčeky.

Za každými dverami čakalo niečo iné a zozačiatku sa nedalo ubrániť pocitu, že niekomu bez pozvania lezieme dovnútra. O to viac, že v každom dome bol dozor. Pre viacerých bolo práve toto top chvíľou exkurzie a myslím, že oprávnene. Veď snom mnohých študentov našej školy je vidieť svoj projekt stáť.

Ako bonbónik na torte nám na záver zvýšilo viedenské historické centrum. Pani sprievodkyňa nás zoznámila s ikonickými stavbami, pred dominantnou gotickou Katedrálou sv. Štefana sme dostali rozchod a obdivovali sme svetoznáme "straße" po svojom. Či už pri kávičke alebo v obchodoch si každý niečo našiel a nejeden z nás sa vracal na Slovensko vyzbrojený Mozartovými guľôčkami alebo keksíkmi Manner.

B. Haladová z III. A


9. 5. 2019: Z celoštátnej olympiády si náš Marek Ertl odniesol striebro!

Dnes si Marek Ertl na celoštátnej olympiáde Gaudeamus Igitur vybojoval v behu na 100 m krásne v druhé miesto. Svoj výkon si zlepšil časom 11,79 s. Skončil druhý za reprezentantom Slovenska, čo je skutočne na netrénovaného športovca v tejto disciplíne vynikajúce.

Marek, gratulujeme!!!


7. 5. 2019: Tak trochu iná hodina dejepisu

7. mája 2019 sme sa my, žiaci II. A, vybrali spolu s pani učiteľkou Vaculovou na Námestie SNP v Trnave, kde sme pietnym aktom kladenia vencov vyjadrili česť a úctu našim predkom, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes žijeme slobodným životom. Aj Slovensko si - spolu s mnohými inými krajinami - 8. mája pripomína Deň víťazstva nad fašizmom v Európe, teda deň, kedy nacistické Nemecko kapitulovalo. Dátum 8. 5. 1945 je v niektorých štátoch považovaný aj za Deň víťazstva - čo je aj ukončenie druhej svetovej vojny v Európe.

Na námestí bol pripravený sprievod a program v podobe príhovorov. Vojenská stráž úctyhodne ukladala vence k pamätníku spolu so zúčastnenými ľuďmi. Celú udalosť krásne dotváral jemný spev zboru Cantica nova, ktorý odspieval aj národnú hymnu.

Do Trnavy pri tejto príležitosti tiež zavítala aj vzácna návšteva z veľvyslanectva Veľkej Británie, ktorej veniec bol spolu s ostatnými položený k pamätníku osloboditeľov.

Bolo dôstojné si aj takýmto spôsobom pripomenúť spomínaný významný deň a my sme radi, že sme vďaka tomu zažili tak trochu inú hodinu dejepisu...

A. Závodná a L. Zigová z II. A


2. 5. 2019: Pripomínali sme si hodnoty 17. novembra a nadstavili i zrkadlo sami sebe

Vo štvrtok 2. 5. 2019 sme my prváci absolvovali vzdelávaciu exkurziu do Bratislavy. Jej cieľom bolo ukázať nám miesta, kde 17. novembra 1989 hlavne študenti a umelci demonštrovali za svoje práva a slobody a taktiež vyjadrovali svoju nespokojnosť s totalitným režimom.

Naša cesta začínala na Hodžovom námestí, kde sa to celé začalo. Odtiaľ sme sa dostali až pred Grasalkovičov palác a obišli sme celú trasu, tak ako študenti pred takmer 30 rokmi. Tento dátum sa do našej minulosti zapísal ako nežná revolúcia.

Ďalším cieľom nášho zájazdu bolo i kultúrne vyžitie v divadle Nová scéna v Bratislave na predstavení Punk-rock. Toto predstavenie niektorých učiteľov pobúrilo, iných prekvapilo, ale za seba môžem povedať, že vidieť ho bolo pre mňa veľkým zážitkom. Bol to krutý, ale pravdivý príbeh, obraz dnešnej mládeže. Posolstvo režiséra, že za správaním každého žiaka stojí problematika rodiny, bolo naozaj pravdivé. Pekne tu vyniklo, čo sa deje v psychike dospievajúceho človeka, na ktorého rodičia kladú veľké očakávania, no nemajú naňho čas... Súčasťou scény bola istá dávka dramatického napätia najmä v momentoch, keď sa hlavná postava cíti nemilovaná a koná úplne skratovo - zastrelí svojich priateľov. Veľmi sa mi páčilo, že sa herci vynikajúco vžili do deja, čím som mala ja ako divák pocit, že som súčasťou príbehu a všetky problémy, lásky, bolesti som prežívala spolu s postavami.

Ak ťa zaujímajú detaily, pozri si stránku www.punkrock.sk, kde sa dozvieš viac o príbehu, hercoch a myšlienkach autora.

Jarka Kamenická z I. B


25. 4. - 26. 4. 2019: Na župnej olympiáde sme si vybojovali aj cenné kovy

Dňa 25. 4. 2019 sa v športovej hale Družba konalo otvorenie XIII. ročníka Župnej olympiády stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Dvojdňový sviatok športu začal úvodným príhovorom Jozefa Viskupiča, predsedu TTSK, po ňom nasledoval kultúrny program tancov a neskôr prišla na rad aj ukážka bojového umenia taekwondo a tanec akrobatiek na závese. Po vyhlásení víťazov minulých ročníkov sme začali súťažiť.

Prvou disciplínou bol skok do diaľky, v ktorom Filip Gruchalák skončil na 3. mieste s výkonom 608 cm (v hode diskom získal 4. miesto - hodil 25,46 m), Miroslav Jelínek získal 5. miesto, skočil 564 cm. Nezaostávali ani žiaci prvého ročníka: Filip Jánoška, Miloš Karol a Nina Francisca Petričevič. Filip v skoku do výšky s výkonom 170 cm skončil na 3. mieste. Miloš Karol v behu na 3000 m bol šiesty (12:00,11 min.), Nina Petričevič vo vrhu guľou bola s výkonom 830 cm deviata. V behu na 800 m sa Ondrej Ambruš umiestnil na 8. mieste (2:30,12 min). Nina Dóková v behu na 400 m skončila piata (1:16,42 min.). Andrea Mišunová hodila diskom 23,84 m, Branislav Kralovič guľou 12,23 m, čím si vybojoval 3. miesto.

Olympiáda mala výbornú atmosféru a nikto sa pri nej nezranil. Víťazi si prebrali ocenenia a zaslúžené výhry. Župná olympiáda bola generálkou pred olympiádou GAUDEAMUS IGITUR, ktorá sa bude konať 9. mája 2019.

Milan Farkaš z II. A


Vyjadrenie p. učiteľky Štrbíkovej: "Chcela by som poďakovať všetkým študentom, ktorí úspešne a čo najlepšie reprezentovali našu školu na športoviskách. Obzvlášť sa chcem poďakovať študentom posledného ročníka za to, že celé štyri roky dosahovali výborné športové výsledky, čím prispeli k dobrému menu našej školy. K už spomínaným pripájam mená: Patrik Baraňovič, Kristína Schusterová, Radoslav Boča, Filip Chalabala, Diana Schatzová, Adriána Prachárová, David Ragula... Nám učiteľom bolo cťou tešiť sa z ich výborných výkonov."


23. 4. - 26. 4. 2019: V celoštátnom kole SOČ sme sa umiestnili na 4. mieste

Od utorka 23. apríla do piatka 26. apríla 2019 sa v SOŠ automobilovej v Košiciach konal 41. ročník celoštátnej prehliadky SOČ. A keďže boli v krajskom kole, v odbore č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia, úspešné obe práce z našej školy, vybrali sme sa so súťažnými prácami Knižnica NAEX (riešiteľky Kristína Tešedíková a Alexandra Malárová) a Rekonštrukcia Lodenice v Piešťanoch (riešitelia David Ragula a Radoslav Boča) na východ Slovenska i my.

Účasť na celoštátnej prehliadke najlepších z najlepších bola pre nás zaujímavou skúsenosťou. Myslím si, že samotná súťaž bola veľmi dobre zorganizovaná, za seba môžem povedať, že študenti mali vytvorené výborné podmienky na prezentovanie svojich prác. Bol som tiež príjemne prekvapený vysokou úrovňou spracovania ostatných projektov v našom odbore. Všetci študenti odviedli skvelú prácu, za ktorú boli najlepší z nich následne aj odmenení diplomami a vecnými cenami. Naša práca zaujala porotu ako štvrtá najlepšia v poradí, čo nás veľmi potešilo. Dievčatám sa tento rok poradie neušlo.

Na záver by som sa chcel poďakovať našej konzultantke Ing. B. Prachárovej, ktorá má tiež podiel na našom umiestnení, a za asistenciu Ing. Z. Mištinovej pri prihlasovaní projektu do súťaže.

David Ragula zo IV. B


Pozn. red.: klikni na oficiálne foto SOČ


11. 4. 2019: Aj my sme podporili žltú nádej narcisov ...

Onkologické ochorenia patria k tým najzávažnejším. Hádam všetci si uvedomujeme, aká náročná je ich liečba a aká dôležitá je prevencia. Preto je zásadné a dôležité o nich nielen hovoriť, šíriť osvetu, ale aj aktívne pomáhať či podporiť úsilie tých, ktorí tak robia. Príležitosť je tu každý rok.

A my sme ju aj tento rok využili a zapojili sa do celoslovenskej zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov 2019.

Ten sa konal - netradične - vo štvrtok 11. apríla. V našej škole už niekoľko dní boli pripravené narcisy i kasička, do ktorej mohli všetci, ktorí chceli, prispieť hoci i symbolickou sumou. A veruže sa takých našlo dosť, takže ku koncu vyučovania bola kasička o niečo ťažšia než na začiatku. Niektorí mali peniaze vopred pripravené, niektorí sa vzdali malinovky alebo sladkosti zo školského bufetu a prispeli hoci i drobnými.

Presnú sumu, ktorá sa vyzbierala v našej škole, sa dozvieme z okresnej pobočky Ligy proti rakovine, keďže práve ľuďom z pobočky sme odovzdali zapečatenú kasičku.

Na záver už len jedno veľké ĎAKUJEME všetkým a želanie toho, čo je v tejto súvislosti najdôležitejšie - pevného zdravia!

PaedDr. A. Vaculová


9. 4. - 16. 4. 2019: Ďalšia zložka skúšky dospelosti je za nami

V dňoch 9. 4. až 16. 4. 2019 sa opäť po roku konala v našej škole praktická maturitná skúška. Niektorí ju vykonávali formou obhajoby vlastných projektov, iní sa rozhodli pre praktickú realizáciu a predvedenie komplexnej úlohy podľa vylosovaného zadania. Na celý priebeh praktickej maturity dohliadala maturitná komisia.

Na PČOZ sme boli rozdelení podľa zamerania, tried a abecedného poradia. Najprv sme boli od 7. 30 hod. poučení o tom, ako sa správať a aké pomôcky je povolené používať, potom sme si vylosovali jednu z maturitných tém, ktorú sme mohli vypracovávať 8 hodín (geodeti 6 hodín). V odborných učebniach potom zavládlo ticho prerušované len klikaním počítačových myšiek a vŕzganím mozgových závitov. Potili sme sa až do konca vypršania nášho času. Výsledok našej celodennej snahy sme museli preniesť na papiere, ktoré sme odovzdali maturitnej komisii. Po tomto akte každého z nás zaplavil pocit šťastia a úľavy, že ďalšia časť maturity je za nami.

O mesiac nás čaká posledná časť - ústna maturita. Držte nám všetci palce!


10. 4. 2019: Vo volejbalovom turnaji sme zvíťazili!

V stredu 10. 4. 2019 sa v telocvični našej školy uskutočnil volejbalový turnaj. Na palubovku v tento deň proti sebe nastúpili iba dve družstvá - družstvo našej školy a družstvo dievčat zo susednej SOŠ obchodu a služieb. A hoci sa súperky veľmi snažili o kvalitné podania a dobré rozohrávky, nedali sme im šancu a zvíťazili sme 2 : 0 na sety. V priateľskej atmosfére sme pokračovali a turnaj sme ukončili odvetou v rámci kamarátskeho zápasu.

Anička Masaryková zo IV. B


9. 4. 2019: Výsledky súťaže Vízia študentov pre verejné priestory

Radi by sme vám touto cestou oznámili výsledky študentskej súťaže organizovanej Ústavom manažmentu STU - Vízia študentov pre verejné priestory.
Po preštudovaní všetkých odovzdaných prác sa porota rozhodla udeliť
dve druhé a dve tretie miesta nasledovne:

2. miesto: Dávid Štibraný (IV. A) - Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave,
2. miesto: Klára Maťková (IV. A) - Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave,

3. miesto: Filip Jokel a Bettina Hozáková - Stredná priemyselná škola stavebná Hurbanovo,
3. miesto: Simona Kloknerová (IV. A) - Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave.

Víťazom gratulujeme a pozývame ich na prevzatie výhry a osvedčenia zo súťaže, ktoré sa udelia v rámci ukončenia medzinárodnej študentskej súťaže Muniss, ktorá sa bude konať v Primaciálnom paláci v Bratislave dňa 24. 5. 2019.

Sme naozaj radi, že ste svojimi návrhmi obohatili verejnú diskusiu o verejných priestoroch aj z pozície študentov stredných škôl. Ak by ste sa radi venovali témam mestského rozvoja aj po ukončení strednej školy, privítame vás na programe Priestorové plánovanie v Ústave
manažmentu STU. Všetci ocenení študenti majú u nás pripravené miesto!

S pozdravom
Ing. arch. Michal Hajduk


9. 4. 2019: V krajskom kole s bronzom

V utorok 9. 4. 2019 sa v Mestskej športovej hale v Trnave uskutočnila krajská súťaž vo volejbale žiakov stredných škôl.

Do prvého zápasu sme nastúpili proti súperom z elektrotechnickej. Úvod zápasu nám nevyšiel - robili sme zbytočné chyby, čo protihráči využili vo svoj prospech. V priebehu setu sme sa dokázali vzchopiť, ale bolo neskoro a tím z elektrotechnickej set vyhral. Druhý set sme naštartovaní dobrým koncom prvého setu dokázali vyhrať. V tajbrejku za stavu 11 : 14 asi nikto nečakal, že by sme mohli ešte otočiť, ale my sme to dokázali a vyhrali ho 17 : 15. V druhom zápase sme jednoznačne prehrali s neskorším víťazom zo športového gymnázia 0 : 2. Tretí zápas nám po individuálnych chybách nevyšiel a tiež sme prehrali 0 : 2 s automobilovou.

Po víťazstve proti elektrotechnickej sme sa umiestnili pred nimi na bronzovom mieste.

Zápasy:

Športové gymnázium J. Herdu - SOŠ automobilová (2 : 0)

SPŠ stavebná D. S. J. - SOŠ elektrotechnická (2 : 1)

SOŠ automobilová - SOŠ elektrotechnická (2 : 0)

SPŠ stavebná D. S. J. - Športové gymnázium J. Herdu (0 : 2)

SOŠ automobilová - SPŠ stavebná D. S. J. (2 : 0)

SOŠ elektrotechnická - Športové gymnázium J. Herdu (0 : 2)

Tabuľka:

1. Športové gymnázium Jozefa Herdu

2. Stredná odborná škola automobilová

3. Stredná priemyselná škola stavebná D. S. J.

4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická


Jozef Daniš I. B


  • 5. 4. 2019: Krajské kolo SOČ v našej škole

Stredoškolská odborná činnosť je známa takmer každému pedagógovi a študentovi strednej školy. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať v tíme.

Vyhlasovateľom súťaže SOČ je každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným gestorom SOČ je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Súťaže sa konajú v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholením býva celoštátna prehliadka tých najlepších. Žiaci si majú možnosť vybrať zo 17 súťažných odborov podľa toho, ktorá problematika im je najbližšia. V každom odbore hodnotí súťažné práce trojčlenná odborná hodnotiaca komisia.

Realizáciou 41. ročníka krajského kola SOČ bola okresným úradom (odborom školstva) poverená práve naša škola. Termín 5. apríl 2019 bol pevne stanovený. Tomuto termínu predchádzala dlhá príprava. Snažili sme sa o to, aby sa všetci súťažiaci, ako aj členovia odborných hodnotiacich komisií v našej škole cítili príjemne a aby sme všetkým súťažiacim vytvorili rovnaké podmienky pri obhajobách ich zaujímavých prác.

Do 41. ročníka KK SOČ sa zapojilo spolu 107 autorov a spoluautorov s 87 súťažnými prácami z 20 škôl. Dve najlepšie práce z každého zo 17 súťažných odborov postúpili do celoslovenskej prehliadky, ktorá sa tohto roku bude konať v SOŠ automobilovej v Košiciach. Teší nás, že v odbore č. 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia boli úspešné obe práce z našej školy. Konkrétne práca s názvom Knižnica NAEX - riešiteľkami boli Kristína Tešedíková a Alexandra Malárová. Druhú prácu riešili David Ragula a Radoslav Boča a témou bola Rekonštrukcia Lodenice v Piešťanoch.

Držíme študentom IV. B triedy palce a veríme, že nás budú dôstojne reprezentovať v CP SOČ v Košiciach v dňoch 23. - 26. 4. 2019.


Ing. Zuzana Mištinová

metodik SOČ na škole


28. 3. 2019: Druhé miesto sa nám málilo

Vo štvrtok 28. 3. 2019 sme sa zúčastnili na školskom kole hádzanej. Zápasy sa hrali vo formáte 1 x 12 minút.

V prvom zápase sme nastúpili proti dopravnej. Na niektorých hráčoch bolo vidno, že sa hádzanej venujú aj mimo školského prostredia. No ani my sme sa medzi nimi nestratili. Úvod zápasu nám nevyšiel podľa našich predstáv a súper naše zahodené šance trestal gólmi. Keď sme začali dávať góly my, hneď sme sa stali dôstojnými protihráčmi súpera, ale tie góly prišli neskoro a nedokázali sme ani vyrovnať. Do druhého zápasu skupiny sme nastúpili proti výberu obchodnej akadémie. Väčšina zápasu sa odohrávala na ich polovičke ihriska. Po nevydarenom prvom zápase sme si náladu napravili v tomto zápase. A hoci to nebolo presvedčivé víťazstvo, naša hra sa viditeľne zlepšila.

V skupine sme obsadili druhé miesto. Keďže sa postupovalo len z prvého miesta, museli sme sa s turnajom rozlúčiť. Prvá v skupine skončila dopravná, ktorá celý turnaj nakoniec vyhrala.

Jozef Daniš I. B


28. marca 2019: Na CONECU sme videli aktuálne trendy v oblasti stavebníctva

Vo štvrtok 28. marca 2019 sme sa my druháci išli pozrieť na aktuálne trendy v oblasti stavebníctva, architektúry i dizajnu. Naša cesta v tento deň smerovala do bratislavskej Incheby na 40. medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO.

Veľtrh sa v tomto roku niesol v znamení zdravého bývania, úspory energií a dizajnových riešení. Videli sme rôzne zaujímavé materiály a komponenty na stavbu a rekonštrukciu - tehly, stavebné hmoty, panely, umývateľné nátery, podlahové a strešné krytiny, okná, dvere, kotly, krby, záhradné pergoly a tieniace mechanizmy, bazény a ich prekrytia, ale aj dizajnové svietidlá. Našu pozornosť upútali technológie na inteligentné a bezdrôtové ovládanie domácnosti či interiérový aj exteriérový nábytok. Mňa však najviac zaujali solárne škridly a bezpečnostné okno, ktoré odolá zlodejom aj hurikánu. Pozornosti chlapcov neunikli ani stavebné mechanizmy a úžitkové vozidlá. Úplnou novinkou bol tento rok tzv. modulárny drevodom - kompletne zariadená drevostavba, ktorá bola vopred zmontovaná vo fabrike. So záujmom sme si prezreli nielen exteriér, ale aj interiér takýchto stavieb a porovnali ich s klasickými murovanými domami.

Všetci vystavovatelia nám ochotne prezentovali svoje produkty. Dostali sme aj veľa zaujímavých suvenírov a prospektov. Na výstave sa mi veľmi páčilo a rád by som šiel i nabudúce.

Milan Farkaš z II. A


22. marca 2019: Vo florbale sme skončili na 2. mieste

V piatok 22. 3. 2019 sme sa zúčastnili na dievčenskom finále majstrovstiev okresu vo florbale. Hrali sme o 1., 2. alebo 3. miesto proti dvom trnavským stredným školám: Strednej zdravotníckej škole a Pedagogickej a sociálnej akadémii blahoslavenej Laury.

V prvom zápase boli našimi súperkami dievčatá zo zdravotníckej školy. Aj keď sme bojovali z plných síl, nestačili sme na ne a po ťažkom boji sme zápas prehrali 1 : 3. V druhom zápase proti sebe nastúpili dievčatá zo zdravotníckej školy a z pedagogickej akadémie. I v tomto boji lepší výkon podalo družstvo zo zdravotníckej - dievčatá zvíťazili 3 : 1, čím si zabezpečili 1. priečku. Boj o 2. miesto sme museli zviesť proti súperkám z pedagogickej akadémie. Bojovali sme, ako sa len dalo, až sme zápas napokon vyhrali 3 : 1.

Porážkou pedagogičiek sme si zabezpečili striebornú pozíciu. Naše súperky sa umiestnili na treťom mieste.

Peťa Trubirohová z II. A


21. 3. 2019: V Matematickom klokanovi si mnohí vyskákali cenný úspech

Dňa 21. 3. 2019 sa tak isto ako každý rok konala súťaž Matematický klokan, v ktorej nejde úplne o to, čo sme sa doteraz naučili na hodinách matematiky, ale skôr o logické rozmýšľanie.

Ráno sme čakali pred dverami geodetickej učebne plní očakávania, aké otázky nás čakajú tento rok. Vždy je to tak, že prvých 8 otázok je najľahších, potom ide 8 stredne ťažkých a nakoniec 8 najťažších otázok. Niekedy sú úlohy naozaj poriadne náročné. Tento rok sa na súťaži zúčastnilo z našej školy celkovo 37 žiakov v 2 kategóriách:

22 žiakov 1. a 2. ročníka súťažilo v kategórii Kadet O12, v ktorej sa najlepšie umiestnila Daniela Brisudová z II. B (64. - 69. miesto) a Nicolas Bajrovič z I. B (70. - 76. miesto). Vo vyššej kategórii Junior O34 (tretiaci a štvrtáci) bol najúspešnejší Patrik Vrbovský z III. B (29. - 31. miesto) a Alexandra Horváthová zo IV. B (33. - 37. miesto). V teste bolo 24 úloh rozdelených podľa úrovne náročnosti: 3-bodové, 4-bodové, 5-bodové.

Ďalší úspešní žiaci sú: Jakub Beňa z II. B, Laura Presalovičová z I. B, Martin Felčír z I. A a David Ragula zo IV. B.

Všetkým šikovným klokanom vo svojom obrovskom skoku v oblasti matematiky srdečne blahoželáme!


19. 3. 2019: V silovom päťboji sme získali striebro

V piatok 19. 3. 2019 sme sa zúčastnili na okresnom kole v silovom päťboji stredných škôl. Tento ročník sa konal na SOŠ obchodu a služieb v Trnave a svoje sily si prišli zmerať žiaci zo 6 stredných škôl. Našu školu reprezentovalo 5 chlapcov v týchto disciplínach: bicepsový zdvih, tlak na lavičke, drep s činkou vzadu, kľuk na bradlách a zhyb.


Poradie umiestnenia škôl je nasledovné:

1. miesto - Gymnázium Jána Hollého

2. miesto - SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča

3. miesto - SOŠ automobilová

4. miesto - SOŠ obchodu a služieb

5. miesto - SPŠ dopravná

6. miesto - Gymnázium Angely Merici


Napriek vysokému odhodlaniu sme skončili na chválitebnom 2. mieste. Veríme, že v nasledujúcich ročníkoch dobyjeme aj 1. priečku.

Šimon Sabo I. B


14. 3. - 21. 3. 2019: Londýn a Škótsko - školský poznávací zájazd

Je štvrtok 10.00 hod. a my sme už všetci desiati pripravení nastúpiť do autobusu. Podávame vodičovi kufre a celý svet sa zdá byť veselší. Ovládlo nás vzrušenie - chystá sa niečo nové, neznáme a my sme v centre diania! Týždeň v cudzine, žiadna škola, ale aj to je oproti Anglicku maličkosť. Pred pol jedenástou vodič štartuje a my vyrážame.

Cesta, ktorá prstom na mape zaberie dvadsaťštyri sekúnd, trvá v skutočnosti dvadsaťštyri hodín. Cez Bratislavu do Českej republiky - v Brne doplnili autobus českí študenti - v Prahe sme vyzdvihli sprievodcu a potom už rovno cez Nemecko, Belgicko do francúzskeho prístavu v Calais. Na pumpách sme pravidelne tankovali zásoby jedla (akoby sme doma nevybrakovali komory) a porovnávali zahraničné WC so slovenskými. Dlhú chvíľu v autobuse nám krátili elektrické zásuvky a voľná wifina, no najlepšia bola práve prítomnosť spolužiakov, ktorá spôsobila, že aj taká dlhá cesta bola úžasná.

V Calais sme sa podrobili kontrole občianskych preukazov a potom nás už zhltol vlak dopravnej spoločnosti Eurotunnel. Trasu 50 km sme zdolali za 35 minút niekoľko desiatok metrov pod Lamanšským prielivom. Zakrátko nám pípli esemesky, že sme prekročili hranice, a odrazu všetko šlo akosi rýchlejšie - autobus jazdí po opačnej strane cesty, za oknom prebleskujú murované domy s množstvom komínov... Onedlho sme vystupovali pri parku v Greenwich. Až vtedy som naozaj pochopila, čo znamená, že v Anglicku je tráva zelená. Teraz sa to skutočne začalo.

Ako páni sme sa stavali jednou nohou na ľavú pologuľu, druhou na pravú a odušu fotili panorámu veľkomesta. Hneď na začiatku sme zažili slávne londýnske "Tube", čiže metro. Ľudia sa miešali jeden cez druhého, no organizácia bola ohromná. Rýchle eskalátory, ľudia napravo a popri nich sa ponáhľali ďalší cestujúci, aby chytili linku. Historické centrum sme pochodili krížom-krážom. Po toľkom sedení v autobuse sme nepotrebovali lepšiu rozcvičku. Londýn na nás dýchol svojou multikultúrou. Rušné ulice, natlačené metro, ale nevšimla som si jedinú otrávenú tvár z plných chodníkov. Že by zvyk alebo tolerantnejší prístup? Na záver dňa sme dostali rozchod na ikonických miestach, ako sú Leicester Square, Piccadilly Square a Oxford Street. Myslím, že každý z nás študentov v tej chvíli blahorečil človeku, ktorý vymyslel internetovú navigáciu. Od čínskej štvrti po Primark - s Google mapami sa človek nestratí.

Navečer nás čakal presun do Edinburghu. Po celodennom chodení sme spali podstatne viac než predchádzajúcu noc a dážď medzitým spustil svoju pesničku. Zobudili sme sa do Edinburghu zahaleného hmlou. Mrholilo, tak sme sa vyzbrojili dáždnikmi a šliapali k Edinburgh Castle. Na programe bola škótska história, Mária Stuartová a mokrá prechádzka po Kráľovskej míli - najznámejšej edinburghskej ulici, ktorej názov "míľa" je naozaj príznačný. V centre sme si počas rozchodu vyhrnuli goliere a manévrovali dáždnikmi, ale náladu nám to pokaziť nedokázalo.

A potom prišiel ten kľúčový okamih. Autobus nás odviezol na parkovisko pred supermarket Morrisons, kde si nás mali vyzdvihnúť rodiny. Myslím, že všetci boli trochu nervózni. Predsa len ide o inú kultúru, cudzí jazyk a cudzích ľudí. Navyše, čo ak nám dajú ochutnať haggis? (Tradičné škótske jedlo - ovčí žalúdok plnený vnútornosťami.) Väčšina turistov sa zhoduje, že jeden hlt je priveľa... Ako sme však čoskoro zistili, na obavy nebol dôvod. My desiati sme boli rozdelení medzi štyri rodiny. Hádam najväčším rozdielom v porovnaní s našimi zvykmi bolo to, že si domáci nezvyknú vnútri vyzúvať topánky. Raňajkovali sme cereálie, ochutnali i pomarančový džem a prejedali sme sa hriankami.

Kým nás Edinburgh privítal dažďom a mokrým snehom (údajne tam nepadal sedom rokov), pri Loch Ness sme si nemohli želať krajšie počasie. Jazda cez škótsku vysočinu bola úchvatná! Holé trávnaté kopce, vietor, úžasné výhľady, pasúce sa ovce, divé, nezaľudnené oblasti. Taký protiklad oproti Londýnu! V cieli sme v originálnom "shope" chutnali "fish and chips" - tradične servírované na novinovom papieri. Plavbou po jazere sme sa mohli na vlastné oči presvedčiť o zakrivení zemegule, sledovať členité dno na radare a pozorovať pohyblivé bodky, ktorými boli ryby. Neobjaví sa Nessie? Prednáška v angličtine o tunajších zaujímavostiach dodala plavbe náučný charakter a podporila zámer učiť sa tento jazyk. Kto by tomu veril, že na dne Loch Ness bolo menej ľudí ako na Mesiaci?

Briti zvyknú veľa hovoriť o počasí, no kým pri Loch Ness vyšlo nádherne, v St. Andrews bolo ešte o inom. Obloha modrá ako more pod ňou, vlny narážali na breh a azúrová farba taká jasná, že sa nedalo brániť žmurkaniu. Zrúcaniny katedrály, ktorú sme navštívili, v sebe ukrývali tajomstvá minulosti a budili zvláštny dojem pokoja, až človek dostal pocit, že sa plahočí zbytočne - čas ho aj tak dobehne. My sme dopadli rovnako. V utorok nás poslednýkrát v posteliach zobudilo škriekanie čajok. Budík to dorazil, zobrali sme kufre, rodiny nás odviezli na zraz a rozlúčili sa, aby sme sa viac nestretli.

Nadobro opúšťame Škótsko. Autobus vyberal zákruty cez nerovnú krajinu, prekonával zvlnené cesty a nám sa na jazykoch rozpúšťali škótske karamelky fudge. Sladké ako náš pobyt tam. Na škótsko-anglických hraniciach sme dychčali do kopca k Hadriánovmu múru a vzdorovali nárazom vetra. Fotky odtiaľ sú veľmi "rozfúkané". O to zarážajúcejšie je, ako Rimania pred takmer dvoma tisíckami rokov postavili veľkolepú stavbu v takých nemilosrdných podmienkach.

Poobede nás opantalo čaro mestečka York, jeho neskutočná architektúra, spletité zákutia a najkratšia ulička s najdlhším názvom. Vymietli sme Poundland, kde bolo všetko za jednu libru, v tieni katedrály sme zažili pocit mravcov a ďalší deň bol za nami. Na noc sme sa zložili v hoteli blízko mesta a v stredu tu znova bol Londýn.

Zážitky z metra doplnilo cestovanie double-deckerom, pri Temži sme vystihli chvíľku, keď sa otváral Tower Bridge, a rýchlovýťah nás vyviezol tridsaťpäť poschodí na vrchol mrakodrapu Walkie-Talkie. Na obdiv sa nám vystavila Sky Garden. Jeden z početných dôkazov, že Londýnčania vedia, ako zakomponovať zeleň do mesta. Lepší príklad ako Hyde Park, ktorý bol našou ďalšou zastávkou, sa hádam ani nenájde. Zeleň, športovci a veverička, ktorá dobehla až k nám a zobrala si z ruky spolužiaka sušienku. Kávička pri jazere s labuťami... pomaly nastal čas zberať sa k autobusu. Tým sme boli nútení dať bodku za naším výletom.

Ubehlo to neuveriteľne rýchlo. Každý okamih bol jedinečný, zážitky nezabudnuteľné a to hlavne vďaka profesionalite sprievodcu, skvelému kolektívu a v neposlednom rade pani profesorke, ktorej vďačíme za celú organizáciu a veľa nových vedomostí. Dokonca neslávne známe anglické počasie nám prialo - za celý čas pršalo raz. Myslím, že každý by rád zostal dlhšie, ale čas nepustí. Tak sme nasiaknutí atmosférou starého aj moderného Anglicka a Škótska nasadli do autobusu na spiatočnú cestu s ťažšími kuframi, anglickými sladkosťami, drobnými darčekmi pre najbližších, vyzbrojení desiatkami fotiek. Každý si v sebe nesie niečo iné, čo bolo preňho "naj", a ťažko sa rozhodovať, ale viem, že odteraz kedykoľvek zbadám na obrázku London Eye, vybavím si pocit mať pod sebou Temžu a hľadieť z výšky na Londýn...

Haladová Barbora III. A


12. - 14. 3. 2019: Maturita - formalita?

12. - 14. 3. 2019 sa pre nás štvrtákov začala prvá časť skúšky dospelosti. V areáli školy sa miešali rôzne pocity a viacerí z nás mali obavy, no zároveň veľké očakávania. Prvý deň sme najprv dopoludnia písali test zo slovenského jazyka a literatúry. Dvadsať žiakov IV. B dokonca maturovalo na počítačoch, čoho výhodou bolo, že sa hneď dozvedeli svoje výsledky. V poobedňajších hodinách sme sa popasovali so slohovou prácou. NÚCEM ani tento rok "nesklamal" - do testovej časti boli zaradené otázky, ktoré nie sú v obsahovom vzdelávacom štandarde, a preto nie všetci sme na ne dokázali správne odpovedať.

Ďalší deň sme písali test a slohovú prácu z vybraného cudzieho jazyka. Na slovenský jazyk sme mali podstatne viac času ako na cudzí jazyk, čo nie každému vyhovovalo. No myslím si, že sme to všetci zvládli. No a vo štvrtok nasledovala posledná písomná (v prípade niektorých žiakov opäť elektronická) maturitná skúška z matematiky. Matematika je voliteľný predmet, na ktorý si trúfli iba niektorí.

Písomná forma odštartovala sériu maturitných čiastkových skúšok, ktoré vyvrcholia ústnou formou. No ešte predtým musíme v apríli zvládnuť praktickú časť maturít.

Týmto by som chcela popriať veľa šťastia a pevných nervov všetkým študentom, ktorých čaká spomínaná praktická časť.


13. 3. 2019: Boli sme na exkurzii v stavebninách

Počas písomnej maturity z anglického a nemeckého jazyka sme sa my tiskári zúčastnili na exkurzii do novootvorených Stavebnín DEK, s. r. o., v Trnave, ktoré vo svojom sortimente ponúkajú stavebné materiály na strechy, fasády, izolácie a hrubú stavbu. S našou triednou učiteľkou sme si prezreli všetko, čo sme v stavebninách objavili. Okrem strešných, izolačných materiálov, strešnej krytiny a strešných okien nás zaujali aj materiály z bridlice a prírodného kameňa. Niektorí aj konečne pochopili, na čo jednotlivé stavebné prvky slúžia.

Aj keď nám exkurziu znepríjemňovalo daždivé počasie, všetci sme si to v tento deň užili.

Viktória Škreková z III. C


13. 3. 2019: V živote sa otázke financií nevyhne nikto z nás...

V stredu 13. 3. sme sa zúčastnili na prednáške o finančnej gramotnosti pre druhý ročník.

Začínali sme o 8.00. Pani učiteľky, ktoré nám v tento deň odborne prednášali, nás rozdelili do 3 skupín. Postupne sme prechádzali tromi triedami (II. A, I. A a učebňou ekonomiky). My sme začínali v našej triede. Všetky učebne sú vedľa seba, takže sme boli všetci blízko. Po hodine a pol sme odchádzali do ďalšej učebne na inú prednášku. Naša prvá prednáška bola zameraná na poisťovne. Pani Ing. Ježovičová nám porozprávala, aké poisťovne existujú na trhu a aká je ich úloha. Pani učiteľka mala problém s počítačom, tak som jej musel pomáhať. Druhá prednáška sa týkala daní. O nich nám rozprávala p. Ing. Ševčíková. Dozvedeli sme sa, kde všade sa musia platiť dane a prečo. Mňa osobne táto časť príliš nebavila, predsa len išlo o samé tabuľky a čísla, ale aj tak som sa dozvedel veľa nových vecí. Tretia a už konečne posledná prednáška bola o nehnuteľnostiach. O nich nám rozprávala p. Ing. Vranková. Do tejto debaty sme sa zapájali aktívnejšie už aj my, pretože sme niečo o domoch vedeli, respektíve o tom, čo všetko je potrebné pri kúpe a zariadení domu.

Všetky prednášky skončili o 12.25. Som rád, že sme mali možnosť zlepšiť si finančnú gramotnosť a že sme sa mohli na takejto akcii zúčastniť. A hoci niektoré časti neboli pre mňa záživné, viem, že v živote sa otázke financií nevyhne nikto z nás...

Janko Sedlák z II. A


13. 3. 2019: Učili sme sa poskytnúť prvú pomoc

V stredu 13. marca sme sa my prváci zúčastnili na 2. Cvičení na ochranu života a zdravia.

Cieľom cvičenia bolo naučiť nás dokázať podať prvú pomoc ľuďom v ohrození života. Pracovníčka červeného kríža nám prakticky vysvetlila, ako poskytnúť prvú pomoc, ošetrovať rôzne zranenia, ako sa správať pri dopravných nehodách, transportovať pacienta a vykonávať súbor výkonov na okamžité zaistenie alebo obnovenie prietoku okysličenej krvi mozgom u osoby s náhlym zlyhaním funkcie dýchania a krvného obehu. Aj keď sme už mnohé veci vedeli, našli sa aj takí, ktorí boli prekvapení spôsobmi, ako sa dá pomôcť blížnemu. Po výklade a názorných ukážkach sme si mohli sami na figuríne vyskúšať masáž srdca a umelé dýchanie.

Verím, že po tomto poučení a prednáške sa o svoje zdravie naozaj nebudeme musieť báť.

Jarka Kamenická z I. B


13. 3. 2019: Zúčastnili sme sa na odbornej prednáške o izolačných materiáloch ISOVER

Počas písomných maturít zo slovenského jazyka a literatúry sme sa my tretiaci 13. 3. 2019 zúčastnili na odbornej prednáške, ktorá nás obohatila o vedomosti z oblasti izolácií, spôsobu ich výroby, vhodného použitia a následného recyklovania.

Dvaja odborníci (jeden z nich bol dokonca náš bývalý žiak) nám v tento deň v jedálni školy prezentovali produkty celosvetovo známej značky izolačných materiálov ISOVER. ISOVER je divízia francúzskeho koncernu Saint-Gobain. Ide o najväčšieho výrobcu tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií s pôsobnosťou a výrobnými závodmi po celom svete.

Nás zaujal veľký sortiment produktov zo sklenej a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu EPS a PIR. Dozvedeli sme sa, že okrem tradičných výrobkov určených na izoláciu fasád, šikmých a plochých striech, podláh, stropov, stien, podhľadov a potrubných rozvodov ISOVER ponúka aj produkty z materiálov slúžiacich na ochranu pred nadmerným hlukom, prispievajúcich k zvýšenej požiarnej odolnosti objektov a rôznych technických a technologických zariadení.

ISOVER je voľba, ktorá vďaka svojej kvalite a vynikajúcim tepelno-technickým parametrom je využiteľná na výstavbu pasívnych a nízkoenergetických rodinných domov, ktoré sú dnes veľmi vyhľadávané.

Táto prednáška bola ozvláštnená nielen výkladom, ale aj ukážkami a videami.

Interakcia medzi prednášajúcim a študentmi bola podporená kladením otázok a následným ozrejmením a odpoveďami prednášajúceho.

Dominika Zifčáková z III. B


12. 3. 2019: V prípade núdze dokážeme pomôcť

V utorok 12. marca sme sa my druháci zúčastnili na 4. Cvičení na ochranu života a zdravia. Rozprávali sme sa o tom, čo máme robiť, keď nám hrozí nejaké nebezpečenstvo.

O 8.30 sme sa všetci stretli na ihrisku vedľa malej telocvične. Niektorí chvíľu meškali, ale my sme ich počkali. Najprv sa nám všetkým prihovoril pán riaditeľ, pričom zdôraznil, ako sa máme správať cestou do Kamenného mlyna, kde sa naše branné malo uskutočniť. Keďže bolo dosť chladno, všetci sme sa po príchode do "Kamenáča" vrhli na horúci čaj, ktorý sme si mohli kúpiť v blízkej reštaurácii. Potom nám pán Gašparík prednášal o prvej pomoci. Dozvedeli sme sa, na aké telefónne čísla treba volať v nebezpečenstve, čo robiť pri zlomeninách, ale aj ako sa zachovať, keď je niekomu zle alebo sa niekto vážne zranil.

Naše branné skončilo okolo dvanástej hodiny. A hoci sme boli uzimení, odchádzali sme do školy s pocitom, že v prípade ohrozenia života dokážeme sebe, ale i druhým pomôcť.

Janko Sedlák z II. A


6. 3. 2019: Diskusia so županom TTSK nás v mnohom obohatila

Dňa 6. 3. 2019 sme sa ako výber tretiakov našej školy zúčastnili na inšpiratívnej a zaujímavej debate v hoteli Holiday Inn. Hlavným hosťom stretnutia bol župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, taktiež Miroslav Kollár - primátor mesta Hlohovec, Rastislav Cenký a iní...

Diskutovali sme o doprave, cestnej infraštruktúre a jej riešení (napríklad aj prostredníctvom monitorovacích systémov mostov). Nás zaujala problematika častého sľubu kandidátov v predvolebných kampaniach týkajúca sa vybudovania hustej siete diaľnic. V tejto diskusii sa však otvorene hovorilo o tom, že percentuálne by našej krajine a samosprávnemu kraju prospelo, ak by sme si určili priority a v prvom rade odstránili havarijné, nevyhovujúce a zlé stavy mostov a cestných ťahov, ktoré by mohli prispieť k rýchlejšiemu vyriešeniu úzkej dopravy, než neustále budovať hustú sieť diaľnic stavanú v časovom horizonte podobne ako Bratislava - Košice viac ako 40 rokov. Zarážajúce bolo, že v trnavskom kraji je 44 % nevyhovujúceho stavu infraštruktúry.

Počas rozhovoru redaktorky s hosťami sme sa sami zamýšľali nad riešením jednotlivých problémov, ktoré sa nás ako mladých občanov trnavského kraja týkajú. Veď aj my chceme byť participujúcimi a aktívnymi občanmi!

Na záver sme sa mohli otvorene zapojiť do debaty.

Dominika Zifčáková & Paťo Michálek z III. B


4. 3. - 9. 3. 2019: Lyžovali sme v Kremnici

Ako každý rok, tak aj tento sme sa mohli my prváci zúčastniť na zimnom telovýchovnom kurze od 4. 3. do 9. 3. 2019 v lyžiarskom stredisku Skalka aréna v Kremnici.

Zámerom bolo nielen si oddýchnuť, ale sa aj zabaviť a niečo sa naučiť. To sa týkalo najmä tých spolužiakov, ktorí po prvýkrát stáli na lyžiach. No aj tí, čo sa pravidelne venujú tomuto zimnému športu, mali čo robiť, aby stíhali inštruktorom.

Ubytovaní sme boli v chate Minciar, odkiaľ sme denne vyrážali na svah. Mnohí z nás sa na ňom cítili ako ryba vo vode, iní zas boli bojazliví. Niektorí mali šťastie a na lanovku sa dostali hneď v pondelok. Začiatočníci sa mohli ňou zviesť až vtedy, keď mali istotu, že si nezlámu končatiny.

Tento úžasný týždeň sprevádzalo vynikajúce počasie - slniečko nás na svahu šteklilo svojimi lúčmi, ale sneh nám neroztopilo. Dokonca sme sa zaobišli aj bez vážnych zranení.

Kurz nám dal väčšiu príležitosť sa ako trieda, ale aj ako ročník lepšie spoznať a získať si nových kamarátov. Myslím si, že tí, čo sa nezúčastnili na kurze, môžu ľutovať, lebo zimný telovýchovný kurz sa jednoducho pre vynikajúcu atmosféru a zážitky neodmieta!

J. Kamenická z I. B


4. 3. 2019: Na Veluxe v Brne sa nám veľmi páčilo

Spoločnosť VELUX každoročne organizuje prednášky a workshopy pre študentov škôl s priemyselným zameraním. Práve na takúto akciu sme v pondelok 4. 3. 2019 vyrazili do susedného Česka do Brna. Okrem nás Trnavčanov prišli aj žiaci z Bratislavy, Košíc a Rožňavy. Architekti z Česka aj Slovenska nám rozprávali o zdravom životnom prostredí, ako správne navrhnúť stavbu, aby sme dosiahli dostatočnú svetlosť a vzdušnosť izieb. Dozvedeli sme sa, koľko luxov, teda svetelných lúčov, potrebujú jednotlivé miestnosti, ale aj aká je správna koncentrácia CO2 vo vzduchu. Po prednáške sme absolvovali prehliadku firemných priestorov, videli sme rôzne typy strešných okien a svetlíkov. Predstavili nám systém VELUX ACTIVE, ktorý umožňuje ovládať strešné okná pomocou aplikácie v mobile. Potom sme sa presunuli do dielne, kde nám stavebný technik predviedol montáž strešného okna, pri ktorej mu asistovali žiaci. Nasledovala ďalšia prednáška, tentoraz sme videli realizácie projektov z celého sveta. Boli medzi nimi práce významných architektov, ale aj študentov. Nakoniec si organizátori pre nás pripravili workshop, kde sme mali možnosť využiť nadobudnuté vedomosti. Rozdelili sme sa do skupín, dostali zadaný pôdorys a našou úlohou bolo správne navrhnúť strešné okná. Každá skupina svoj návrh potom prezentovala a architekti ho ohodnotili.

Prednášky sa nám všetkým veľmi páčili, naučili sme sa veľa nového a načerpali inšpiráciu pre naše budúce projekty.

Nina Bukorová z II. A


21. 2. 2019: Budeme raz brániť svoju vlasť ako profesionálni vojaci?

Vo štvrtok 21. februára sa záujemcovia štvrtého ročníka zúčastnili na prednáške Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prednáška bola zameraná na informovanie študentov o potenciálnom štúdiu na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a práci v ozbrojených silách. Prednášku viedli dvaja príslušníci hodnosti kapitán a nadporučík a svoje informácie prezentovali prostredníctvom prezentácie. Prednáška bola zaujímavá a v mnohom i veľmi podnetná.

Andrej Šipka zo IV. C


14. 2. 2019: Boli sme na Noci architektúry v Bratislave!

Sme zamilovaní do architektúry, povedali si študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave, keď 14. februára, v Deň všetkých zamilovaných, uskutočnili projekt Noc Architektúry, ktorý otvára na jednu noc brány fakulty a premieňa ju na galériu toho najzaujímavejšieho, čo sa v škole za posledný semester vytvorilo. I tento rok sme boli ohromení šikovnosťou a kreativitou mladých študentov.

Vo vstupnej aule nás očarilo mnoho bielych balónov a farebných svetiel. Pre záujemcov boli pripravené odborné prednášky a takmer v každej z učební nás zaujali vystavené modely moderných miest a domov. Taktiež sme tu mohli obdivovať terajšie prototypy vznášadiel a áut. V niektorých častiach školy sme sa dokonca cítili ako v umeleckej škole - na chodbách nás upútali vystavené obrazy architektúry, portréty, figúry i perokresba.

Celý večer priestormi školy znela moderná hudba, čo tejto akcii pridalo na úžasnej atmosfére.

Noc architektúry by mal rozhodne absolvovať každý, kto má záujem čerpať inšpiráciu a nové skúsenosti.

Jarka Kamenická z I. B


8. 2. 2019: Postup do ďalšieho kola volejbalového turnaja

Dňa 8. 2. 2019 sa v telocvični susednej Strednej odbornej školy obchodu a služieb odohralo prvé kolo volejbalového turnaja stredných škôl. Prvého kola sa zúčastnili iba dve mužstvá, a to mužstvo našej školy a mužstvo domácich. Do zápolenia sa mala zapojiť ešte trnavská Obchodná akadémia, no nezostavila chlapčenský tím, preto v tento deň súperili iba dve družstvá.

Na začiatku prvého setu bol priebeh zápasu vyrovnaný - po každom podaní sa menilo skóre. No potom, ako sme rozohrali hru, nemal súper šancu a hneď sme sa dostali do 5-bodového náskoku, ktorý už naši protihráči nedokázali dobehnúť. Druhý set začal vyrovnaným súbojom - do stavu 10 : 9 sme si len menili podanie. Zvyšok hry bol už len v našej réžii a postup sme si nenechali ukradnúť.

Po súťažnom stretnutí sme si zahrali medzi sebou ešte jeden priateľský zápas. Učitelia chceli vidieť, aké talenty budú mať nadchádzajúci rok, keď odídu opory zo štvrtého ročníka.

SOŠ OaS - SPŠ stavebná "A" 0 : 2 na sety

Priateľský zápas:

SOŠ OaS - SPŠ stavebná "B" 0 : 2 na sety

J. Daniš z I. B


5. - 6. 2. 2019: Generálka maturitnej skúšky zo slovenčiny a matematiky

Dňa 5. - 6. 2. 2019 sa vybraní štvrtáci zišli v internetových učebniach našej školy, aby si s mesačným predstihom na vlastnej koži vyskúšali generálnu skúšku maturitnej skúšky zo slovenčiny a matematiky. Naozaj išlo len o skúšku, pretože výsledky oboch testovaní boli len dobrou informáciou pre tých, ktorí pôjdu v marci maturovať elektronickou formou. No táto skúška bola potrebná aj preto, že NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) si ňou preveroval záťaž systému a zvládnutie "online" elektronickej formy našou školou. Žiaci počas testovania zo slovenčiny mohli 105 minút riešiť 64 úloh zameraných nielen na čítanie s porozumením, ale aj na vedomosti z materinského jazyka a literatúry. Niektorí boli spočiatku vyľakaní, čo príde, no po testovaní sa takmer všetci usmievali - test im pomohol odhaliť svoje schopnosti, ale aj slabiny. Iné to nebolo ani z matematiky - maturanti si preverovali svoje vedomosti zo základov matematiky, planimetrie, stereometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky. Na zvládnutie týchto tém dostali 155 minút, keďže ešte 5 minút dostali navyše (aj zo slovenčiny) za prenos odpovedí do papierových odpoveďových hárkov.

Záverečným odoslaním svojich odpovedí sa testovaní maturanti dozvedeli, ako by sa im darilo na tzv. ostrej maturite. Niektorí boli so svojím výsledkom spokojní, iní si uvedomili, že do 12. 3. ešte majú čo doháňať. Nech je tak či onak, všetkým držíme na maturitnej skúške v marci palce!


31. 1. 2019: V medziročníkovom florbalovom turnaji zvíťazili štvrtáci

Koncom januára sa konal v našej škole medziročníkový florbalový turnaj. Začínali sme o ôsmej hodine ráno a o prvé miesto sme bojovali celé dopoludnie. Aj napriek snahe všetkých tried sa víťazom mohol stať len jeden ročník.

Rebríček umiestnenia:

Prvé miesto: 4. ročník

Druhé miesto: 2. ročník

Tretie miesto: 1. ročník

Štvrté miesto: 3. ročník

Všetky zápasy boli napínavé, ale najlepší bol zápas medzi druhákmi a štvrtákmi. Druhákom ušlo prvé miesto iba o 2 góly. My prváci sme si turnaj veľmi užili. Bola to dobrá skúsenosť a tešíme sa na ďalší ročník turnaja.

Richard Strapák, Šimon Sabo z I. B


23. 1. 2019: Ocenenie víťaziek literárnej súťaže Osmičková esej

Rok 2018 bol plný okrúhlych výročí. Za všetky spomeňme aspoň sté výročie konca 1. svetovej vojny alebo sté výročie vzniku Československej republiky. Možno treba spomenúť aj päťdesiate výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy či 80 rokov od Mníchovského diktátu...

Aj my sme sa rozhodli pripomenúť si všetky tieto výročia literárnou súťažou "Osmičková esej". Išlo o súťaž v písaní esejí, v ktorých autori mali spracovať pohľad na historické udalosti, ich odkaz či aktualizáciu.

Termín odovzdania súťažných prác bol síce 17. november (historicky pamätný deň), kým sa však porota zišla a poradila, chvíľu to trvalo. Rozhodovanie bolo o to náročnejšie, že - ako sa ukázalo - písanie takýchto tematických esejí bolo väčšou výzvou, než sme predpokladali, takže účasť v súťaži bola skromná.

Porota (Mgr. Červenková, PaedDr. Janotková, PaedDr. Vaculová) napokon rozhodla, že bez určenia poradia ocení Barboru Haladovú z III. A a Simonu Kloknerovú zo IV. A.

Obom študentkám ďakujeme, srdečne blahoželáme a dúfame, že ich potešia aj poukazy na nákup v kníhkupectve - pre každú v hodnote 30 eur. A my ďakujeme rodičovskej rade za tento príspevok!

PaedDr. Vaculová


17. 1. 2019: Radoslav Boča zvíťazil v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

Okresný úrad Trnava - odbor školstva v spolupráci s hlohovským centrom voľného času Dúha a okresnou komisiou Olympiády v nemeckom jazyku zorganizovali 17. januára 2019 okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Na olympiáde sa zúčastnil aj náš žiak Radoslav Boča zo IV. B. Súťažil v kategórii 2D a získal 1. miesto. Súťaž pozostávala z čítania s porozumením, z gramatického testu, posluchu a konverzácie. Rado postúpil do krajského kola, v ktorom bude súťažiť so žiakmi iných stredných odborných škôl.

Je smutné, že sa nemecký jazyk prestáva v stredných školách učiť, hoci žijeme v nemecky hovoriacej oblasti a naši mladí ľudia by mali možnosť presadiť sa práve na tomto trhu práce.

Radovi v krajskom kole prajeme veľa úspechov a držíme mu palce!

Mgr. Uhríková


16. 1. 2019: Víťazka okresného kola Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16. januára 2019 sa žiačka našej školy Adriana Prachárová (zo IV. B) zúčastnila na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Jazykové zdatnosti v tento deň prišlo ukázať 23 žiakov z celého okresu. Vo svojej kategórii Adriana súťažila proti 7 adeptom na víťaza. Súťaž bola pre nás mimoriadne úspešná, Adriana zvalcovala konkurenciu, a to doslova!

Súťaž pozostávala z 2 častí. Písomnú časť tvorili úlohy zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Po nej nasledovalo vyhodnotenie, pričom do ústnej časti postúpili len tí najlepší z písomnej časti.

V ústnej časti museli súťažiaci preukázať svoje schopnosti a zaujať porotu rozprávaním príbehu podľa obrázka.

Adriana svoje mimoriadne kvality potvrdila hlavne v ústnej časti a presvedčila porotu o svojom prvenstve.

Dňa 13. februára nás čaká krajské kolo, o výsledku vás budeme určite informovať.

Držte všetci palce!

Fingers Crossed

Mgr. Chreneková


21. 12. 2018: Vianočné zvonenie

Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami bolo takmer z každého kúta cítiť jemné chvenie sprevádzané chytľavou melódiou kolied šíriacich sa počas prestávok zo školského rozhlasu do našich myslí. Každého z nás si podmanilo to čarovné slovo, ktoré otvára brány do všetkých sŕdc a vyvoláva na tvári prirodzený, nenútený úsmev. Áno, aj v našej škole sa v piatok "zvianočnievalo". A túto krásnu, tajomnú atmosféru blížiacich sa Vianoc umocnili ešte aj tiskári z III. C, ktorí nás v tento deň pozvali do vestibulu školy na vynikajúci nealkoholický punč a sladké koláčiky. Práve oni sa spolu s pani učiteľkou Ježovičovou postarali o to, aby sme si mohli vychutnať punč i sladké dobroty až do záverečného zvonenia.

Vianočné zvonenie dalo krásnu bodku za spoločne stráveným posledným dňom kalendárneho roku 2018 a príjemne nás naladilo na prázdniny, ktoré strávime v kruhu najbližších.

Ďakujeme!


20. 12. 2018: Exkurzia do Viedne

Prešli ste sa už po vianočnej Viedni? Cítili ste vôňu škorice, medovníčkov, ihličia a pečených gaštanov? Vnímali ste spolupôsobenie nádherných vianočných trhov a významných pamiatok? Že nie? My už áno!

Toto úžasné dobrodružstvo sme zažili vo štvrtok 20. 12. 2018. A začali sme návštevou čokoládovne v Kittsee, v rakúskej pohraničnej obci, ktorú preslávila čokoládovňa Hauswirth. Sladké dobroty sme si mohli nielen zakúpiť, ale ich aj priamo vo výrobni ochutnať. Po hodinovom rozchode (čas na jedlo) sme sa konečne viezli do dlho očakávanej Viedne. Našou ďalšou zastávkou bolo technické múzeum, v ktorom sme mohli vidieť historické technológie, napr. staré vlaky, kalkulačky, šijacie stroje, lietadlá, motory a mnoho ďalších. So záujmom sme si prezreli aj rôzne atrakcie - merač sily zvuku, staré ukážky z filmov. Mohli sme sa zahrať aj na moderátora rakúskych správ. Bolo to veľmi zaujímavé! V centre Viedne nám sprievodkyňa porozprávala o jeho zaujímavej a krásnej histórii. Na záver sme mohli ísť na miestne vianočné trhy alebo aj do nákupného centra. Ja som sa vybral so spolužiakmi na vianočné trhy, pretože nás lákala nádherná vianočná atmosféra, skvelá výzdoba a príjemní predajcovia. Len ceny nás trocha viac schladili, než sme predpokladali.

Do Trnavy sme prišli všetci v poriadku a so skvelými spomienkami.

Samuel Vrábel z III. C


19. 12. 2018: Vianočný turnaj vo volejbale

Predvianočný čas už tradične patrí ročníkovému zápoleniu v kolektívnej športovej hre - volejbale. Ani tento rok to nebolo iné - dňa 19. 12. 2018 sa v našej škole uskutočnil tradičný vianočný volejbalový turnaj.

Žiaci od prvého ročníka po štvrtý si zostavili svoje tímy. Atmosféra na palubovke bola zväčša dobrá, všetci sme vnímali zápasy ako jednu veľkú zábavu. Myslíme si, že nás tieto školské aktivity spájajú nielen po triedach, ale hlavne po ročníkoch. Turnaj sa niesol vo veľmi dobrom duchu, pretože nás chodili povzbudzovať naši spolužiaci, niektoré ročníky povzbudzovali mladšie tímy alebo mladší zasa povzbudzovali starších.

A ako to celé dopadlo? Prečítajte si výsledky!

1. miesto - 4. ročník

2. miesto - 3. ročník

3. miesto - 1. ročník

4. miesto - 2. ročník

Stav zápasov:

1. r. - 4. r. = 0 : 2

2. r. - 3. r. = 0 : 2

2. r. - 4. r. = 0 : 2

3. r. - 1. r. = 2 : 0

1. r. - 2. r. = 2 : 0

4. r. - 3. r. = 2 : 1

Športový turnaj dal definitívnu aktívnu školskú bodku za starým kalendárnym rokom a my sme sa začínali pomaličky chystať na vianočné prázdniny, ktoré sa nezadržateľne blížili...

L.


18. 12. 2018: Žrebovali sme Vianočnú lotériu

Máme tu čas Vianoc a s ním aj Vianočnú lotériu. Dňa 18. 12. 2018 sa uskutočnilo jej losovanie. Žiaci aj učitelia mohli vyhrať rôzne ceny - kozmetiku smoothie maker, hodinky, tortu... Hlavnou cenou bolo riaditeľské voľno. Preberanie prvých 10 cien sa uskutočnilo pri vianočnom punči, ktorého príprava a ochutnávka sa v našej škole stala už tradíciou. Peniaze z tejto lotérie poputujú do útulku pre psov v Trnave.


14. 12. 2018: Prezentácia Paneurópskej vysokej školy

V piatok 14. 12. 2018 nám prišiel študent z Paneurópskej vysokej školy porozprávať o možnostiach štúdia v tejto škole.

Ráno o 8.00 sme sa ako budúci absolventi 4. ročníka stretli v jedálni školy, aby sme si vypočuli všetky dôležité informácie o škole a jej fakultách, o spôsobe štúdia, o známych osobnostiach, ktoré v škole študovali, resp. študujú. Prednášajúci študent rozprával aj o významných profesoroch, ktorí v škole vyučujú. Dokonca sme si mali možnosť zasúťažiť - hádali sme, koľko študentov v súčasnosti v škole študuje.

Prednášajúci vysokoškolák si vraj štúdium užíva, škola ho baví a napĺňa obzvlášť preto, že počas štúdia sú študenti veľmi spätí s praxou a vidia zmysel svojho snaženia.


13. 12. 2018:  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave sa zúčastnili dňa 13. decembra 2018 na Školskom kole olympiády z anglického jazyka. Súťaž sa skladala z viacerých častí, ktoré preverili ich pohotovosť a vedomosti z anglického jazyka. Chceli si overiť, či stále platí to známe:

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom!

Súťaž pozostávala z písomnej časti, v ktorej sa preverovali nasledujúce jazykové kompetencie:

  • počúvanie s porozumením,
  • čítanie s porozumením,
  • praktické ovládanie jazyka (slovná zásoba, gramatika).

Písomná časť sa realizovala formou testu. Potom nasledovala ústna časť, v ktorej študenti tvorili príbeh podľa zadaného obrázka.

Komisia hodnotila splnenie úlohy na základe zadania:

  • komunikatívna zručnosť,
  • plynulosť vyjadrovania,
  • jazyková úroveň (gramatika, syntax),
  • rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Školského kola sa zúčastnilo trinásť študentov z prvého, druhého, tretieho a zo štvrtého ročníka.

Víťazom školského kola v kategórii 2D sa stala Adriána Prachárová zo IV. A a postupuje do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Veríme, že našu školu bude úspešne reprezentovať. Druhé miesto obsadila Klára Maťková z triedy IV. A. Na treťom mieste skončila Nina Bukorová z II. A a štvrté miesto obsadila študentka Diana Justová z I. A, čo považujeme za veľký úspech.

Všetkým účastníkom olympiády v anglickom jazyku gratulujeme a prajeme im veľa vytrvalosti v učení a dobrú komunikatívnu zdatnosť!

Ing. Dagmar Móderová


Pozn. red.: V piatok 14. 12. 2018 sa uskutočnilo aj Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka a víťazom sa stal Radoslav Boča zo IV. B. Gratulujeme!


12. 12. 2018: Si na sieti?

V stredu 12. 12. 2018 sa študenti 2. a 3. ročníka našej školy vybrali na divadelné predstavenie v anglickom jazyku do kina Hviezda. Poučiť a pobaviť nás v tento deň sem prišli herci z Divadelného centra v Martine.

Hlavným hrdinom hry The Onlines (v preklade: Na sieti) bol Miloš, ktorý žije s mamou. Mama má Miloša rada. Miloš má rád mamu, svojho psa a Zuzu, ktorá mu lajkla status. Ale niečo v jeho živote je nanič a Miloš musí prísť na to, čo to je...

Cez Milošov príbeh sme mali pochopiť, že neustále trávenie voľného času na sociálnych sieťach nie je správne, no teraz to robí skoro každý tínedžer. Namiesto sedenia doma pri mobile či počítači a písania si s ľuďmi, ktorých takmer nepoznáme, sa máme radšej vydať niekam do spoločnosti a spoznať nové tváre a osobnosti, poprípade aj svoju životnú lásku, ktorá vo väčšine životov chýba. V predstavení vystupovali herci, ktorí brali svoju prácu naozaj zodpovedne, ich hranie bolo humorné, zábavné, chvíľkami napínavé. Rovnako museli aj improvizovať, čo bolo niekedy nápadné. Ich prejav anglického jazyka bol dokonalý, myslím si, že každý žiak v sále musel rozumieť všetkým slovíčkam, veď ich artikulácia bola naozaj skvelá. Som vďačný za takúto príležitosť a dúfam, že sa takéto predstavenia budú opakovať aj v ďalších rokoch.

Samuel Vrábel z III. C


6. 12. 2018: Mikulááááš!!!

Všetkých ľudí prichádza každoročne 6. decembra potešiť vzácna návšteva - svätý Mikuláš, ktorý ich obdarúva maškrtkou či milým slovom... A vo štvrtok 6. 12. sa zopár milých slov vyskytovalo aj na viacerých tabuliach v jednotlivých triedach. V niektorých prípadoch boli slová Mikuláša dokonca takmer postavené až na úroveň zákona (najmä čo sa učenia a skúšania týka)...


5. 12. 2018: Prezentovali sme našu školu na podujatí Kam na strednú

Rozhodnúť o svojom budúcom povolaní a vybrať si školu, ktorá naplní predstavy a túžby mladého človeka nie je jednoduché! A obzvlášť to nie je jednoduché pre 14-ročného žiaka základnej školy, veď neraz z tohto závažného rozhodovania majú hlavu v smútku aj samotní rodičia žiakov. Pomôcť rodičom i žiakom s výberom tej najvhodnejšej školy malo podujatie Kam na strednú, ktoré sa konalo v stredu 5. 12. 2018 v Mestskej športovej hale v Trnave.

V tento deň sa v hale prezentovalo štyridsať stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Ten podujatie zorganizoval v spolupráci s Národným kariérnym centrom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a zároveň prevzal aj záštitu nad podujatím. Žiaci, ale aj ich rodičia mohli v tento deň získať prehľad o tom, čo im stredné školy v regióne ponúkajú. Stredné školy prezentovali jednak kariérni poradcovia, ale aj riaditelia, zástupcovia či učitelia škôl, no nechýbali ani študenti škôl, ktorí predvádzali svoje už nadobudnuté vedomosti a zručnosti pred návštevníkmi.

Podujatie ráno po ôsmej hodine otváral trnavský župan Jozef Viskupič, a keďže mnohí rodičia mohli prísť so svojimi deťmi až popoludní, celá akcia trvala až do večerných hodín.

Našu školu v hale Družba reprezentoval pán zástupca Chravala, pani učiteľka Mištinová, pani učiteľka Kupcová a pani učiteľka Ježovičová. Za študentov sa na akcii zúčastnili: Samuel Moravčík zo IV. A, Norbert Gerát zo IV. C, Patrik Michálek z III. B a Gerda Blážová zo IV. A.

Veríme, že všetky otázky ôsmakov a deviatakov boli nami zodpovedané a že viacerí z nich si dokážu predstaviť svoju budúcnosť v jednom z našich odborov, pretože ľudia potrebujú niekde bývať a my vieme stavby navrhnúť, rekonštruovať, dokážeme zariadiť interiér, zamerať stavby, vyhotoviť všetky podklady k začatiu stavby, oceniť stavby a... nielen to!


4. 12. 2018: Deň otvorených dverí

V utorok 4. 12. 2018 smerovali do budovy školy nielen kroky našich súčasných žiakov a učiteľov, no tento deň bol obzvlášť výnimočný pre deviatakov základných škôl, ktorí k nám zavítali v rámci Dňa otvorených dverí, aby sa čo-to o našej školičke dozvedeli.

A tak sa v dopoludňajších hodinách zaplnil priestor vestibulu zvedavými mladými ľuďmi, ale aj ich rodičmi, aby si overili svoje predstavy o škole. Po príhovore riaditeľa školy Ing. Jána Godályho, ktorý školu stručne predstavil a povedal o aktuálnych študijných odboroch a podmienkach prijímacieho konania v nasledujúcom školskom roku, sa návštevníci vo väčších skupinách presúvali po jednotlivých podlažiach do tried a odborných učební. Na vlastné oči videli vybavenosť školy, jej technické vymoženosti, prácu žiakov v odborných učebniach, mali možnosť pozhovárať sa so súčasnými žiakmi a vypočuť si ich názory, mohli im klásť otázky, ak im nebolo čosi jasné.

Potešujúce bolo, že v tento deň k nám dokonca zavítali aj naši bývalí žiaci, ale už ako rodičia, ktorí po dobrých skúsenostiach s našou školou tentoraz priviedli do svojej alma mater svoje deti...

Tešíme sa na všetkých, príďte medzi nás, priatelia!


23. 11. 2018: Oceňovanie študentov Trnavským samosprávnym krajom

V piatok 23. 11. 2018 sa v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave stretli najlepší študenti trnavského kraja. Pri príležitosti Dňa študentov sa vedenie TTSK rozhodlo udeliť mimoriadne štipendium vo výške 330 eur na osobu žiakom za úspechy v oblasti športu a za mimoriadne výsledky v oblasti vedomostných súťaží a olympiád.

V tomto roku sa oceňovanie konalo po prvýkrát pod novým vedením samosprávneho kraja. Župa sa tentoraz rozhodla nie pre masovosť, kedy bolo v minulosti odmeňovaných aj do stovky študentov, ale spomedzi všetkých vybrala 20 najlepších študentov z celého kraja. Desať z oblasti športu a desať z oblasti vedomostných súťaží a olympiád.

O to viac nás teší, že medzi takýto úzky výber naj študentov sa dostal aj žiak našej priemyslovky Samuel Moravčík zo IV. A triedy, ktorý získal mimoriadne štipendium za víťazstvo v celoslovenskom kole súťaže "Rodinný dom VELUX" v kategórii interiér, za výborné umiestnenie v medzinárodnej súťaži v projektovaní v ArchiCAD-e v Českých Budějoviciach, ako aj za výborné študijné výsledky.

Ďalším pekným gestom pána župana Jozefa Viskupiča bolo, že na slávnostné oceňovanie okrem učiteľov pozval aj rodinných príslušníkov ocenených študentov. Rodičia, ako aj ocenení si svoju chvíľu slávy užili aj preto, že každému ocenenému bola venovaná dostatočná pozornosť a vyzdvihnuté ich individuálne úspechy.

Úvodný príhovor trnavského župana, ale aj kultivovaný kultúrny program a následný raut po slávnostnom oceňovaní spríjemnili piatkové chvíle, ktoré v ocenených študentoch určite zanechajú pozitívne spomienky a "nakopnú" ich k ďalšej činnosti.

Samovi gratulujeme a želáme úspechy aj v poslednom - maturitnom ročníku.

Ing. Zuzana Mištinová


21. 11. 2018: Z Piešťan sme si domov priniesli bronz

V stredu 21. novembra sa náš basketbalový tím zúčastnil na turnaji stredných škôl v Piešťanoch. Hrali sme v dvoch skupinách A a B.

V našej skupine proti sebe bojovali hráči z domácej hotelovej školy (mali dva tímy A a B, v našej skupine hral tím A), gymnazisti z Piešťan a my. V prvom zápase sme až príliš podcenili súpera, na palubovku sme nastúpili s myšlienkou ľahkej výhry. Opak bol však pravdou, vôbec sa nám nedarilo a my sme utŕžili prehru. V druhom a treťom zápase sme už konečne ukázali, čo v nás je, a vyhrali sme. A hoci sme druhý zápas vyhrali len tak-tak, predsa sme sa z výhry veľmi radovali. Tretí zápas sme už vyhrali o 12 bodov. A vďaka tým dvom výherným zápasom sme skončili v skupine A na 2. mieste.

Potom sme hrali zápas o umiestnenie s druhým tímom zo skupiny B. Proti nám sa postavili gymnazisti z Vrbového, ktorých sme porazili, a domov sme si odniesli krásne tretie miesto.

A hoci sa nám v tento deň nedarilo podľa našich predstáv, vieme, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a zabojovať.

Viktória Škreková z III. C


21. 11. 2018: Odmeňovanie najlepších žiakov školy

Ako sa v našej škole stalo dobrým zvykom, aj tohto roku sme pri príležitosti Dňa študentstva odmeňovali najlepšie triedy za prospech a dochádzku (reportáže o tom ste si už mohli prečítať) a najlepších jednotlivcov za prospech v minulom školskom roku.

Rodičovská rada, ktorá takéto oceňovanie navrhla, prispela nielen na torty pre najlepšie triedy, ale aj formou poukážok na nákup kníh, ktoré dostali jednotlivci.

Najlepší jednotlivci získali ocenenie Summa cum laude (S najvyššou pochvalou) či Magna cum laude (S veľkou pochvalou).

Prvé ocenenie získali tí študenti, ktorí v minulom školskom roku mali v oboch polrokoch celkový prospech 1,00 - k čomu im, samozrejme, blahoželáme!

Boli to: Nina Doková (II. B) a Klára Maťková (IV. A).

Rovnako však gratulujeme aj Barbore Haladovej, Sandre Hornáčkovej (obe z III. A), Diane Plaštiakovej (III. B), Adele Baránkovej (III. C) a Gerde Blážovej (IV. A), ktoré v jednom polroku prospeli s vyznamenaním a v druhom polroku mali celkový prospech 1,00.

Dievčatám srdečne gratulujeme a držíme im palce aj v ďalšom štúdiu. Palce však držíme aj ostatným študentom - nech sú ich mená v nasledujúcom roku na zozname oceňovaných.


20. 11. 2018: Podiel Slovenska na holokauste

V utorok 20. 11. sa naša trieda spolu s II. B zúčastnila na prednáške občianskeho združenia LIVING MEMORY, ktoré sa venuje projektom vzdelávania a kritického myslenia o totalitných režimoch. Predstavitelia združenia sa zameriavajú na diskusiu o slobode s tými, ktorí slobodu žijú ako samozrejmosť, často nevnímajúc jej hodnotu a podliehajúc zvodom rôznych "nedemokratických alternatív". LIVING EMORY však nechce s totalitným vábením bojovať od stola, uvedomuje si, že je nutné chodiť priamo do škôl a viesť so stredoškolákmi podnetné diskusie. A jednu z takých diskusií sme zažili v utorok na stretnutí s pánom Morbacherom a pánom Lehkým, ktorí nám hneď v úvode stretnutia kládli otázky týkajúce sa našich znalostí o totalitných režimoch na Slovensku.

Dozvedeli sme sa, čo znamená používanie pojmov parazity, šváby v prenesenom zmysle a prečo tak niektorí ľudia označujú iných... vypočuli sme si i slová o dehumanizácii, ktorá je cieľom extrémistov (odstraňovanie ľudí), taktiež nám porozprávali o histórii a prevádzke pracovných táborov. Veľmi nás zaujalo svedectvo dvoch utečencov Vrbu a Wetzlera z koncentračného tábora - podarilo sa im nepriamo zachrániť tisícky židov. Boli sme poučení o histórii a konfliktoch židov počas fašizmu a nacizmu - tu sme si spomenuli aj Viedenskú arbitráž, ktorá bola krokom k tomu, aby Slovensko získalo v roku 1938 autonómiu. Taktiež sme sa dozvedeli o činoch šéfa Hlinkovej strany, o historických úlohách Alexandra Macha a Jozefa Tisa, ktorý bol neskôr odsúdený, a úlohe Slovenska pri deportáciách vyše 58 000 židov zo Slovenska (deportácie nariadil minister vnútra Alexander Mach).

Touto prednáškou nám prednášajúci chceli zdôrazniť, aká je sloboda jedinečná a nikto by nám ju nemal zobrať.

J. Gomola z II. A


20. 11. 2018: Dostali sme odmenu za najlepší prospech

Na konci školského roka 2017/2018 nám pán riaditeľ Godály oznámil, že sme vyhrali súťaž o najlepší prospech žiakov našej školy. Odmenou za naše učebné snaženie bola výhra sladkej torty a jeden deň riaditeľského voľna, ktoré si ako trieda môžeme vybrať podľa vlastného uváženia. Oficiálne odovzdávanie torty sa uskutočnilo v utorok 20. 11. 2018 - pán riaditeľ nám priniesol veľkú tortu a odovzdal diplom aj s udelením riaditeľského voľna.

Torta nám všetkým veľmi chutila a radi sme sa o ňu podelili aj s učiteľmi, ktorým sme tortu ponúkli. Táto akcia sa nám všetkým páčila. Tešilo nás, že naša námaha bola ocenená aj takouto milou odmenou.

Milan Farkaš z II. A


Poznámka redakcie: Najlepšou triedou v dochádzke sa stali žiaci III. A, ktorí tiež získali rovnakú odmenu. Obom triedam gratulujeme!16. 11. 2018: Boli sme na geodetickom dni otvorených dverí STU v Bratislave

Začiatkom novembra prišla do školy pozvánka na deň otvorených dverí výhradne pre geodetov maturitného ročníka. A keďže sme sa chceli na tejto akcii zúčastniť, poprosili sme pána učiteľa Dančeka, aby sa do Bratislavy vybral spolu s nami.

Veľkým dňom nahliadnutia za brány STU v Bratislave sa stal 16. november 2018. Zraz sme mali v Bratislave, no zopár z nás sa stretlo už vo vlaku. A hoci sme vystúpili s drobným meškaním, prišli sme medzi prvými, pretože žiaci iných škôl cestovali z väčších diaľok. V budove vysokej školy nás už čakal náš kamarát (bývalý študent našej školy) Štefan Cíferský, ktorý úspešne pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu geodézie.

Približne okolo deviatej hodiny rannej sa nás ujal osobný sprievodca Jakub, doktorand v odbore geodézia a kartografia. Previedol nás fakultou a poukazoval nám jednotlivé technológie, s ktorými sa môžeme v budúcnosti stretnúť ako nádejní inžinieri i v praxi. Zaviedol nás aj do knižnice, vynovenej plavárne, ba dokonca i na najvyššie poschodie budovy, kam sa môže študent v krídle pre stavbárov dostať. Vypočuli sme si mnohé prezentácie, avšak nás najviac zaujal výklad pána Ing. Tibora Lieskovského, Phd. Jeho výklad o detekcii archeologických štruktúr metódami diaľkového prieskumu Zeme i pomocou nového otvoreného študijného odboru geoinformatika bol pre nás prínosný.

Zaujímavou témou boli i lidarové dáta v open source softvéroch LAStools a Fusion a určenie presnosti lidarových dát voči terestrickým meraniam. Pán inžinier pracoval v archeologicky významných lokalitách - v dvoch slovenských hradiskách Belá-Dulice a Neštich - a v dvoch náleziskách mayskej civilizácie Uaxactun a Dos Torres, ktoré sa nachádzajú na území štátu Guatemala. So spolupracovníkmi objavili významné artefakty, ktoré boli zaujímavé až natoľko, že na jeho prezentáciu prišli i redaktori z RTVS a následne vyspovedali aj nás.

Počas ďalšej prednášky sme mali možnosť vidieť absolútny unikát. Išlo o najtenšiu dutú strunu na svete vyrobenú z kremičitého piesku. Používa sa do senzorov pre zachytávanie najmenšieho vzruchu na kilometer. Senzory dokážu predpovedať prírodné katastrofy, napr. tsunami, hurikány, zemetrasenia a podobne. Strunu do senzorov však dokáže vyrobiť len jediný muž na svete a to dokonca ručne. Pri jej výrobe vzniká 98 % odpadu, než sa podarí vytvoriť kvalitnú strunu. Tento pán má už veľa rokov, žije v Indii, a preto zaúča dvoch mladých fúkačov skla, aby sa predišlo strate tohto výrobku. Cena senzora sa pohybuje okolo 50.000 eur, a preto sme sa okolo neho pohybovali opatrne.

Posledným zákutím fakulty bol i bufet, no obľúbili sme si i výťahy, kníhkupectvo (nachádzalo sa priamo v budove) a sálu, kde sme sa ešte mohli opýtať na štúdium, internát, stravu atď.

Vcelku boli prednášky pútavé, odišli sme s mnohými vedomosťami, nachodení a s lepšou odvahou pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Katrin Slabá zo IV. C15. 11. 2018: Zúčastnili sme sa na 6. ročníku barmanskej súťaže

V piatok 16. novembra sme sa s celou triedou a pani učiteľkou Hulkovou vybrali do spoločenskej sály susednej Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave. Po dvojročnej odmlke sa tu konal 6. ročník juniorskej barmanskej súťaže. O putovný pohár župana TTSK zabojovalo 12 nádejných žiakov stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja.

Hlavným sponzorom súťaže bola firma St. Nicolaus, ktorá dodala ingrediencie na prípravu kokteilov.

Po príhovore pána župana Mgr. Jozefa Viskupiča sa súťažiaci mohli pustiť do predvádzania svojich barmanských zručností. Súťažili v troch kategóriách, a to: After diner drink, Soft drink, Hamlet cup. Mladí barmani preukázali svoje schopnosti formou rýchlej prípravy farebných, rôznorodých nápojov. Súťaž vyvrcholila vyhodnotením jednotlivých kategórií a ocenením celkového víťaza.

V rámci triedy sme sa zhodli, že nás táto akcia veľmi zaujala. Pomocou okolitých stredných škôl sme vytvorili výborné publikum. Veríme, že aj budúce roky sa bude táto akcia uskutočňovať a že sa na nej budeme môcť znova zúčastniť.

Veronika Putyerová z I. B


15. 11. 2018: Prezentovali sme našu školu na burze informácií v Senici

V období pred podávaním prihlášok na strednú školu sa žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl môžu informovať na burzách informácií a prezentácií stredných škôl, ktoré sa uskutočňujú po celej SR, o študijných, ale aj učebných programoch stredných škôl. Naša škola sa pravidelne na burzách informácií v rámci trnavského kraja zúčastňuje. V záhorskom regióne prezentujeme možnosti štúdia a mimoškolské aktivity v senickom Dome kultúry, kam sme sa spolu s pánom zástupcom Chrvalom vybrali 15. 11. 2018.

Účasť stredných škôl nás ani tento rok v Senici neprekvapila - školákom a ich výchovným poradcom sa i tento rok predstavilo viac ako 20 stredných škôl zo širokého regiónu i zo susednej Moravy. Stredné školy upútali pozornosť žiakov najmä ukážkami prác žiakov, ale aj prezentáciou informácií o škole. Žiaci ZŠ tu mohli priamo od pedagógov a stredoškolákov získať informácie, ktoré ich zaujímali. Akcia však bolo určená nielen budúcim študentom, ale aj ľuďom, ktorí si hľadajú novú prácu. Tým bolo k dispozícii 13 zamestnávateľov a personálnych agentúr, ktoré ponúkali rôzne pracovné príležitosti. Vďaka tomu sa návštevníci podujatia dozvedeli, ktoré profesie sú na trhu práce žiadané a aké požiadavky sú kladené na zamestnancov.

Príchod žiakov bol presne naplánovaný - o deviatej hodine prišli žiaci zo Základnej školy Šaštín-Stráže a z Borského Mikuláša. Následne prichádzali i žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Dojči, Štefanove, Lakšárskej Novej Vsi a z Kútov. Všetko vyvrcholilo medzi dvanástou a trinástou hodinou, keď prišli žiaci zo základných škôl v Senici. Prostredníctvom prezentácie a propagačných materiálov sme informovali záujemcov z radov žiakov, výchovných poradcov, učiteľov a rodičov o našej škole. Tí, ktorí navštívili náš stánok, sa zaujímali o možnosť štúdia, ale aj o materiálne vybavenie školy, ponuku záujmových krúžkov a aktivít spojených s výchovno-vzdelávacím procesom.

Cieľom búrz je pomôcť mladým ľuďom vybrať si dobrú školu, ktorá ich bude baviť a napĺňať a umožní im nájsť si v živote dobré uplatnenie.

Sára Ráčková z II. A


14. 11. 2018: Zvíťazili sme v školskom volejbalovom turnaji!

Tento rok si naša škola okrem kultúrnej akcie (návšteva predstavenia SND) pripomenula Deň študentstva aj športovým zápolením. V stredu 14. 11. 2018 sa v telocvični našej a susednej školy konala súťaž v zmiešanom volejbale. Pozvanie prijali žiaci a žiačky z Piešťan, ale i z Trnavy, a to z: Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, Strednej priemyselnej školy v Trnave, Strednej priemyselnej školy dopravnej, Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Obchodnej akadémie a našej školy.

Turnaj sa rozdelil na dve skupiny. Prvú skupinu tvorili družstvá žiakov a žiačok obchodnej akadémie, hotelovej akadémie a, samozrejme, naše družstvo. V druhej skupine hrali proti sebe žiaci strednej priemyselnej školy, dopravnej školy a strednej odbornej školy obchodu a služieb.

V prvom zápase sme nastúpili proti súperom z hotelovej akadémie. Už od začiatku bolo jasné, že súper ťahal za kratší koniec. Prvý zápas sme zvládli 2 : 0 na sety. V druhom zápase bolo vidieť, s akou chuťou a zápalom pre hru sme išli do turnaja, keď sme aj druhý zápas zvíťazili 2 : 0 nad obchodnou akadémiou. Boj o druhé miesto v skupine bol vyrovnaný medzi obchodnou akadémiou a hotelovou akadémiou. Ani jeden tím sa nechcel vzdať a dráma to bola až do konca. Po trojsetovej bitke sa z víťazstva nakoniec tešili žiaci hotelovej akadémie výsledkom 2 : 1.

Druhú skupinu jasne ovládli žiaci SPŠ v Trnave po víťazstvách 2 : 0 nad dopravnou a taktiež 2 : 0 nad SOŠ obchodu a služieb. V boji o druhé miesto si žiaci SOŠ obchodu a služieb poradili s dopravnou tiež 2 : 0.

Zápas o 5. miesto bol jasne v réžií obchodnej akadémie, ktorá si ľahko poradila s dopravnou 2 : 0 na sety.

Zápas o 3. miesto medzi hotelovou akadémiou a SOŠ obchodu a služieb vyhrala po druhom namáhavom sete hotelová akadémia. Stav duelu bol 2 : 0.

Aj vytúžené finále so strojárskou priemyslovkou začalo pre nás dobre - v prvom sete sme porazili svojho súpera 25 : 20. Do druhého setu prišli ako vymenení a dokázali vyrovnať stav duelu na 1 : 1. Po zlom vstupe do tajbrejku sme spravili zmeny v zostave a dokázali sme ho vyhrať.

V celkovom poradí sme skončili na prvom mieste, na druhom mieste skončila SPŠ v Trnave, tretie miesto patrilo hotelovej akadémií, štvrtá skončila SOŠ obchodu a služieb, piate miesto si po výhre zaistili žiaci trnavskej Obchodnej akadémie a na poslednom šiestom mieste skončila SPŠ dopravná.

Veľmi sme sa tešili, že pohár víťaza zostal doma!

Jožko Daniš z I. B


13. 11. 2018: Navštívili sme Vysokú školu diváckeho umenia

V utorok 13. 11. 2018 sme sa my žiaci prváckych tried vybrali do Slovenského národného divadla v Bratislave, kde sme si pozreli kabaretné predstavenie Vysoká škola diváckeho umenia.

Predstavenie sa odohráva v divadelnej sezóne 2035/36, keď sú už všetky divadlá zatvorené. K opätovnému otvoreniu divadiel môže prísť vtedy, keď sa z publika stanú profesionálni divadelní diváci. A to sa dá len pomocou dvoch skúsených profesorov a asistenta, ktorí prevedú publikum širokým spektrom prednášok, názorných ukážok a experimentov, snažiac sa z neskúsených jednotlivcov vychovať profesionálnych divadelných divákov. Ukazuje sa, že byť ozajstným divadelným divákom nie je vôbec jednoduché a vyžaduje si to veľké úsilie, odvahu a schopnosť nadobudnúť nemálo zručností, ako sa napokon na riadne vysokoškolské štúdium patrí.

Myslím si, že toto predstavenie nás zábavnou cestou naučilo, ako sa máme správať v divadle.

Katka Korytárová z I. B


8. 11. 2018: Štvrtok nám výhru vo futsale nepriniesol

Vo štvrtok 8. 11. 2018 sme sa ráno zišli na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave, aby sme si my chlapci zmerali sily v 1. kole okresnej súťaže trnavských škôl vo futsale. Okrem našej školy sa na turnaji zúčastnili ešte ďalšie tri školy. Možno to bolo súpermi a možno osudom hry, no tento 4. deň v týždni nám šťastie nepriniesol.

Prvý zápas sme hrali proti arcibiskupskému gymnáziu. Tento zápas sme prehrali 2 : 0. Ďalší zápas sme nastúpili proti domácej škole, s ktorou sme remizovali 0 : 0. Po dvoch zápasoch sme mali dlhšiu prestávku, počas ktorej sme si pripravovali stratégiu na ďalší zápas. No ani to nám nepomohlo, veď už po chvíli sme prehrávali 0 : 1. Neskôr sa nám podarilo vyrovnať, ale nestačilo to a v poslednej minúte sme dostali gól. Zápas tak skončil 2 : 1. S nie príliš lichotivým skóre 1 : 4 sme vo štvrtok skončili na poslednom 4. mieste.

Pozitívne však bolo, že sa nikto nezranil a turnaj prebiehal v dobrej atmosfére.

Milan Farkaš z II. A


6. 11. 2018: Vo futsale nás súperky odsunuli na tretie miesto

V utorok 6. 11. 2018 sme sa zúčastnili na turnaji v sálovom futbale, ktorý mnohí poznajú pod názvom futsal. Okrem našej školy o víťazstvo chceli zabojovať aj hráčky zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb a hráčky z Gymnázia Angely Merici. Na palubovku najprv nastúpili domáce hráčky zo SOŠ proti dievčatám z gymnázia. A hoci gymnazistky bojovali z plných síl, nestačili na dievčatá zo SOŠ, ktoré súperky deklasovali 6 : 0.

Na druhý zápas sme proti hráčkam zo SOŠ nastúpili my. Snažili sme sa, ako sa len dalo, no súperky boli aj v našom prípade lepšie a porazili nás 3 : 0.

Tretí a posledný zápas sme odohrali proti gymnazistkám. Zápasili sme, čo nám len sily stačili, ale ani tento súboj sa nám nepodarilo vyhrať. Napokon sme podľahli súperkám 2 : 1.

V celkovom poradí sa víťazkami turnaja stali dievčatá zo strednej odbornej školy, na druhom mieste skončili dievčatá z gymnázia a na treťom mieste sme sa umiestnili my.

Súperkám gratulujem a verím, že v odvete ich v budúcnosti dokážeme poraziť.

Peťa Trubirohová z II. A


6. 11. 2018: Ekotopfilm nás všetkých veľmi zaujal

V utorok 6. 11. 2018 naše kroky viedli do kina Hviezda na Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm. Tento rok jubilejný 45. ročník festivalu priniesol nové dokumentárne filmy z celého sveta a diskusie nadväzujúce na aktuálne problémy životného prostredia na Slovensku.

Prvý film, ktorý sme si pozreli, bol o farmárovi. Pre globálne otepľovanie sa mu znížila rapídne úrodnosť na poli, a preto musel začať pestovať niečo iné. Poradil sa s mimovládnou organizáciou CARE a tá mu odporučila pestovanie teplomilných rastlín, akými sú napr. melóny. Pestoval rôzne plodiny, aby mal zaručené, že nech prinesie počasie čokoľvek, on bude mať aspoň nejakú úrodu. ,,Moja rodina je zatiaľ zabezpečená, avšak neviem, ako to bude neskôr, " povedal farmár.

Druhý film nám pootvoril dvere do domácnosti rodiny, ktorá chcela dosiahnuť minimálnu produkciu odpadu. Podľa slov členov rodiny len separovanie nestačí, keďže si nemôžeme byť istí, kde odpad skončí a či sa naozaj zrecykluje. Rodina sa zamerala hlavne na plastový odpad. Namiesto kupovania balených potravín kupujú nebalené potraviny, ktoré uskladňujú v sklenených nádobách. Plastový odpad sa im tak podarilo znížiť až na minimum - zmestí sa do jednej sklenenej nádoby. "Začať s takýmto štýlom života je spočiatku možno trocha ťažké, ale časom si na to zvyknete a príde vám to prirodzené," vravela matka rodiny.

Nasledoval film o nedotknutej prírode, v ktorej to prekypuje životom. Videli sme prírodu, ktorú už tak ľahko nenájdeme - veľa druhov zvierat a aj vtáčích druhov.

Ďalší film bol o štyroch mužoch, ktorí bývali spolu a obviňovali sa navzájom, že neumyli riad. Hádzali svoju vinu na iných. V záverečnej scéne každý z mužov bol pri svojom aute na kopci a za nimi bolo mesto s peknou oblohou. Potom sa objavil smog nad mestom. Jednoduchým riešením tohto problému bolo jedno auto pre všetkých štyroch.

V krátkom filme o kravách sme sa dozvedeli, že kravy patria medzi najväčších tvorcov skleníkových plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt a ten má za následok globálne otepľovanie. Tvorcovia filmu nám poskytli riešenie v podobe zníženej spotreby hovädzieho mäsa a mliečnych výrobkov.

Posledný film nám zhrnul celkové problémy našej planéty. No a problémom je i riadny nárast ľudí, čo by mohlo spôsobiť, že by pre nás nebolo dostatok miesta. Je nás až príliš veľa...

Návštevou festivalu sme si uvedomili, aká zraniteľná je naša modrá planéta, ak ju ohrozuje človek.

L. Presalovičová z I. B


22. 10. 2018: Spoznaj svojho spolužiaka

V pondelok prišli do prváckych tried pracovníčky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave, ktoré nám počas 2 vyučovacích hodín pomohli lepšie spoznať svojich spolužiakov.

Na 1. hodine sme najprv jednotlivo kreslili naše najobľúbenejšie činnosti a potom sme hádali, kto čo nakreslil.

Na 2. hodine sme kreslili, ako si predstavujeme svoju triedu na opustenom ostrove. A ďalšími hrami sme spoznávali spoločné záujmy.

Tieto aktivity sa nám všetkým páčili, pretože sme mohli lepšie spoznať ľudí, s ktorými strávime ďalšie 4 roky štúdia.

K. L.


5. 10. 2018: Prvácka imatrikulácia

Každý rok sa v našej škole uskutočňuje rituál privítania prvákov, tzv. imatrikulácia. Tento rok sme v napätí očakávali, čo všetko si pre nás prichystali starší žiaci. V ten deň sme hneď zrána čakali v triede, kým nás členovia žiackej školskej rady prídu zavolať do telocvične. Tam spolu s nami smerovali i kroky našich triednych učiteľov.

Po príhovore členky žiackej školskej rady Tamary Šafrankovej sme sa mohli tešiť na rôzne disciplíny, ktoré preverili dokonalé pohyby našich tiel (dvojice museli napr. prasknúť balónik vzájomným tlakom medzi sebou), ale aj našu sústredenosť (museli sme nakŕmiť spolužiaka pudingom so zaviazanými očami). Po týchto "strastiplných" disciplínach sme museli prejsť výtyčkovou bránou a zdolať skúšku odvahy v pití jablčného octu. Na záver sme zložili sľub škole a vypočuli sme si i študentskú hymnu.

Zvyšok dopoludnia sme strávili športovaním, pretože v zdravom tele je i zdravý duch.


4. 10. 2018: Deň TTSK - deň, ktorý otvára brány stredných škôl deviatakom


Prvý októbrový štvrtok je už tradične zasvätený Dňu TTSK. V povedomí deviatakov je tento deň výnimočný i preto, že stredné školy otvárajú svoje brány tým, ktorí sa o štúdium zaujímajú osobne a chcú si ujasniť svoje predstavy.

A to bol i dôvod, prečo sa vo štvrtok v dopoludňajších hodinách zaplnil priestor nášho vestibulu zvedavými mladými ľuďmi, ale aj ich rodičmi. Po príhovore riaditeľa školy Ing. Jána Godályho, ktorý školu stručne predstavil a povedal aj o aktuálnych študijných odboroch a podmienkach prijímacieho konania v nasledujúcom školskom roku, si návštevníci mohli prezrieť práce žiakov - výkresy, vyhotovené modely stavieb, prácu návrhov budov v 3D programe, geografické spracovávanie údajov v programe KOKEŠ ai. Milým spestrením bolo i sprostredkovanie informácií o štúdiu samotnými žiakmi našej školy, ktorí trpezlivo deviatakom prezentovali svoje odbory a zameranie. Veľké ďakujem patrí preto Samuelovi Moravčíkovi, ktorý prezentoval zameranie "návrhár interiérového dizajnu", Davidovi Ragulovi, ktorý prezentoval "pozemné staviteľstvo" a Norbertovi Gerátovi, ktorý podrobnejšie predstavil deviatakom odbor geodézia, kartografia a kataster.

Potešujúce na tomto dni bolo i to, že k nám dokonca zavítali aj deti či súrodenci bývalých žiakov...

Kto by si chcel tento deň zopakovať alebo dnes nestihol prísť medzi nás, radi ho privítame v prvej dekáde decembra 2018 na druhom Dni otvorených dverí (presný termín bude na stránke školy včas zverejnený).


27. septembra 2018: V cezpoľnom behu sme si vybehali 3. a 6. miesto

Kalokagatia - centrum voľného času uskutočnila vo štvrtok 27. septembra 2018 v športovom areáli AŠK Slávia Trnava "Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu".

Mnohí iste vedia, že cezpoľný beh je súťažou trojčlenných družstiev žiakov a žiačok základných a stredných škôl, no treba i dodať, že každá škola mohla na beh prihlásiť maximálne 2 družstvá v každej kategórii, pričom do súťaže sa mohli zapojiť i jednotlivci. Do stredoškolskej kategórie tento rok patrili žiaci a žiačky strednej školy narodení 1. 1. 1999 a mladší.

Ako sa určuje poradie súťažných družstiev? Do výsledkov družstiev sa započítava umiestnenie dvoch najlepších pretekárov z družstva. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev o poradí rozhodne umiestnenie tretieho pretekára z družstva. Dievčatá bežia 3 km a chlapci 5 km.

Ako sme dopadli? Naša škola prihlásila do súťaže 2 družstvá. Prvé bolo dievčenské družstvo, v ktorom súťažila Viktória Škreková, Jaroslava Kamenická a Tatiana Moravčíková. Druhé družstvo bolo chlapčenské, zaň som bežal ja spolu s Milošom Karolom a Patrikom Frankom. Dievčatá si vybehali v teréne pekné 3. miesto, my chlapci sme sa umiestnili na 6. mieste. Z našich sa najlepšie darilo Viktórii Škrekovej s časom 12 minút a 16 sekúnd a Milošovi Karolovi s časom 16 minút.

Samuel Vrábel z III. C


27. 9. 2018: Kráčali sme po stopách Dušana Samuela Jurkoviča

V krásny štvrtkový deň sme sa všetci druháci spolu s pani učiteľkou Mištinovou, s pani učiteľkou Lederleitnerovou, s pánom učiteľom Tuchyňom a s pánom učiteľom Mikušom vybrali na exkurziu "Po stopách Dušana Samuela Jurkoviča". Išli sme až do ďalekej Skalice, a preto sme hneď o 7.45 museli byť všetci pred školou, aby sme o 8.00 mohli vyraziť 2 autobusmi na Záhorie. Pred odchodom nám však pán riaditeľ ešte v autobuse pripomenul, že aj na exkurzii platí školský poriadok...

Cesta bola naozaj dlhá, išli sme takmer dve hodiny. V Skalici oba autobusy zastavili na námestí, odkiaľ sme sa presunuli pred Spolkový dom. Naša sprievodkyňa nám porozprávala nielen o ňom, ale aj o Skalici. Spolkový dom projektoval architekt Dušan Jurkovič a zaujal nás nielen svojím architektonickým riešením (pôvodné priestory na poschodí sú ilúziou dvojpriestorového ľudového domu so sieňou a izbou), ale aj umeleckou výzdobou - priečelie dopĺňa mozaiková dekorácia s motívmi českého maliara Mikoláša Aleša. Dnes v tejto jednoposchodovej budove sídli Záhorské múzeum. Po prednáške nás sprievodkyňa previedla mestom a poukazovala nám stavby, ktoré navrhol p. Jurkovič. Taká bola napríklad aj funkcionalistická veža, no najdlhšie sme sa zdržali v mlyne bratov Pilárikovcov. Mlyn patrí medzi technické pamiatky mesta, je mohutných rozmerov s unikátne zachovaným zariadením. V niektorých častiach mlyna boli zúžené priestory a nie vždy sme sa tam všetci dokázali zmestiť. Potom nás čakala najstaršia stavba v meste - ranorománska Rotunda svätého Juraja, od ktorej sme asi všetci čakali viac. Podľa mňa išlo o takú malú rotundičku. Posledným skalickým miestom bola kníhtlačiareň, no dnes by sme márne čakali na nejaký ten výtlačok, kníhtlačiareň slúži už iba na historické účely. Skalickú prehliadku sme ukončili polhodinovým rozchodom, pretože sa blížil čas obeda a potrebovali sme sa posilniť pred ďalšou cestou na Bradlo. Na ňom sa týči Mohyla M. R. Štefánika, ktorú navrhol práve D. S. Jurkovič. A hoci cesta na Bradlo bola trošku strmšia, cítili sme sa tu veľmi príjemne. Vytvorili sme si dokonca aj spoločnú fotku. Okolo 13. hodiny sme všetci unavení, no plní zážitkov vyrazili spoločne späť do Trnavy.

Janko Sedlák z II. A


26. 9. 2018: Vyhrali sme Memoriál prof. Františka Gažu!

V stredu 26. 9. 2018 sa na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho v Trnave uskutočnil 30. ročník Stredoškolského pohára v atletike, známy aj pod názvom Memoriál prof. Františka Gažu. Memoriál je poctou rodákovi z Trnavy, ktorý má veľkú zásluhu na rozvoji trnavského športu nielen ako učiteľ a tréner, ale aj ako vynikajúci atlét, hádzanár a kondičný tréner futbalových mužstiev.

Vzdať športom poctu človeku, ktorý bol pohybovo zdatný a talentovaný, je pre nás veľkou výzvou, a preto sa už od úplného začiatku na tomto športovom podujatí zúčastňujeme. No tento rok sa nám podaril husársky kúsok, keď sme po prvý raz vyhrali prvé miesto a porazili sme SPŠ, ktorá túto súťaž každoročne vyhlasuje.

Tento ročník sme nielen ako škola dosiahli pekné prvé miesto, ale aj naše výsledky v rámci jednotlivcov boli výborné.

VÝSLEDKY:

Beh na 100 m: 1. miesto K. Mihálek

Beh na 200 m: 1. miesto M. Ertl

Beh na 400 m: 6. miesto P. Baranovič

Beh na 800 m: 3. miesto O. Ambruš

Beh na 1500 m: 6. miesto R. Boča

Beh 4 x 100 m: 1. miesto Mihálek, Ertl, Baranovič, Gruchalák

Výška: 1. miesto F. Jánoška

Diaľka: 1. miesto F. Gruchalák

Guľa: 6. miesto D. Ragula

Oštep: 3. miesto A. Sudin

Beh na 100 m: 2. miesto A. Baránková

Beh na 200 m: 2. miesto D. Baranová

Beh na 800 m: 2. miesto V. Škreková

Beh 4 x 100 m: 2. miesto Baránková, Baranová, Dóková, Tűrpe

Výška: 4. miesto M. Mináriková

Diaľka: 4. miesto J. Tűrpe

Guľa: 1. miesto A. Mišunová


F. Jánoška z I. B a V. Škreková z III. C


7. 9. 2018: V septembri začíname Kurzom na ochranu života a zdravia

V piatok ráno 7. 9. 2018 sme sa zobudili do pekného babieho leta, tešiac sa na branné cvičenie, ktoré nás v tento deň čakalo.

Stretávali sme sa o 8.00 na zadnom ihrisku v areáli školy. Pred odchodom do Kamenného mlyna sme si vypočuli slová pána riaditeľa, ktorý nám vysvetlil, čo všetko nás v tento deň čaká, a nezabudol nám pripomenúť, ako sa máme správať. Cesta sa zdala dlhá, no po jej úspešnom zvládnutí nám učitelia povedali, že si môžeme dať prestávku a načerpať sily dobrou desiatou. Tú si spolu s nami vychutnávali aj oni. No cieľom našej cesty boli prednášky týkajúce sa prvej pomoci. Pre nás si ich v tento deň pripravila p. učiteľka Štrbíková. A pretože nás bolo veľa, najprv si pani učiteľku Štrbíkovú vypočula trieda 2. A, potom 2. B a nakoniec 2. C. Slová pani učiteľky boli zaujímavé - dozvedeli sme sa, ako treba postupovať pri úraze, zlomenine, krvácaní... Ľudský život je veľmi krehký a cenný, preto sme radi, že už v našom veku sa učíme, ako ho zachrániť, ako pomôcť človeku v ohrození života či zdravia.

Po dokončení všetkých prednášok sme vyrazili naspäť do školy. Mnohí sa tešili na chutný obed, iní sa pobrali domov.

Janko Sedlák, Alexandra Závodná z II. A

Pozn. redakcie: V pondelok 10. 9. 2018 sa uskutočnilo aj branné cvičenie žiakov 1. ročníka